1 Korintierbrevet 15:28

När allt har lagts under honom,
    ska Sonen själv underordna sig den [Fadern]
    som har lagt allt under honom,
    för att Gud ska bli allt i alla.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅταν   δὲ   ὑποταγῇ   αὐτῷ   τὰ   πάντα,   τότε   καὶ   αὐτὸς   ὁ   υἱὸς   ὑποταγήσεται   τῷ   ὑποτάξαντι   αὐτῷ   τὰ   πάντα,   ἵνα   ᾖ   ὁ   θεὸς   τὰ   πάντα   ἐν   πᾶσιν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3752 ὅταν när When CONJ
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G5293 ὑποταγῇ underordna may have been put in subjection V-2APS-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3588 τὰ denna, denne T-NPN
G3956 πάντα, alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things, A-NPN
G5119 τότε då, vid den tiden then ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det Himself P-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G5293 ὑποταγήσεται underordna will be put in subjection V-2FPI-3S
G3588 τῷ denna, denne to the [One] T-DSM
G5293 ὑποτάξαντι underordna having put in subjection V-2AAP-DSM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G3956 πάντα, alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things, A-APN
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G1510 är may be V-PAS-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3588 τὰ denna, denne T-NPN
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3956 πᾶσιν.¶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all. A-DPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.