1 Korintierbrevet 15:42

Så är det också med de dödas uppståndelse.
Det som blir sått förgängligt [den förgängliga kroppen som begravs blir "sådd" i jorden]
    uppstår oförgängligt (odödlig, fri från förgängelsen).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οὕτως   καὶ   ἡ   ἀνάστασις   τῶν   νεκρῶν.   σπείρεται   ἐν   φθορᾷ,   ἐγείρεται   ἐν   ἀφθαρσίᾳ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3779 Οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt So ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also [is] CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G0386 ἀνάστασις uppståndelse, uppstå igen, uppstå till liv resurrection N-NSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G3498 νεκρῶν. död dead. A-GPM
G4687 σπείρεται att så (säd), såningsman It is sown V-PPI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5356 φθορᾷ, förgängelse decay, N-DSF
G1453 ἐγείρεται vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka it is raised V-PPI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0861 ἀφθαρσίᾳ· oförgänglig, odödlighet, immortality. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.