1 Johannesbrevet 4:3

och varje ande som inte bekänner [som förnekar] Jesus är inte från Gud. Det [den anden] är Antikrists ande, som ni har hört ska komma och som redan nu är (finns) i världen.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   πᾶν   πνεῦμα   ὃ   μὴ   ὁμολογεῖ   τὸν   Ἰησοῦν   ἐκ   τοῦ   θεοῦ   οὐκ   ἔστιν·   καὶ   τοῦτό   ἐστιν   τὸ   τοῦ   ἀντιχρίστου   ὃ   ἀκηκόατε   ὅτι   ἔρχεται   καὶ   νῦν   ἐν   τῷ   κόσμῳ   ἐστὶν   ἤδη.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   πᾶν   πνεῦμα   ὃ   μὴ   ὁμολογεῖ   τὸν   Ἰησοῦν   Χριστὸν   ἐν   σαρκὶ   ἐληλυθότα   ἐκ   τοῦ   θεοῦ   οὐκ   ἔστιν·   καὶ   τοῦτό   ἐστιν   τὸ   τοῦ   ἀντιχρίστου   ὃ   ἀκηκόατε   ὅτι   ἔρχεται   καὶ   νῦν   ἐν   τῷ   κόσμῳ   ἐστὶν   ἤδη.  

Grundtextkommentarer

NA har 30 ord, TR har 34 (+4).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3956 πᾶν (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
any
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
A-NSN
G4151 πνεῦμα (pneuma)
Ande spirit
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G3739 (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt Pronomen
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
R-NSN
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G3670 ὁμολογεῖ (homologeo)
bekänna, lova, prisa confesses
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G2424 Ἰησοῦν (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
Person Person
N-ASM-P
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på from
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2316 θεοῦ (theos)
Gud God
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3756 οὐκ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1510 ἔστιν· (eimi)
är is.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3778 τοῦτό (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
D-NSN
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne that
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G0500 ἀντιχρίστου (antichristos)
Antikrist antichrist,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G3739 (hos, he, ho)
vem which
Relativt pron. Relativt Pronomen
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
R-ASN
G0191 ἀκηκόατε (akouo)
höra, lyssna you have heard
VERB Verb
2:a Perfekt Aktiv Indikativ Andra Perfekt Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-2RAI-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2064 ἔρχεται (erchomai)
anlända, komma, gå is coming,
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PNI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3568 νῦν (nun)
nu, från och med nu now
Adverb Adverb
ADV
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G2889 κόσμῳ (kosmos)
värld world
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G1510 ἐστὶν (eimi)
är is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2235 ἤδη. (ede)
nu, redan, än, även nu already.
Adverb Adverb
ADV

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)