1 Johannesbrevet 3:13

Mina syskon (bröder och systrar i tron) [det är på samma sätt med er],
    bli inte förvånade (överraskade) om världen hatar (avskyr) er.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

δίκαια.¶   μὴ   θαυμάζετε,   ἀδελφοί   μου,   εἰ   μισεῖ   ὑμᾶς   ὁ   κόσμος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1342 δίκαια.¶ rättfärdig righteous. A-NPN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2296 θαυμάζετε, förundras, do be surprised, V-PAM-2P
G0080 ἀδελφοί bror, pl. bröder/syskon brothers, N-VPM
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G3404 μισεῖ hata hates V-PAI-3S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G2889 κόσμος. värld world. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.