1 Johannesbrevet 1:7

Men om vi vandrar (skulle vandra) i ljuset – så som han är i ljuset – har vi gemenskap (är vi delaktiga) [umgås vi och har hela tiden en levande relation] med varandra, och blodet från Jesus, hans Son, renar oss [gång på gång] från all synd.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐὰν   δὲ   ἐν   τῷ   φωτὶ   περιπατῶμεν   ὡς   αὐτός   ἐστιν   ἐν   τῷ   φωτί,   κοινωνίαν   ἔχομεν   μετ᾽   ἀλλήλων   καὶ   τὸ   αἷμα   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   τοῦ   υἱοῦ   αὐτοῦ   καθαρίζει   ἡμᾶς   ἀπὸ   πάσης   ἁμαρτίας.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 ἐὰν om, ifall If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G5457 φωτὶ ljus light N-DSN
G4043 περιπατῶμεν we shall walk V-PAS-1P
G5613 ὡς som as CONJ
G0846 αὐτός honom, dem, henne, den, det He P-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G5457 φωτί, ljus light, N-DSN
G2842 κοινωνίαν gemenskap, delaktighet fellowship N-ASF
G2192 ἔχομεν ha, vara, behöva we have V-PAI-1P
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0240 ἀλλήλων varandra one another, C-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G0129 αἷμα blod blood N-NSN
G2424 Ἰησοῦ Jesus of Jesus, N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ N-GSM-T
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G5207 υἱοῦ son, ättling Son N-GSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2511 καθαρίζει ren, göra ren, bli ren, rena cleanses V-PAI-3S
G1473 ἡμᾶς jag, mig, min, mitt us P-1AP
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3956 πάσης alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GSF
G0266 ἁμαρτίας. syndig handling, synd sin. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.