1 Johannesbrevet 4:7

[Följande sektion domineras av ordet kärlek. Det grekiska ordet agape, som beskriver en osjälvisk, utgivande och rättfärdig kärlek, förekommer 32 gånger i någon form i 1 Joh 4:7–5:3.]

Mina älskade!
Låt oss (vi borde) älska varandra [osjälviskt och utgivande],
    för kärleken kommer från Gud.
Den [var och en] som älskar är född av Gud
    och känner [har en personlig relation med] Gud.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀγαπητοί,   ἀγαπῶμεν   ἀλλήλους,   ὅτι   ἡ   ἀγάπη   ἐκ   τοῦ   θεοῦ   ἐστιν   καὶ   πᾶς   ὁ   ἀγαπῶν   ἐκ   τοῦ   θεοῦ   γεγέννηται   καὶ   γινώσκει   τὸν   θεόν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0027 Ἀγαπητοί, älskad Beloved, A-VPM
G0025 ἀγαπῶμεν älska we may love V-PAS-1P
G0240 ἀλλήλους, varandra one another, C-APM
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3588 -, denna, denne T-NSF
G0026 ἀγάπη kärlek love N-NSF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud God N-GSM
G1510 ἐστιν är is; V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everyone A-NSM
G3588 -, denna, denne who T-NSM
G0025 ἀγαπῶν älska is loving, V-PAP-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud God N-GSM
G1080 γεγέννηται födde has been born, V-RPI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1097 γινώσκει känna, förstå knows V-PAI-3S
G3588 τὸν -, denna, denne T-ASM
G2316 θεόν· Gud God. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.