1 Johannesbrevet 2:8

Ändå (å andra sidan) skriver jag ett nytt bud [en ny sorts – ett annat slags bud] till er – ett som är verkligt [dess sanning kan ses] i honom och i er,
    eftersom mörkret [okunnigheten om de andliga tingen] skingras (försvinner)
    och det sanna ljuset [som inte kan döljas] redan lyser.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πάλιν   ἐντολὴν   καινὴν   γράφω   ὑμῖν   ὅ   ἐστιν   ἀληθὲς   ἐν   αὐτῷ   καὶ   ἐν   ὑμῖν,   ὅτι   ἡ   σκοτία   παράγεται   καὶ   τὸ   φῶς   τὸ   ἀληθινὸν   ἤδη   φαίνει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3825 πάλιν igen Again, ADV
G1785 ἐντολὴν bud, föreskrift a commandment N-ASF
G2537 καινὴν ny new A-ASF
G1125 γράφω skriva I am writing V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you, P-2DP
G3739 vem which R-NSN
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G0227 ἀληθὲς sann, sannfärdig true A-NSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him P-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4771 ὑμῖν, du, ni, er you, P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G4653 σκοτία mörker darkness N-NSF
G3855 παράγεται passera förbi is passing away, V-PPI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G5457 φῶς ljus light N-NSN
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G0228 ἀληθινὸν sanna true A-NSN
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu already ADV
G5316 φαίνει. visa sig shines. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.