1 Johannesbrevet 2:9

Den som [gång på gång] säger sig vara i ljuset [vilket de falska lärarna gjorde, se 2:18-19]
    men [går omkring och] hatar sin broder [i tron],
är fortfarande (ännu i denna stund) kvar i mörkret [i andlig okunskap].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   λέγων   ἐν   τῷ   φωτὶ   εἶναι   καὶ   τὸν   ἀδελφὸν   αὐτοῦ   μισῶν   ἐν   τῇ   σκοτίᾳ   ἐστὶν   ἕως   ἄρτι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G3004 λέγων sa, säga, tala, kalla claiming V-PAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G5457 φωτὶ ljus light N-DSN
G1510 εἶναι är to be V-PAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0080 ἀδελφὸν bror, pl. bröder/syskon brother N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3404 μισῶν hata hating, V-PAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G4653 σκοτίᾳ mörker darkness N-DSF
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G2193 ἕως till, förrän, even until PREP
G0737 ἄρτι. nu, hädanefter, ännu now. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.