1 Johannesbrevet 2:13

Jag skriver till er [andliga] fäder,
    för ni har lärt känna (har en personlig relation med) honom som är från begynnelsen.
Jag skriver till er unga män
    för ni har segrat över den onde.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

γράφω   ὑμῖν,   πατέρες,   ὅτι   ἐγνώκατε   τὸν   ἀπ᾽   ἀρχῆς.   γράφω   ὑμῖν,   νεανίσκοι,   ὅτι   νενικήκατε   τὸν   πονηρόν.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 15 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1125 γράφω (grapho)
skriva I am writing
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν, (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G3962 πατέρες, (pater)
fader, far fathers,
Substantiv Substantiv
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
N-VPM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1097 ἐγνώκατε (ginosko)
känna, förstå you have known
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-RAI-2P
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne Him who [is]
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G0575 ἀπ᾽ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G0746 ἀρχῆς. (arche)
begynnelsen, början, furstar, först... [the] beginning.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G1125 γράφω (grapho)
skriva I am writing
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν, (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G3495 νεανίσκοι, (neaniskos)
ung man young men,
Substantiv Substantiv
Vokativ Plur. Vokativ Plural Maskulin
N-VPM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3528 νενικήκατε (nikao)
övervinna, segra you have overcome
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-RAI-2P
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G4190 πονηρόν.¶ (poneros)
ondskefull evil [one].
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
A-ASM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)