1 Korintierbrevet 7:21

Var du slav när du blev kallad [av Gud]?
    Bekymra dig inte över det,
    men om du kan bli fri (få din frihet), så tag den chansen. [Sista delen är ordagrant "men även om du kan bli fri, använd den". Det går att översättas så att betydelsen blir "även om du kan bli fri, så förbli hellre slav." I ljuset av 1 Tim 1:10 där slavhandlare jämförs med mördare, och innehållet i nästa vers, är det troligast att betydelsen är att Paulus inte är emot att en slav blir frigiven, se även brevet till Filemon.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

δοῦλος   ἐκλήθης;   μή   σοι   μελέτω·   ἀλλ᾽   εἰ   καὶ   δύνασαι   ἐλεύθερος   γενέσθαι,   μᾶλλον   χρῆσαι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1401 δοῦλος tjänare Slave [being] N-NSM
G2564 ἐκλήθης; kalla, inbjuden were you called, V-API-2S
G3361 μή inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4771 σοι du, ni, er you P-2DS
G3199 μελέτω· bry sig om should it concern; V-PAM-3S
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1410 δύνασαι kan, kan inte you are able V-PNI-2S
G1658 ἐλεύθερος fri free A-NSM
G1096 γενέσθαι, vara, ske, bli, bli gjort, komma to become, V-2ADN
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället rather ADV
G5530 χρῆσαι. använda do take advantage. V-ADM-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.