1 Johannesbrevet 3:12

Vi ska inte likna Kain som var från [hade sin natur och drivkraft från] den onde och mördade (brutalt slaktade) sin bror [Abel, se 1 Mos 4]. Varför mördade han sin bror?
Därför att hans egna handlingar (gärningar) var onda,
    och hans brors handlingar (gärningar) var rättfärdiga.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

οὐ   καθὼς   Κάϊν   ἐκ   τοῦ   πονηροῦ   ἦν   καὶ   ἔσφαξεν   τὸν   ἀδελφὸν   αὐτοῦ·   καὶ   χάριν   τίνος   ἔσφαξεν   αὐτόν;   ὅτι   τὰ   ἔργα   αὐτοῦ   πονηρὰ   ἦν,   τὰ   δὲ   τοῦ   ἀδελφοῦ   αὐτοῦ   δίκαια.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 29 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G2531 καθὼς (kathos)
som, så som as
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2535 Κάϊν (Kain)
Kain Cain ,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på [who] of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G4190 πονηροῦ (poneros)
ondskefull evil [one]
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
A-GSM
G1510 ἦν (eimi)
är was
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4969 ἔσφαξεν (sphazo)
slakta, mörda slew
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G0080 ἀδελφὸν (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brother
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G0846 αὐτοῦ· (autos)
honom, dem, henne, den, det of him.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5484 χάριν (charin)
därför because of
Preposition Preposition
PREP
G5101 τίνος (tis)
vad, vilken, vem what
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Genitiv Sing. Neutral Genitiv Singular Neutral
I-GSN
G4969 ἔσφαξεν (sphazo)
slakta, mörda he slayed
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G0846 αὐτόν; (autos)
honom, dem, henne, den, det him?
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
P-ASM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom Because
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
T-NPN
G2041 ἔργα (ergon)
gärning, handling works
Substantiv Substantiv
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
N-NPN
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G4190 πονηρὰ (poneros)
ondskefull evil
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
A-NPN
G1510 ἦν, (eimi)
är were,
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-IAI-3S
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne those
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
T-NPN
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G0080 ἀδελφοῦ (adelphos)
bror, broder, pl. bröder
syskon
brother
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G1342 δίκαια.¶ (dikaios)
rättfärdig righteous.
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Plur. Neutral Nominativ Plural Neutral
A-NPN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)