Rapportera ett problem eller föreslå en ändring

Vad handlar problemet om?*
Namn

Båda fälten är frivilliga och vi ger inte vidare ditt namn till andra aktörer.

E-post

Vi sparar epostaddressen tillsammans med ärendet och ger den inte vidare till andra aktörer.
Om du lämnar e-post kan vi kontakta dig om det behövs mer information för att kunna lösa problemet.

Beskriv problemet/förslaget*
Ladda upp en bild på problemet eller ett word document som beskriver det

Du kan ladda upp max 3 filer i taget. En fil får vara max 10mb stor. Vi tar bara emot bilder (jpg/png), word dokument och pdf


*Obligatorisk