1 Korintierbrevet 16:16

Rätta er därför efter sådana människor och alla andra som arbetar tillsammans och kämpar (arbetar hårt) med dem.

[Stefanas familj, som Paulus också omnämner i början av brevet, se 1:16, var bland de första som kom till tro i Korint. Paulus var den som hade döpt dem. Stefanas tillhörde troligen de mer välbärgade i församlingen med eget hushåll, slavar och tjänstefolk. Han lyfts fram som ett exempel på en som i stället för att utnyttja sin sociala ställning för egna syften, använt sin position för att hjälpa andra.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἵνα   καὶ   ὑμεῖς   ὑποτάσσησθε   τοῖς   τοιούτοις   καὶ   παντὶ   τῷ   συνεργοῦντι   καὶ   κοπιῶντι.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G5293 ὑποτάσσησθε underordna may be subject V-PPS-2P
G3588 τοῖς denna, denne T-DPM
G5108 τοιούτοις sådan to such as these, D-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 παντὶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter to everyone A-DSM
G3588 τῷ denna, denne who T-DSM
G4903 συνεργοῦντι arbeta tillsammans is joining in the work V-PAP-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2872 κοπιῶντι.¶ arbeta, bli trött laboring. V-PAP-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.