1 Johannesbrevet 5:15

Och om vi vet att han hör (lyssnar till) oss vad vi än skulle fråga om, så vet vi att vi [redan] har det (plural; de önskningar) vi frågat (bett) honom om (begärt från honom).

[Allt det vi önskar måste överensstämma med hans vilja för att våra önskningar ska kunna bli beviljade, se även 1 Joh 3:22; Matt 26:39. Johannes går i nästa stycke vidare med vad som gäller när man ber för andra. Guds vilja är att ingen ska gå förlorad och att alla ska få tid att omvända sig, se 2 Pet 3:9. Samtidigt finns villkoret med personlig omvändelse och tro.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   ἐὰν   οἴδαμεν   ὅτι   ἀκούει   ἡμῶν   ὃ   ἐὰν   αἰτώμεθα,   οἴδαμεν   ὅτι   ἔχομεν   τὰ   αἰτήματα   ἃ   ᾐτήκαμεν   ἀπ᾽   αὐτοῦ.¶  

Textus Receptus (TR)

καὶ   ἐὰν   οἴδαμεν   ὅτι   ἀκούει   ἡμῶν   ὃ   ἐὰν   αἰτώμεθα,   οἴδαμεν   ὅτι   ἔχομεν   τὰ   αἰτήματα   ἃ   ᾐτήκαμεν   ἀπ᾽   αὐτοῦ.¶  

Grundtextkommentarer

TR har 16 ord, NA har 18 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G1492 οἴδαμεν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda... we know
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-RAI-1P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0191 ἀκούει (akouo)
höra, lyssna He hears
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G1473 ἡμῶν (ego)
oss us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. första person Genitiv Plural
P-1GP
G3739 (hos, he, ho)
vem whatever
Relativt pron. Relativt Pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
R-ASN
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall maybe
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G0154 αἰτώμεθα, (aiteo)
fråga efter, fråga we shall ask,
VERB Verb
Närvarande Medium Subjunktiv Närvarande Medium Subjunktiv
Plur. första person Plural
V-PMS-1P
G1492 οἴδαμεν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda... we know
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-RAI-1P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2192 ἔχομεν (echo)
ha, vara, behöva we have
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-PAI-1P
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G0155 αἰτήματα (aitema)
begäran requests
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
N-APN
G3739 (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt Pronomen
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
R-APN
G0154 ᾐτήκαμεν (aiteo)
fråga efter, fråga we have asked
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-RAI-1P
G0575 ἀπ᾽ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ.¶ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)