1 Korintierbrevet 4:14

Jag skriver inte det här för att få er att skämmas, utan för att vägleda (förmana, milt varna) er som mina älskade barn.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐκ   ἐντρέπων   ὑμᾶς   γράφω   ταῦτα,   ἀλλ᾽   ὡς   τέκνα   μου   ἀγαπητὰ   νουθετῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1788 ἐντρέπων respektera, få skämmas shaming V-PAP-NSM
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1125 γράφω skriva do I write V-PAI-1S
G3778 ταῦτα, detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things, D-APN
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G5613 ὡς som as CONJ
G5043 τέκνα barn children N-APN
G1473 μου jag, mig, min, mitt my P-1GS
G0027 ἀγαπητὰ älskad beloved, A-APN
G3560 νουθετῶν. varna admonishing [you]. V-PAP-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.