1 Krönikeboken 2:44

Sema födde Raham, Jorkeams fader. Men Rekem födde Sammai.


וְשֶׁמַע   הוֹלִיד   אֶת   רַחַם   אֲבִי   יָרְקֳעָם   וְרֶקֶם   הוֹלִיד   אֶת   שַׁמָּי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
8087
וְ
שֶׁ֣מַע
och
Shema
and
Shema
HC/Npm
3205
הוֹלִ֔יד att föda to beget HVhp3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
7357
רַ֖חַם Racham Raham HNpm
0001
אֲבִ֣י fader, far, förfader father HNcbsc
3421
יָרְקֳעָ֑ם Jorkoam Jorkeam HNpm
9002
7552
וְ
רֶ֖קֶם
och
Rekem
and
Rakem
HC/Npm
3205
הוֹלִ֥יד att föda to beget HVhp3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
8060
9016
שַׁמָּֽי
׃
Shammaj Shammai
verseEnd
HNpm
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.