1 Johannesbrevet 4:1

[Kristna kallas ofta troende, men det är inte en tro som blint köper allt som sägs med religiösa och andliga termer. Här uppmanar Johannes den troende att inte tro! På samma sätt som det är livsnödvändigt att både andas in och andas ut luft, kan en kristen inte tro på sanningen utan att avvisa lögnen. Det går inte att älska rättfärdighet utan att hata synd. Det går inte att följa det goda om man inte är beredd att fly från det onda, se 1 Tim 6:11; 2 Tim 2:22; 1 Kor 6:18.]

Mina älskade!
Tro inte (lita inte på) varje ande,
    utan pröva (testa) om andarna kommer från Gud [undersök om de är äkta],
för många falska profeter har gått ut i (in i) världen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀγαπητοί,   μὴ   παντὶ   πνεύματι   πιστεύετε   ἀλλὰ   δοκιμάζετε   τὰ   πνεύματα   εἰ   ἐκ   τοῦ   θεοῦ   ἐστιν,   ὅτι   πολλοὶ   ψευδοπροφῆται   ἐξεληλύθασιν   εἰς   τὸν   κόσμον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0027 Ἀγαπητοί, älskad Beloved, A-VPM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3956 παντὶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-DSN
G4151 πνεύματι Ande spirit N-DSN
G4100 πιστεύετε att tro do believe, V-PAM-2P
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G1381 δοκιμάζετε pröva, avgöra, utvärdera do test V-PAM-2P
G3588 τὰ -, denna, denne the T-APN
G4151 πνεύματα Ande spirits, N-APN
G1487 εἰ om, huruvida whether COND
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud God N-GSM
G1510 ἐστιν, är they are, V-PAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G4183 πολλοὶ många, mycket, stor many A-NPM
G5578 ψευδοπροφῆται falsk profet false prophets N-NPM
G1831 ἐξεληλύθασιν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut have gone out V-2RAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον. värld world. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.