Ruts bok i provöversättning

bloggimage

Nu finns Ruts bok i en första version. Denna korta bok på bara 4 kapitel är en spännande bok med många djup. Läs översättningen på:

Kärnbibelns hemsida

Android app

YouVersion Bibelapp (utan bilder)

 

Två böcker i Bibeln är namngivna efter kvinnor, Ester och Rut. Båda böckerna beskriver äktenskap mellan en jude och en icke-jude. Ester var en judisk kvinna som gifte sig med den persiske kungen Ahasverus. Den moabitiska Rut gifter sig med Boas, en framträdande judisk man. En annan likhet är att båda kvinnorna har en speciell plats i Guds plan. Gud använde Ester för att rädda det judiska folket från att bli utplånat. Rut har en viktig roll i den messianska genealogin, hennes barnbarnsbarn är David som finns med i Jesu släkttavla, se Matt 1:5.

Det finns också likheter med Jobs bok där mänskligt lidande och tragedi speglas utifrån en mans perspektiv. Här i Ruts bok är det flera kvinnors öden som skildras. Två av de mest utsatta grupperna vid den här tiden var änkor och utlänningar. Noomi är en äldre änka, och Rut är både änka och utlänning. Boken har ett lyckligt slut, och det beror på tre faktorer:

1. Gud har gett instruktioner i Mose lag för att ta hand om dessa utsatta grupper.
2. Det fanns människor som hade ett gott hjärta och följde dessa lagar under den här perioden.
3. Gud i sin omsorg ordnade så att rätt personer fanns på rätt plats i rätt tid.

Eftersom boken har många detaljer kring vårens skördar läses den bland judarna vid skördehögtiden Shavuot, veckohögtiden på våren som vi kallar pingst, se Rut 2:23.

Rut är en bok om nåd. Det hebreiska ordet "chesed" används tre gånger, se Rut 1:8; 2:20; 3:10. Ordet är rikt och beskriver kärlek, genuin godhet och trofasthet som går längre än vad som behövs. Bakom alla små detaljer i boken anas också Guds stora frälsningsplan och den Gud som är kärlek. I boken kan vi följa en kedja av händelser som leder till något större än någon kunnat ana. Vem kunde tro att en hednisk kvinna skulle få bli en del i det messianska hoppet? Här är några exempel på "chesed":

• Rut vägrar överge änkan Noomi och följer med henne, trots att hon inte behövde det.
• Boas går längre än vad som krävs för att hjälpa Rut och Noomi.
• Noomi hjälper Rut att träffa Boas.
• Boas innesluter både Noomi och Rut i sin omsorg.
• Boas gifter sig med Rut, även om han inte behövt göra det.
• En rad av händelser leder till att David föds, och slutligen – Messias!

Rut är inte bara en spännande historisk skildring av två kvinnors livsöden, utan också en profetisk bok. Boken avslutas med en släkttavla där det sista namnet är David - det centrala namnet i den messianska släkttavlan! Boas fungerar som en återlösare, hebreiska "gaal", och har många paralleller med Jesus. Boas var från Betlehem av Juda stam precis som Jesus, se Mika 5:2. Bara Gud kan betala lösensumman, därför sände han sin egen son som betalade priset med sitt blod, se Joh 1:29; Apg 20:28. När Johannes i Bibelns sista bok får blicka in i framtiden så är det lejonet av Juda stam som återlöser hela jorden, se Upp 5:1-5.
Mer från bloggen


Följ Kärnbibeln på Instagram!

av Jonas Bergsten |
Nu finns dagens Kärnbibeln på Instagram. Varje dag lägger vi ut dagens bibelord med Kärnbibelns översättning. Följ oss på Instagram och få ett uppmuntrande Bibelord varje dag. Dela gärna i ditt flöde, ett lätt sätt att dela din tro med...

Rent bokstavligt står sanningen stadigt och lögnen vacklar!

av Jonas Bergsten |
Det hebreiska språket är så rikt och har så många detaljer som förstärker texten. Rent bokstavligt står grundtextens ord för sanning stadigt på två fötter, medan ordet för lögn vacklar på ett ben.     Sanning Det...

Var William Shakespeare med och översatte bibeln?

av Jonas Bergsten |
Det spekuleras i om William Shakespeare har haft ett finger med i arbetet med de poetiska texterna i den engelska översättningen King James från 1611. Han nämns inte bland de närmare femtio personer i bibelkommissionens kommitté, men fanns...