1 Krönikeboken 3:13

Hans son var Ahas; hans son var Hiskia; hans son var Manasse.


אָחָז   בְּנוֹ   חִזְקִיָּהוּ   בְנוֹ   מְנַשֶּׁה   בְנוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0271
אָחָ֥ז Ahas Ahaz HNpm
1121a
9023
בְּנ֛
וֹ
son son
his
HNcbsc/Sp3ms
2396
חִזְקִיָּ֥הוּ Hiskia Hezekiah HNpm
1121a
9023
בְנ֖
וֹ
son son
his
HNcbsc/Sp3ms
4519
מְנַשֶּׁ֥ה Manasse Manasseh HNpm
1121a
9023
9016
בְנֽ
וֹ
׃
son
[Vers slut]
son
his
verseEnd
HNcbsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.