Inställningar

×

Tidslinje med åldrar

År
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
Syndafloden
Första templet invigs 957 f.Kr.
Norra riket faller 722 f.Kr.
Första templet förstörs 586 f.Kr.
Andra templet invigs 516 f.Kr.
Maccabeer upproret 167 f.Kr.
Korset
Andra templet förstörs 70 e.Kr.
Bar Kokhba-revolten 132-135 e.Kr.

Adam (930 år)

Eva (900** år)

Set (912 år)

Enosh (905 år)

Kainam (910 år)

Mahalalel (895 år)

Jared (962 år)

Chanoch (365 år)

Metoshelach (969 år)

Lemech (777 år)

Noa (950 år)

Shem (600 år)

Arppacheshad (438 år)

Shelach (433 år)

Eber (464 år)

Peleg (239 år)

Reo (239 år)

Serog (230 år)

Nachor (148 år)

Terach (205 år)

Abraham (175 år)

Sarah (127 år)

Isak (180 år)

Jakob (147 år)

Josef (110 år)

Mose (120 år)

Debora (60** år)

David (70 år)

Salomo (59 år)

Ussia/Asarja (68 år)

Jehojachin (56 år)

Kyros (70 år)

Ester (32** år)

Esra (40 år)

Herodes (68 år)

Johannes Döparen (35** år)

Jesus (33-36* år)

Paulus (57-62* år)

Johannes (94** år)

*ungefärlig ålder **utombiblisk källa för ålder