1 Johannesbrevet 4:17

I detta [att vi är förenade med honom, se vers 16] har [den osjälviskt utgivande] kärleken fullkomnats [steg för steg nått sin fulla mognad och sitt mål, se vers 12] hos oss, så att vi kan ha frimodighet [vara rättframma och möta honom med tillförsikt] på domens dag – för precis [så] som han [Jesus] är, [så] är också vi i den här världen. [1 Joh 3:21; Heb 10:19]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἐν   τούτῳ   τετελείωται   ἡ   ἀγάπη   μεθ᾽   ἡμῶν,   ἵνα   παρρησίαν   ἔχωμεν   ἐν   τῇ   ἡμέρᾳ   τῆς   κρίσεως,   ὅτι   καθὼς   ἐκεῖνός   ἐστιν   καὶ   ἡμεῖς   ἐσμεν   ἐν   τῷ   κόσμῳ   τούτῳ.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 26 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... In
Preposition Preposition
PREP
G3778 τούτῳ (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... this
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
D-DSN
G5048 τετελείωται (teleioo)
fullborda, fullkomna has been perfected
VERB Verb
Perfekt Passiv Indikativ Perfekt Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-RPI-3S
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G0026 ἀγάπη (agape)
kärlek, osjälvisk och utgivande love
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G3326 μεθ᾽ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå... with
Preposition Preposition
PREP
G1473 ἡμῶν, (ego)
oss us,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. första person Genitiv Plural
P-1GP
G2443 ἵνα (hina)
för att, till so that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3954 παρρησίαν (parrhesia)
öppet tal, frimodigt tal confidence
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G2192 ἔχωμεν (echo)
ha, vara, behöva we may have
VERB Verb
Närvarande Aktiv Subjunktiv Närvarande Aktiv Subjunktiv
Plur. första person Plural
V-PAS-1P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G2250 ἡμέρᾳ (hemera)
dag, daglig day
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G2920 κρίσεως, (krisis)
domstol, fördömelse of judgment,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2531 καθὼς (kathos)
som, så som just as
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1565 ἐκεῖνός (ekeinos)
den He
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
D-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är is,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1473 ἡμεῖς (ego)
oss we
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Plur. första person Nominativ Plural
P-1NP
G1510 ἐσμεν (eimi)
är are
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-PAI-1P
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G2889 κόσμῳ (kosmos)
värld world
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G3778 τούτῳ. (houtos, houtoi, haute, hautai)
detta, denne, han, det samma, denne... this.
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
D-DSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)