1 Korintierbrevet 15:50

Men det säger jag, syskon (bröder och systrar i tron):
kött och blod kan inte ärva Guds rike,
    och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga.

[I kapitel 13 finns den välkända kärlekens lov. Värd minst lika stor uppmärksamhet är korsets och uppståndelsens lov, se 1:17-2:2 och 15:51-58. Som de övriga lovprisningarna består den av tre delar. Dessa tre handlar alla om segern över döden.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τοῦτο   δέ   φημι,   ἀδελφοί,   ὅτι   σὰρξ   καὶ   αἷμα   βασιλείαν   θεοῦ   κληρονομῆσαι   οὐ   δύναται,   οὐδὲ   ἡ   φθορὰ   τὴν   ἀφθαρσίαν   κληρονομεῖ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-ASN
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G5346 φημι, säga I say, V-PAI-1S
G0080 ἀδελφοί, bror, pl. bröder/syskon brothers, N-VPM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4561 σὰρξ kött flesh N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0129 αἷμα blod blood, N-NSN
G0932 βασιλείαν Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike [the] kingdom N-ASF
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G2816 κληρονομῆσαι ärva to inherit V-AAN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1410 δύναται, kan, kan inte is able, V-PNI-3S
G3761 οὐδὲ inte heller nor CONJ-N
G3588 denna, denne the T-NSF
G5356 φθορὰ förgängelse decay, N-NSF
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0861 ἀφθαρσίαν oförgänglig, odödlighet, immortality N-ASF
G2816 κληρονομεῖ. ärva does inherit. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.