1 Johannesbrevet 4:18

Rädsla (fruktan) finns inte i [kan inte samexistera med] kärleken [som är osjälvisk och utgivande], istället kastar (driver) den fullkomliga (mogna) kärleken ut rädslan, eftersom rädslan har att göra med straff (plåga). Men den som fruktar [är rädd för domens dag, se vers 17] har inte fullkomnats (nått sin fulla mognad) i kärleken.

[Jesu efterföljare tillhör honom och behöver inte vara rädda för att möta honom på domens dag, se Joh 5:24. Jesus, som nu sitter på Faderns högra sida i himlen, har redan tagit all synd på sig när han betalade priset på Golgata. Vi blir förlåtna genom att ta emot frälsningens gåva redan nu, här på jorden, se Joh 3:16–17; Apg 2:38; Rom 10:9. Denna förlåtelse och kärlek påverkar också relationerna till människor omkring oss, se 2 Kor 2:14.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

φόβος   οὐκ   ἔστιν   ἐν   τῇ   ἀγάπῃ,   ἀλλ᾽   ἡ   τελεία   ἀγάπη   ἔξω   βάλλει   τὸν   φόβον,   ὅτι   ὁ   φόβος   κόλασιν   ἔχει·   ὁ   δὲ   φοβούμενος   οὐ   τετελείωται   ἐν   τῇ   ἀγάπῃ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 27 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5401 φόβος (phobos)
rädsla Fear
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3756 οὐκ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte no
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1510 ἔστιν (eimi)
är there is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G0026 ἀγάπῃ, (agape)
kärlek, osjälvisk och utgivande love,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G5046 τελεία (teleios)
fullkomlig perfect
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
A-NSF
G0026 ἀγάπη (agape)
kärlek, osjälvisk och utgivande love
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G1854 ἔξω (exo)
utanför, bort out
Adverb Adverb
ADV
G0906 βάλλει (ballo)
kasta, häller, högg, kasta ut casts
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G5401 φόβον, (phobos)
rädsla fear,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G5401 φόβος (phobos)
rädsla fear
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G2851 κόλασιν (kolasis)
straff punishment
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G2192 ἔχει· (echo)
ha, vara, behöva has;
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G3588 (ho, he)
denna, denne the [one]
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5399 φοβούμενος (phobeo)
frukta fearing,
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Particip Närvarande Medium eller passiv-deponent Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PNP-NSM
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G5048 τετελείωται (teleioo)
fullborda, fullkomna has been perfected
VERB Verb
Perfekt Passiv Indikativ Perfekt Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-RPI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G0026 ἀγάπῃ. (agape)
kärlek, osjälvisk och utgivande love.
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)