1 Korintierbrevet 8:1

[Här i vers 1 och 4 citerar Paulus korintierna vad de sagt för att rättfärdiga sitt beteende. Paulus håller med till viss del, men visar hur de använt sin frihet fel.]

När det gäller kött från avgudaoffer vet vi att "vi alla har kunskap", men kunskapen blåser upp, medan kärleken bygger upp.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Περὶ   δὲ   τῶν   εἰδωλοθύτων,   οἴδαμεν   ὅτι   πάντες   γνῶσιν   ἔχομεν.   ἡ   γνῶσις   φυσιοῖ,   ἡ   δὲ   ἀγάπη   οἰκοδομεῖ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4012 Περὶ omkring Concerning PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τῶν -, denna, denne the things T-GPN
G1494 εἰδωλοθύτων, avgudaoffer, offerkött sacrificed to idols, A-GPN
G1492 οἴδαμεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta we know V-RAI-1P
G3754 ὅτι att, eftersom indeed CONJ
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G1108 γνῶσιν kunskap knowledge N-ASF
G2192 ἔχομεν. ha, vara, behöva we have. V-PAI-1P
G3588 -, denna, denne T-NSF
G1108 γνῶσις kunskap Knowledge N-NSF
G5448 φυσιοῖ, uppblåst, agera arrogant, vara stolt, skryta puffs up, V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G0026 ἀγάπη kärlek love N-NSF
G3618 οἰκοδομεῖ. bygga, uppbygga, husbyggare builds up. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.