1 Johannesbrevet 5:18

[Brevet avslutas med tre påståenden som alla börjar med "vi vet" och handlar om att ha en klar förståelse av något.]

Vi vet (har insett/förstått) att var och en som är född av Gud inte syndar [vanemässigt – medvetet, med vilja],
    för (men att) han som är född av Gud bevarar (skyddar, vaktar) honom [håller honom intakt],
    och den onde rör (angriper) honom inte.

[Här har en del handskrifter: "den/han som är född av Gud bevarar/vaktar sig själv", se även 1 Pet 5:8.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

οἴδαμεν   ὅτι   πᾶς   ὁ   γεγεννημένος   ἐκ   τοῦ   θεοῦ,   οὐχ   ἁμαρτάνει·   ἀλλ᾽   ὁ   γεννηθεὶς   ἐκ   τοῦ   θεοῦ   τηρεῖ   ἑαυτόν,   καὶ   ὁ   πονηρὸς   οὐχ   ἅπτεται   αὐτοῦ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 24 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 οἴδαμεν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda... We know
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-RAI-1P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3956 πᾶς (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
everyone
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G3588 (ho, he)
denna, denne who
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G1080 γεγεννημένος (gennao)
födde born
VERB Verb
Perfekt Passiv Particip Perfekt Passiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-RPP-NSM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2316 θεοῦ, (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3756 οὐχ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G0264 ἁμαρτάνει· (hamartano)
synda continues to sin,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the [One]
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G1080 γεννηθεὶς (gennao)
födde having been begotten
VERB Verb
Aorist Passiv Particip Aorist Passiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-APP-NSM
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G5083 τηρεῖ (tereo)
håll, vaka över protects
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G1438 ἑαυτόν, (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi... himself,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
Ackusativ Sing. tredje person Ackusativ Singular Maskulin
F-3ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G4190 πονηρὸς (poneros)
ondskefull evil [one]
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G3756 οὐχ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G0681 ἅπτεται (hapto)
tända does touch
VERB Verb
Närvarande Medium Indikativ Närvarande Medium Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PMI-3S
G0846 αὐτοῦ. (autos)
honom, dem, henne, den, det him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)