1 Johannesbrevet 1:5

Detta är budskapet (proklamationen; den apostoliska undervisningen – gr. angelia) som vi [själva] har hört från honom, och nu förkunnar (berättar) för er: Att Gud är ljus, och i honom finns inget mörker, nej inte på något sätt.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἔστιν   αὕτη   ἡ   ἀγγελία   ἣν   ἀκηκόαμεν   ἀπ᾽   αὐτοῦ   καὶ   ἀναγγέλλομεν   ὑμῖν   ὅτι   ὁ   θεὸς   φῶς   ἐστιν   καὶ   σκοτία   ἐν   αὐτῷ   οὐκ   ἔστιν   οὐδεμία.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G3778 αὕτη detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSF
G3588 denna, denne the T-NSF
G0031 ἀγγελία budskap message N-NSF
G3739 ἣν vem that R-ASF
G0191 ἀκηκόαμεν höra, lyssna we have heard V-2RAI-1P
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0312 ἀναγγέλλομεν sa, säga, berätta, tala, deklarera, rapportera we preach V-PAI-1P
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you, P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G5457 φῶς ljus light N-NSN
G1510 ἐστιν är is, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4653 σκοτία mörker darkness N-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him, P-DSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G3762 οὐδεμία. ingen, inget none. A-NSF-N
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.