1 Korintierbrevet 16:2

På första veckodagen [som är söndag i den judiska veckan] ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han lyckas få ihop, så att insamlingarna inte görs först vid min ankomst.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

κατὰ   μίαν   σαββάτου   ἕκαστος   ὑμῶν   παρ᾽   ἑαυτῷ   τιθέτω   θησαυρίζων   ὅ   τι   ἐὰν   εὐοδῶται,   ἵνα   μὴ   ὅταν   ἔλθω   τότε   λογεῖαι   γίνωνται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2596 κατὰ enligt, mot, i Every PREP
G1520 μίαν en first A-ASF
G4521 σαββάτου sabbatsdag Sabbath N-GSN
G1538 ἕκαστος var och en, alla, varje each A-NSM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G3844 παρ᾽ av, för, från, på aside PREP
G1438 ἑαυτῷ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras of his own F-3DSM
G5087 τιθέτω sätta, lägga should put, V-PAM-3S
G2343 θησαυρίζων samla, samla skatter treasuring up V-PAP-NSM
G3739 vem which R-ASN
G5100 τι något, någon, några one X-NSN
G1437 ἐὰν om, ifall maybe COND
G2137 εὐοδῶται, stå väl till med, ha framgång, ha en lyckosam resa he shall be prospered in, V-PPS-3S
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3752 ὅταν när when CONJ
G2064 ἔλθω komma, gå I may come V-2AAS-1S
G5119 τότε då, vid den tiden then ADV
G3048 λογεῖαι insamling collections N-NPF
G1096 γίνωνται. vara, ske, bli, bli gjort, komma there may be. V-PNS-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.