1 Johannesbrevet 2:10

Den som älskar sin broder [och fortsätter att älska osjälviskt och utgivande] förblir (blir/stannar kvar; lever) i ljuset
– i honom finns ingenting som leder till fall (inget som kan utlösa/förorsaka en skandal).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   ἀγαπῶν   τὸν   ἀδελφὸν   αὐτοῦ   ἐν   τῷ   φωτὶ   μένει   καὶ   σκάνδαλον   ἐν   αὐτῷ   οὐκ   ἔστιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G0025 ἀγαπῶν älska loving V-PAP-NSM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0080 ἀδελφὸν bror, pl. bröder/syskon brother N-ASM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him, P-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G5457 φωτὶ ljus light N-DSN
G3306 μένει stanna, bo, abides, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4625 σκάνδαλον stötesten cause for stumbling N-NSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det him P-DSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν. är there is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.