1 Johannesbrevet 3:2

Mina älskade, vi är nu Guds barn. Det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli, men vi vet med säkerhet att när han uppenbarar sig, ska vi bli lika honom, för då ska vi se honom som han verkligen är.

[Vers 1 beskriver vad vi är nu. Vers 2 beskriver vad vi ska bli. Det finns inget yttre bevis på att en kristen är ett Guds barn. Den fysiska förändringen uppenbaras när Jesus kommer. Johannes är öppen med att han inte vet alla detaljer kring hur denna förändring kommer att ske, men betonar att vi ska likna Jesus och få se honom, se 1 Kor 15:52–54; Fil 3:21; Luk 24:39. När en troende vet vem han är och vilket hopp som väntar ger det motivation till att helga och rena sig och bli mer lik honom redan här i jordelivet. Se även Fil 2:12 där vi uppmanas att arbeta på vår frälsning.]


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἀγαπητοί,   νῦν   τέκνα   θεοῦ   ἐσμεν,   καὶ   οὔπω   ἐφανερώθη   τί   ἐσόμεθα·   οἴδαμεν   ὅτι   ἐὰν   φανερωθῇ,   ὅμοιοι   αὐτῷ   ἐσόμεθα,   ὅτι   ὀψόμεθα   αὐτὸν   καθώς   ἐστιν.  

Textus Receptus (TR)

Ἀγαπητοί,   νῦν   τέκνα   θεοῦ   ἐσμεν,   καὶ   οὔπω   ἐφανερώθη   τί   ἐσόμεθα·   οἴδαμεν   δὲ   ὅτι   ἐὰν   φανερωθῇ,   ὅμοιοι   αὐτῷ   ἐσόμεθα,   ὅτι   ὀψόμεθα   αὐτὸν   καθώς   ἐστιν.  

Grundtextkommentarer

NA har 22 ord, TR har 23 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0027 Ἀγαπητοί, (agapetos)
älskad Beloved,
Adjektiv Adjektiv
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
A-VPM
G3568 νῦν (nun)
nu, från och med nu now
Adverb Adverb
ADV
G5043 τέκνα (teknon)
barn children
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
N-NPN
G2316 θεοῦ (theos)
Gud of God
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G1510 ἐσμεν, (eimi)
är are we,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-PAI-1P
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3768 οὔπω (oupo)
inte ännu not yet
Adverb Adverb
Nominativ Nominativ
ADV-N
G5319 ἐφανερώθη (phaneroo)
offentliggöra has been revealed
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S
G5101 τί (tis)
vad, vilken, vem what
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
I-NSN
G1510 ἐσόμεθα· (eimi)
är we will be.
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Plur. första person Plural
V-FDI-1P
G1492 οἴδαμεν (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda... We know
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-RAI-1P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall when
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G5319 φανερωθῇ, (phaneroo)
offentliggöra He shall appear,
VERB Verb
Aorist Passiv Subjunktiv Aorist Passiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-APS-3S
G3664 ὅμοιοι (homoios)
lik like
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
A-NPM
G0846 αὐτῷ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
P-DSM
G1510 ἐσόμεθα, (eimi)
är we will be,
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Plur. första person Plural
V-FDI-1P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3708 ὀψόμεθα (horao)
se we will see
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Plur. första person Plural
V-FDI-1P
G0846 αὐτὸν (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G2531 καθώς (kathos)
som, så som as
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1510 ἐστιν. (eimi)
är He is.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)