1 Johannesbrevet 1:7

Men om vi vandrar (skulle vandra) i ljuset – så som han är i ljuset – har vi gemenskap (är vi delaktiga) [umgås vi och har hela tiden en levande relation] med varandra, och blodet från Jesus, hans Son, renar oss [gång på gång] från all synd.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἐὰν   δὲ   ἐν   τῷ   φωτὶ   περιπατῶμεν   ὡς   αὐτός   ἐστιν   ἐν   τῷ   φωτί,   κοινωνίαν   ἔχομεν   μετ᾽   ἀλλήλων   καὶ   τὸ   αἷμα   Ἰησοῦ   τοῦ   υἱοῦ   αὐτοῦ   καθαρίζει   ἡμᾶς   ἀπὸ   πάσης   ἁμαρτίας.  

Textus Receptus (TR)

ἐὰν   δὲ   ἐν   τῷ   φωτὶ   περιπατῶμεν   ὡς   αὐτός   ἐστιν   ἐν   τῷ   φωτί,   κοινωνίαν   ἔχομεν   μετ᾽   ἀλλήλων   καὶ   τὸ   αἷμα   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   τοῦ   υἱοῦ   αὐτοῦ   καθαρίζει   ἡμᾶς   ἀπὸ   πάσης   ἁμαρτίας.  

Grundtextkommentarer

NA har 28 ord, TR har 29 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall If
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... now
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
T-DSN
G5457 φωτὶ (phos)
ljus light
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
N-DSN
G4043 περιπατῶμεν (peripateo)
we shall walk
VERB Verb
Närvarande Aktiv Subjunktiv Närvarande Aktiv Subjunktiv
Plur. första person Plural
V-PAS-1P
G5613 ὡς (hos)
som as
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτός (autos)
honom, dem, henne, den, det He
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
P-NSM
G1510 ἐστιν (eimi)
är is
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
T-DSN
G5457 φωτί, (phos)
ljus light,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
N-DSN
G2842 κοινωνίαν (koinonia)
gemenskap, delaktighet fellowship
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G2192 ἔχομεν (echo)
ha, vara, behöva we have
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. första person Plural
V-PAI-1P
G3326 μετ᾽ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå... with
Preposition Preposition
PREP
G0240 ἀλλήλων (allelon)
varandra one another,
Reciprokt pron. Reciprokt pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
C-GPM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G0129 αἷμα (haima)
blod blood
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus of Jesus,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G5207 υἱοῦ (huios)
son, ättling Son
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G0846 αὐτοῦ (autos)
honom, dem, henne, den, det of Him,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
P-GSM
G2511 καθαρίζει (katharizo)
rengöra cleanses
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G1473 ἡμᾶς (ego)
oss us
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. första person Ackusativ Plural
P-1AP
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G3956 πάσης (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
all
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
A-GSF
G0266 ἁμαρτίας. (hamartia)
synd, syndig handling sin.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)