1 Johannesbrevet 2:29

Om ni vet att han är rättfärdig [om ni verkligen förstått att Jesus är helt rättfärdig och alltid gjort Faderns vilja], då förstår ni (har ni också en personlig erfarenhet av) att var och en som praktiserar rättfärdighet [lever ett heligt liv]
    är född av honom [Fadern].


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐὰν   εἰδῆτε   ὅτι   δίκαιός   ἐστιν,   γινώσκετε   ὅτι   καὶ   πᾶς   ὁ   ποιῶν   τὴν   δικαιοσύνην   ἐξ   αὐτοῦ   γεγέννηται.  

Textus Receptus (TR)

ἐὰν   εἰδῆτε   ὅτι   δίκαιός   ἐστιν,   γινώσκετε   ὅτι   καὶ   πᾶς   ὁ   ποιῶν   τὴν   δικαιοσύνην   ἐξ   αὐτοῦ   γεγέννηται.  

Grundtextkommentarer

TR har 15 ord, NA har 16 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall If
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G1492 εἰδῆτε (eido, oida)
veta, känna till, förstå, se, skåda... you shall have known
VERB Verb
Perfekt Aktiv Subjunktiv Perfekt Aktiv Subjunktiv
Plur. andra person Plural
V-RAS-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1342 δίκαιός (dikaios)
rättfärdig righteous
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G1510 ἐστιν, (eimi)
är He is,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G1097 γινώσκετε (ginosko)
känna, förstå you know
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-PAI-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3956 πᾶς (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
everyone
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G3588 (ho, he)
denna, denne who
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G4160 ποιῶν (poieo)
göra is practicing
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
V-PAP-NSM
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G1343 δικαιοσύνην (dikaiosune)
rättfärdighet righteousness,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det Him
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G1080 γεγέννηται. (gennao)
födde has been begotten.
VERB Verb
Perfekt Passiv Indikativ Perfekt Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-RPI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)