1 Kungaboken 14:21

Och Rechavam Salomos son regerade i Juda. Rechavam var 41 år när han började regera och han regerade 17 år i Jerusalem, staden som Herren (Jahve) hade utvalt bland alla Israels stammar för att placera sitt namn där, och hans mor var Naama, ammonitiskan.


וּרְחַבְעָם   בֶּן   שְׁלֹמֹה   מָלַךְ   בִּיהוּדָה   בֶּן   אַרְבָּעִים   וְאַחַת   שָׁנָה   רְחַבְעָם   בְּמָלְכוֹ   וּשֲׁבַע   עֶשְׂרֵה   שָׁנָה   מָלַךְ   בִּירוּשָׁלִַם   הָעִיר   אֲשֶׁר   בָּחַר   יְהוָה   לָשׂוּם   אֶת   שְׁמוֹ   שָׁם   מִכֹּל   שִׁבְטֵי   יִשְׂרָאֵל   וְשֵׁם   אִמּוֹ   נַעֲמָה   הָעַמֹּנִית  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ Ροβοαμ υἱὸς Σαλωμων ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ιουδα υἱὸς τεσσαράκοντα καὶ ἑνὸς ἐνιαυτῶν Ροβοαμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ δέκα ἑπτὰ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ τῇ πόλει ἣν ἐξελέξατο κύριος θέσθαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκεῖ ἐκ πασῶν φυλῶν τοῦ Ισραηλ καὶ τὸ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Νααμα ἡ Αμμανῖτις
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
7346
וּ
רְחַבְעָם֙
och
Rehabeam
and
Rehoboam
HC/Npm
1121a
9014
בֶּן
־
son son
link
HNcbsc
8010
שְׁלֹמֹ֔ה Salomo Solomon HNpm
4427a
מָלַ֖ךְ regera to reign HVqp3ms
9003
3063
בִּֽ
יהוּדָ֑ה
i, på, med
Juda
in
Judah
HR/Npl
1121a
9014
בֶּן
־
son son
link
HNcbsc
0705
אַרְבָּעִ֣ים fyrtio forty HNcmpa
9002
0259
וְ
אַחַ֣ת
och
första, en, ett
and
one
HC/Ncfsc
8141
שָׁנָה֩ år year HNcfsa
7346
רְחַבְעָ֨ם Rehabeam Rehoboam HNpm
9003
4427a
9043
בְּ
מָלְכ֜
וֹ
i, på, med
regera
han
in
to reign
he
HR/Vqcc/Sp3ms
9002
7651
וּֽ
שֲׁבַ֨ע
och
sju
and
seven
HC/Ncbsc
6240
עֶשְׂרֵ֥ה tiotal ten HNcbsa
8141
9015
שָׁנָ֣ה
׀
år year
separate
HNcfsa
4427a
מָלַ֣ךְ regera to reign HVqp3ms
9003
3389
בִּ
ירוּשָׁלִַ֗ם
i, på, med
Jerusalem
in
Jerusalem
HR/Npl
9009
5892b
הָ֠
עִיר
[best. form]
Stad, befäst stad med mur
the
city
HTd/Ncbsa
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HTr
0977
בָּחַ֨ר välja, utvälja to choose HVqp3ms
3068
יְהוָ֜ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
9005
7760a
לָ
שׂ֨וּם
till, för
sätta, lagga, göra
to
to set
HR/Vqcc
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
8034
9023
שְׁמ֥
וֹ
namn name
his
HNcbsc/Sp3ms
8033
שָׁם֙ där there HD
9006
3605
מִ
כֹּל֙
från
allt
from
all
HR/Ncbsc
7626
שִׁבְטֵ֣י stam tribe HNcmpc
3478
יִשְׂרָאֵ֔ל Israel Israel HNpl
9002
8034
וְ
שֵׁ֣ם
och
namn
and
name
HC/Ncbsc
0517
9023
אִמּ֔
וֹ
mor, mamma mother
his
HNcbsc/Sp3ms
5279a
נַעֲמָ֖ה Naama Naamah HNpf
9009
5984 (hebr. 5983)
9016
הָ
עַמֹּנִֽית
׃
[best. form]

[Vers slut]
the
Ammonite
verseEnd
HTd/Ngfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.