1 Johannesbrevet 3:18

Kära små barn [älskade unga familjemedlemmar i tron], låt oss inte (vi borde inte) älska med ord eller tal (ordagrant: inte heller med tungan), utan i handling och sanning.

[Grekiskans logos (ord) innefattar även tanke, motiv och resonemang och står liksom de tre övriga substantiven som följer i singular. Det är viktigt med balans – att inte bara älska i teorin, utan att även praktiskt agera och oförtröttligt arbeta i enlighet med sanningen. I nästa kapitel varnar författaren för falska profeter och påminner om nödvändigheten att pröva vilken ande som är verksam. En troende förväntas vara välkomnande och generös, men inte säga ja till varje förfrågan om stöd och lojalitet. I nästa brev varnar Johannes för bedragare som de troende uppmanas att inte ta emot, se 2 Joh 1:10–11.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τεκνία   μου,   μὴ   ἀγαπῶμεν   λόγῳ   μηδὲ   τῇ   γλώσσῃ   ἀλλ᾽   ἐν   ἔργῳ   καὶ   ἀληθείᾳ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5040 Τεκνία små barn Little children, N-VPN
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0025 ἀγαπῶμεν älska we may love V-PAS-1P
G3056 λόγῳ ord, tal in word, N-DSM
G3366 μηδὲ varken, inte heller, eller, inte, inte än nor CONJ-N
G3588 τῇ -, denna, denne T-DSF
G1100 γλώσσῃ tunga in tongue, N-DSF
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2041 ἔργῳ gärning, handling action N-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0225 ἀληθείᾳ. sanning in truth. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.