1 Korintierbrevet 15:6

Efter det visade han sig för över fem hundra syskon (bröder och systrar i tron)
        vid ett tillfälle, varav de flesta fortfarande lever, men några har somnat in (dött).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔπειτα   ὤφθη   ἐπάνω   πεντακοσίοις   ἀδελφοῖς   ἐφάπαξ   ἐξ   ὧν   οἱ   πλείονες   μένουσιν   ἕως   ἄρτι,   τινὲς   δὲ   καὶ   ἐκοιμήθησαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1899 ἔπειτα
sedan, därefter, därnäst Thereafter
Adverb Adverb
ADV
G3708 ὤφθη
se He appeared
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S
G1883 ἐπάνω
över, på, ovanpå, ovanför, därpå, mer än to more than
Adverb Adverb
ADV
G4001 πεντακοσίοις
femhundra five hundred
Adjektiv Adjektiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
A-DPM
G0080 ἀδελφοῖς
bror, broder, pl. bröder
syskon
brothers
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM
G2178 ἐφάπαξ
en gång för alla, på samma gång at once,
Adverb Adverb
ADV
G1537 ἐξ
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3739 ὧν
vem whom
Relativt pron. Relativt Pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
R-GPM
G3588 οἱ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G4119 πλείονες
oöverträffad, utmärkt, mycket bra greater part
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
Jämförande Adjektiv Nominativ Plural Maskulin Jämförande
A-NPM-C
G3306 μένουσιν
stanna, bo, remain
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G2193 ἕως
till, förrän, until
Preposition Preposition
PREP
G0737 ἄρτι,
nu, hädanefter, ännu now;
Adverb Adverb
ADV
G5100 τινὲς
något, någon, några some
Obestämt pron. Obestämt pronomen
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
X-NPM
G1161 δὲ
men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2837 ἐκοιμήθησαν.
sova, insomna, avlida were fallen asleep.
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-API-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar