Inställningar

×

Att jämföra

Bibliska personer

Vi håller på och bygger upp databasen med alla bibliska personer. Även samtida personer som kungar finns med. Välj de personer som du visuellt vill jämföra när de levde i förhållande till varandra nedan.

Fler alternativ
Totalt: 3085
Namn
Tidsperiod
Född Ålder Extra
Jämför
Böcker
Adam
3760 f.Kr.930 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-28-,-42-,-45-,-46-,-54-,-65-,-GT-,-NT-
Eva
3759-3660 f.Kr.900* årKvinna Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-47-,-54-,-GT-,-NT-
Kain
3750-3650 f.Kr.730* årMan Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-58-,-62-,-65-,-GT-,-NT-
Abel
3740-3700 f.Kr.20-120 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-40-,-42-,-58-,-GT-,-NT-
Set
3630 f.Kr.912 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Enosh
3525 f.Kr.905 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Metoshael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Metoshelach
3073 f.Kr.969 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Lemech
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Lemech (Noas far)
2886 f.Kr.777 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Jared
3300 f.Kr.962 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Jared
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ashor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Javal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Ada
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Ada
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Henok
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Henok
3138 f.Kr.365 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-58-,-65-,-GT-,-NT-
Henok
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Mahalalel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Mahalalel
3365 f.Kr.895 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Joval
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Irad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Kainam
3435 f.Kr.910 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Mechojael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Tovalkain
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Arppacheshad
2102 f.Kr.438 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Ozal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-26-,-GT-
Elisha (Javans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-26-,-GT-
Seba
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-19-,-23-,-GT-
Haran
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Jafet
2205 f.Kr.600* årMan Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-GT-
Shem
2204 f.Kr.600 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Peleg
2003 f.Kr.239 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Kittim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-23-,-24-,-26-,-27-,-GT-
Ashekkenaz
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Cham
2205-2105 f.Kr.500* årMan Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-19-,-GT-
Lodim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-24-,-GT-
Lehavim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Patrusim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Kasluchim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Milka
--Kvinna Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Serog
1941 f.Kr.230 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Lot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-5-,-19-,-42-,-61-,-GT-,-NT-
Havia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Sidon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Javan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-23-,-26-,-27-,-29-,-38-,-GT-
Chatsarmavet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Raama
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-26-,-GT-
Nachor
1911 f.Kr.148 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Nachor
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-6-,-GT-
Avimael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Almodad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Reo
1973 f.Kr.239 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Sheba
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Eber
2037 f.Kr.464 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-4-,-13-,-16-,-42-,-GT-,-NT-
Kush
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Shelach
2067 f.Kr.433 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Shelef
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Jovav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Terach
1883 f.Kr.205 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-4-,-6-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Nimrod
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-33-,-GT-
Elam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-23-,-24-,-26-,-27-,-GT-
Noa
2704 f.Kr.950 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-13-,-26-,-40-,-42-,-58-,-61-,-GT-,-NT-
Anamim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Gomer (Hoseas fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-28-,-GT-
Hadoram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Adoram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Kanaan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Aram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Ots
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Oval
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Isak
1713 f.Kr.180 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-2-,-3-,-4-,-5-,-6-,-12-,-13-,-19-,-40-,-42-,-44-,-45-,-48-,-58-,-59-,-GT-,-NT-
Asher
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-13-,-GT-
Isaskar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-13-,-GT-
Benjamin
1553 f.Kr.-Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Betoel
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Abraham (Abram)
1812 f.Kr.175 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-2-,-3-,-4-,-5-,-6-,-12-,-13-,-16-,-19-,-23-,-26-,-40-,-42-,-43-,-44-,-45-,-48-,-58-,-59-,-60-,-GT-,-NT-
Acharach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sebulon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-13-,-GT-
Acher
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sefo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Korach
--Man Nämns i Bibeln vid namn
Sefon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-GT-
Bilha
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Bilhan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Birsha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Shoa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Jakob (patriarken)
1652 f.Kr.147 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-2-,-3-,-4-,-5-,-6-,-12-,-19-,-24-,-26-,-28-,-33-,-39-,-40-,-42-,-43-,-44-,-45-,-58-,-GT-,-NT-
Laban
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Serach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Zimran
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Serach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-6-,-13-,-16-,-40-,-GT-,-NT-
Serach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Serach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shoni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-GT-
Boz
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-24-,-GT-
Jalam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Shoval
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Seir
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Elon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Peniel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Lea
--Kvinna Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-8-,-GT-
Peres
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-8-,-13-,-16-,-40-,-42-,-GT-,-NT-
Asenat
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Levi
1566 f.Kr.-Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Mitsrajim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-12-,-13-,-GT-
Chamol
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Haso
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Sered
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-GT-
Pileddash
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Er
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Lotan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Eri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-GT-
Esau
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-5-,-6-,-13-,-24-,-39-,-45-,-58-,-GT-,-NT-
Missa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Potifar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Eser
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Potifera
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Chet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Chever
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Moab
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Silpa
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Simon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Chori
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-5-,-13-,-GT-
Muppim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Simon
1568 f.Kr.-Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-13-,-GT-
Hemdan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Jokshan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Rakel
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-8-,-24-,-40-,-GT-,-NT-
Nachat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Dan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-13-,-GT-
Machalat (Esaus fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Rebecka
--Kvinna Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-45-,-GT-,-NT-
Machir
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-5-,-6-,-7-,-13-,-GT-
Hesron
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-6-,-8-,-13-,-GT-
Hesron
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-8-,-13-,-40-,-42-,-GT-,-NT-
Nafish
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Naftali
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-13-,-GT-
Shamma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Debora
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Dedan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-23-,-24-,-26-,-GT-
Dedan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Sivon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Magdiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Akbor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Avimelech
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Reguel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Jemoel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Dina
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Josef
1561 f.Kr.110 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-2-,-5-,-13-,-19-,-26-,-43-,-44-,-58-,-GT-,-NT-
Josef
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Alva
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Dishan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Alvan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Gacham
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Dishon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Amalek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Gad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-GT-
Gad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-13-,-GT-
Reoma
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Shechem
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Echi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Tachash
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Baal-Hanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Gatam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Mamre
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Shefo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Manasse
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-6-,-13-,-GT-
Ruben
1569 f.Kr.-Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-13-,-GT-
Efraim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-6-,-GT-
Manasse
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Tamar
--Kvinna Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-8-,-13-,-40-,-GT-,-NT-
Efrata
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-7-,-8-,-9-,-11-,-13-,-19-,-33-,-GT-
Tamar
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Efron
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-6-,-14-,-GT-
Shela
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Gera
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-7-,-13-,-GT-
Ejfa (Jadais son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Gershom
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ela
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Nevajot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-23-,-GT-
Husham
--Man Nämns i Bibeln vid namn-38-,-GT-
Matred
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Teman
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-18-,-24-,-26-,-30-,-31-,-35-,-GT-
Juda
1566 f.Kr.-Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-8-,-13-,-24-,-GT-
Amrafel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Juda
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Tevach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Anah (horéen)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Basmat
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Imna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Timna (Elifas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Hadad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Beeri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Iram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Me Sahav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Mechetavel (falsk profet)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Aner
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Bela
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Hadar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Jetur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Isaskar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jeush
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Medan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Hagar
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-48-,-GT-,-NT-
Tola
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Oholivama
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Ismael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-7-,-12-,-13-,-19-,-GT-
Oholivama
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Jidlaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Omar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Melkisedek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-19-,-58-,-GT-,-NT-
Melkisedek
--Man Nämns i Bibeln vid namn
Ben-Ammi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Kedarlaomer
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Kehat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Onan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Samla
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Tsoar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hamor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-6-,-7-,-44-,-GT-,-NT-
Jishbak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Kemoel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Sara
1803 f.Kr.127 årKvinna Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-1-,-23-,-45-,-58-,-60-,-GT-,-NT-
Benjamin (Bilhans son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Arioch
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Beor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-5-,-6-,-13-,-33-,-61-,-GT-,-NT-
Elifas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Beor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Kenas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Saul
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-19-,-44-,-GT-,-NT-
Bera
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Saul
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Shifra
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-2-,-GT-
Kesed
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Lots fru
--Kvinna Namns i Bibeln, men inte vid namn-1-,-42-,-GT-,-NT-
Ammoniterna (folkslag)
--flera personer Nämns i Bibeln vid namn-5-,-9-,-10-,-11-,-13-,-14-,-15-,-16-,-GT-
Moabiterna (folkslag)
--flera personer Nämns i Bibeln vid namn-5-,-8-,-11-,-13-,-14-,-15-,-16-,-GT-
Lots dotter (äldre)
--Kvinna Namns i Bibeln, men inte vid namn-1-,-GT-
Lots dotter (yngre)
--Kvinna Namns i Bibeln, men inte vid namn-1-,-GT-
Avdon (domaren)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Avdon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avdon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Savdi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-13-,-GT-
Abichail
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Elimelech
--Man Nämns i Bibeln vid namn-8-,-GT-
Beser
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Savdi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Abichail
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pagiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Pallo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Betsalel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-13-,-14-,-GT-
Elishama
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-13-,-GT-
Palti
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Bet-Sur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Paltiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Elisheva
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-2-,-GT-
Hanniel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Achashtari
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Seev
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-19-,-GT-
Ussiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-3-,-4-,-13-,-GT-
Elitsor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Bileam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-5-,-6-,-16-,-33-,-GT-
Jael
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Jafia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-GT-
Eljasaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Jair
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-5-,-6-,-11-,-13-,-GT-
Joash
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Selofchad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-13-,-GT-
Mika
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Achiezer
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Kosevi
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Pedahel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Jairus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-42-,-NT-
Mika
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-33-,-GT-
Achihud
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Kushan Rishatajim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Boas
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-8-,-11-,-13-,-14-,-40-,-42-,-GT-,-NT-
Bohan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-GT-
Achiman
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-7-,-GT-
Bucki
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Lappidot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Pelet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Achira
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Achisamak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-GT-
Elsafan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Elsafan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-3-,-4-,-13-,-14-,-GT-
Shutelach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-13-,-GT-
Livni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-13-,-GT-
Sichon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-5-,-6-,-7-,-11-,-16-,-19-,-24-,-GT-
Mirjam
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-5-,-13-,-33-,-GT-
Pinechas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-6-,-7-,-13-,-15-,-19-,-GT-
Asriel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Mishael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-3-,-GT-
Hebron
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-13-,-GT-
Piram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-GT-
Sif
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Javesh
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Setur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Javin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-GT-
Sevach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-19-,-GT-
Hefer
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Assir
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-13-,-GT-
Helek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Sevul
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Eshtemoa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Putiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-GT-
Puva
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Mose
1391 f.Kr.120 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-2-,-3-,-4-,-5-,-6-,-7-,-9-,-11-,-12-,-13-,-14-,-16-,-19-,-23-,-24-,-33-,-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-45-,-46-,-47-,-55-,-58-,-GT-,-NT-
Shafat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Jokeved
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-GT-
Rahab
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-6-,-40-,-58-,-59-,-GT-,-NT-
Ram
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-8-,-13-,-40-,-GT-,-NT-
Simri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Jefta
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-9-,-58-,-GT-,-NT-
Ram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jefunne
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-5-,-6-,-13-,-GT-
Ramot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Eved
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Nachbi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Simson
1118 f.Kr.40 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-7-,-58-,-GT-,-NT-
Adoni-Besek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Sippor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-7-,-GT-
Adoni-Zedek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-GT-
Ehud
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Nachshon
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-8-,-13-,-40-,-42-,-GT-,-NT-
Sippora
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-2-,-GT-
Nadav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-3-,-4-,-13-,-GT-
Avidan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Shamgar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Evi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Machla
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Sisera
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-9-,-19-,-GT-
Avieser
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-7-,-13-,-GT-
Datan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-5-,-19-,-GT-
Machli
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-13-,-15-,-GT-
Rechov
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Avihu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-3-,-4-,-13-,-GT-
Debora (domaren)
1127 f.Kr.60* årKvinna Nämns i Bibeln vid namn
-7-,-GT-
Avihud
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hillel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Akan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-13-,-GT-
Shammua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Delila
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Aksa
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-6-,-7-,-13-,-GT-
Devir
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-7-,-13-,-GT-
Mahlon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-8-,-GT-
Gaal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Natanael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-43-,-NT-
Avinoam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Rekem
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Sur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Elishama
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Divri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-3-,-GT-
Gaddi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Dodo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Gaddiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Hogla
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Hoham
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-GT-
Reva
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Gamliel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Horam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-GT-
Hosa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hosea (Azasjas son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Nemuel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Netanel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Talmaj (Ammihuds son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Gershom
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Ammiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Hovav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-7-,-GT-
Rut
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-8-,-40-,-GT-,-NT-
Manoach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Shekem
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Ammihod
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-13-,-GT-
Eglon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Hur (Mose vän)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-GT-
Ehud
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Balak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-7-,-33-,-66-,-GT-,-NT-
Amminadav
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-8-,-13-,-40-,-42-,-GT-,-NT-
Gershom
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-13-,-GT-
Amminadav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Josua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-5-,-6-,-7-,-11-,-13-,-44-,-58-,-GT-,-NT-
Gershom
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Josua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-37-,-38-,-GT-
Josua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Sif
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Barak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-58-,-GT-,-NT-
Jotam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Geuel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Gideon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-9-,-10-,-58-,-GT-,-NT-
Shelomit
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-3-,-GT-
Gilead
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-13-,-GT-
Noa
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Amram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-13-,-GT-
Shelumiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Sakarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Nobah
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Elasar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-3-,-4-,-5-,-6-,-7-,-13-,-15-,-GT-
Noomi
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-8-,-GT-
Nun
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-5-,-6-,-7-,-11-,-13-,-16-,-GT-
Anak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-5-,-6-,-7-,-GT-
Eldad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Jeter
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-GT-
Anat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Anatot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-10-,-11-,-13-,-15-,-16-,-23-,-24-,-GT-
Tirsa
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Ishai
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-8-,-9-,-13-,-40-,-42-,-44-,-45-,-GT-,-NT-
Kalev
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-5-,-6-,-7-,-9-,-13-,-GT-
Eliav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Kalev
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Medad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Og
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-5-,-6-,-11-,-16-,-19-,-GT-
Oholiav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-GT-
Elidad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Karmi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Jigal (spionen)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Salmunna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-19-,-GT-
Itamar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-3-,-4-,-13-,-15-,-GT-
Shemida
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-13-,-GT-
Salu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Ard
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Hamat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Tsoar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Eliezer
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Jishar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-13-,-GT-
Samuel
1070 f.Kr.58 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-9-,-13-,-19-,-24-,-44-,-58-,-GT-,-NT-
Ivtsan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Samuel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Sheshaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-7-,-GT-
Merari
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Tsoriel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Argob
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Orev
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-19-,-23-,-GT-
Tsorishadaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Orpa
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-8-,-GT-
Otniel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-7-,-13-,-GT-
Meshak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-27-,-GT-
Oved
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-8-,-13-,-40-,-42-,-GT-,-NT-
Uri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-13-,-14-,-GT-
Oved
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Aron
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-3-,-4-,-5-,-6-,-9-,-13-,-15-,-19-,-33-,-44-,-58-,-GT-,-NT-
Gudsman (som talar med Eli)
--Man Namns i Bibeln, men inte vid namn-9-,-GT-
Avigail
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Ketora
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Meshillemot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Uria
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Kidon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Meshillemot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Oved-Edom
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Shima
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Arsa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Hananja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jisrachja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shima
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Uria
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Ovil
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shima
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Uriel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avdon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-24-,-GT-
Jisreel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kimham
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Shima
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asa
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-13-,-14-,-24-,-40-,-GT-,-NT-
Elika
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Jachat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Paaraj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Ussi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Asael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Kish
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-44-,-GT-,-NT-
Sidkia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Abichail
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elisha (profeten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-GT-
Shimam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shimat
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Bet Rafa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Savdiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-GT-
Abichail
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Asaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Elishafat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Jachdo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jitream
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Kishi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jachin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Ussia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jachin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Acharchel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hanna
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Ussia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achas
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-23-,-40-,-GT-,-NT-
Hanna
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Paltiel (Lais son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-GT-
Achas (benjamiten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Joach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
achasbaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Jachsera
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Bikri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Sefanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-36-,-GT-
Bildad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-18-,-GT-
Eljachba
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Hanun
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Jada
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Konanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Achi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eljada
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Joachas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Paruach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Achia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joachas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Meshullemet
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Pasak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eljakim
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Joadda
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Paseach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Utaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eljakim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Haran
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joaddan
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Shimon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ussia (Asarja)
810 f.Kr.68 årMan Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-12-,-13-,-14-,-23-,-28-,-30-,-38-,-40-,-GT-,-NT-
Joash
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Haran
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joash
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-28-,-30-,-GT-
Mevunnaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Pashchur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-24-,-GT-
Shimri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kore
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Seled
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jaflet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Selek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Vashni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Bina
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Haref
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joash
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Shimrit
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Achiam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Joash
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mika
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jair
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Semer
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Achiezer
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joash
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pedaja (Sebidas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Shisa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eljoenaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-19-,-GT-
Kush
--Man Nämns i Bibeln vid namn-19-,-GT-
Shisha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Jake
--Man Nämns i Bibeln vid namn-20-,-GT-
Shishak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
achikam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-24-,-GT-
Bitja
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eljoenaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Haroe
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Job
--Man Nämns i Bibeln vid namn-18-,-26-,-GT-
Pekach
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-23-,-GT-
Semira
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shitraj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kushi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Pekachja
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Achilud
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Hasael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-30-,-GT-
Mikael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Elkana
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-13-,-GT-
Jochanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Lachmi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Zuph
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-13-,-GT-
Achimaas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Hashavja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pelatja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shomer
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Ussa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Ladan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Bokeru
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ussa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ahasja
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-13-,-14-,-GT-
Elmadam
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Lahad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sadok
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Shovak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Shema
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Achimelek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-19-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Elnaam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Lajish
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-GT-
Serachja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Elnatan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Buckia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Seraja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Shafan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Achinadav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Asas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achinoam
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Asasja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Busi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-26-,-GT-
Hashem
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elpaal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hashuv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Lemuel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-20-,-GT-
Mikajahu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Peninna
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Shua
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jara
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Peresh
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shucha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achish
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-11-,-GT-
Ashbel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Elsavad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jochanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-GT-
Levi
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Achitofel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Mikal
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Achitub
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Elusaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mishma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Shuvael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achitub
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-15-,-16-,-GT-
Jariv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Achjan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ashur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Charchas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Seret
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jaroach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mikri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jashen
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Lo Ammi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-28-,-GT-
Peulletaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sibbekaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Asmavet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Jashobeam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-29-,-44-,-GT-,-NT-
Lo Ruchama
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-28-,-GT-
Joel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-13-,-GT-
Seror
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Sidkia
617 f.Kr.-Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-24-,-GT-
Jebus
--Man Nämns i Bibeln vid namn
Jashuv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-13-,-GT-
Serua
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Sidkia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Hattush
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-16-,-GT-
Serubbabel (Israels ledare)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-37-,-38-,-40-,-GT-,-NT-
Charus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Jasis
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Seruja
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-11-,-13-,-GT-
Achumaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Havassinja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Achussam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jatniel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mirma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Setam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achvan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asriel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Esarhaddon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-15-,-23-,-GT-
Maacha (Absloms dotter)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Mishma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Piton
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sikri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Esbaal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Maacha (Simeonitisk hövding)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mishmanna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sevadja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asrikam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jechdeja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Esbon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Hefsi-Bah
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Jechiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Hela
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mivchar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Heldaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mivsam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Eser
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Assur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Heled
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sevudda
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Johannes Markus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-51-,-55-,-57-,-60-,-NT-
Asuva
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eshek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Johdaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Maas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pul
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-GT-
Shaaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Heles
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Jojada
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Maaseja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Put
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-24-,-26-,-34-,-GT-
Helev
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Ataljah (Omris dotter)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
jechieli
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Simma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Chushim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Jedaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mosa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shadrak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-27-,-GT-
Addar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Heman
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-13-,-GT-
Atara
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Esra (judaiten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jedaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jojakim
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-24-,-27-,-GT-
Esri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mushi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-13-,-GT-
Racham
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Chushim
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Etan (esraiten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-13-,-19-,-GT-
Naama
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Attaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Chushim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jediael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Raddaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shage
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Rafa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adina
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Heresh
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Naara
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shallum
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Adino
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Etbaal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Naaraj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jedida
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Nacham
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avda
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Etni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jedutun
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-14-,-16-,-19-,-GT-
Jona (profeten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-32-,-40-,-42-,-GT-,-NT-
Nachash
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Avdeel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Adnach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avdi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hesed
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Jonadav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Adonia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Hesekiel
622 f.Kr.52 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-26-,-GT-
Jeguel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avdiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Daniel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Jehallelel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Reaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Aviel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Daniel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-26-,-27-,-40-,-41-,-GT-,-NT-
Machalat (Rehobeams fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Avi
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Daniel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Eved-Melek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Jehu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-GT-
Jonatan (Sauls son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Sina
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avi-albon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Hesjon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Nachraj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Sippaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Machat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hesro
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Rechavja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adoram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Shama
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sisa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jehudi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Aviel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Jeiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Shamhut
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Evil-Merodak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Hiddaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Afia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Evjasaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-13-,-GT-
Hiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Shamma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sismaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
David
1040 f.Kr.70 årMan Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-8-,-9-,-10-,-11-,-12-,-13-,-14-,-15-,-16-,-19-,-23-,-24-,-26-,-28-,-30-,-38-,-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-45-,-58-,-GT-,-NT-
Evjatar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-11-,-13-,-41-,-GT-,-NT-
Hilkia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Agag
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-9-,-GT-
Siva
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Age
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Machol
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Nahum
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Sivja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Agur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-20-,-GT-
Farao Hofra
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Joram
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-13-,-14-,-40-,-GT-,-NT-
Machseja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Nahum
--Man Nämns i Bibeln vid namn-34-,-GT-
Sivja
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Ahab
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-GT-
Avijah
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-13-,-14-,-40-,-GT-,-NT-
Nakon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Avijah
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-13-,-GT-
Joram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Madmanna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-6-,-13-,-GT-
Naaman
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Refaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shammaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ajjah
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Joram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Naaman
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-42-,-GT-,-NT-
Jekamam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
So
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Avijah
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-42-,-GT-,-NT-
Hiram
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-14-,-GT-
Jekamja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Natan (Davids son)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-42-,-GT-,-NT-
Shammot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sochet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avijah
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jorkoam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Magor Missaviv
--Man Nämns i Bibeln vid namn
Natan (profeten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-14-,-19-,-GT-
Alemet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jekolja
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Regem
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sofach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sofar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-18-,-GT-
Josavad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Jekutiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hiskia (Sefanjas förfader)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-36-,-GT-
Jemima
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-18-,-GT-
Josavad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Maher Shalal Hashbaz
--Man Nämns i Bibeln vid namn-23-,-GT-
Alemet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hiskia (kung i Juda)
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-23-,-24-,-40-,-GT-,-NT-
Sharar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Avinadab
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Jeotraj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mahraj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Rehabeam
972 f.Kr.59 årMan Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-11-,-13-,-14-,-40-,-GT-,-NT-
Makbannaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shashak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Allon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jerachmeel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Makbena
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Naval
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-GT-
Rekav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-24-,-GT-
Hodavja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Navot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-GT-
Suach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Nearja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avisag
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Hodavja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jeremia
650 f.Kr.62 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-14-,-15-,-24-,-27-,-40-,-GT-,-NT-
Nebukadnessar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-15-,-16-,-17-,-24-,-26-,-27-,-GT-
Shealtiel
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-16-,-37-,-40-,-GT-,-NT-
Avisaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Divlajim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-28-,-GT-
Hodesh
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jeremia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Malkia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-24-,-GT-
Amarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Avisua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Josef (Jonans son)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Remalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-23-,-GT-
Shear Jashov
--Man Nämns i Bibeln vid namn-23-,-GT-
Susanna
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Avisur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Dodaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Nechushta
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Dodavahu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Hodia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Avitub
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Avner
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-11-,-13-,-GT-
Gadi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Avsalom
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Galal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hofni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Resin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Doeg
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-19-,-GT-
Amasa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Jeria
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Reson
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Doma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-23-,-GT-
Malkiram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ner
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sheera
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Amasaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jerimot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Malki-Shua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-13-,-GT-
Shefatja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joshafat
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-13-,-14-,-40-,-GT-,-NT-
baal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Garev
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Malloti
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Gases
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Rimmon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Echud
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ner
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-11-,-13-,-GT-
Tachat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Amasja
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-GT-
Eden
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Joshafat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ner
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Rispa
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Baana
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Gechasi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Nergalsareser
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Rivaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Gedalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Neria
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Tachpenes
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Amasja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Hoshama
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Romamti Eser
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shekanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Baana
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Hotam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Tafat
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Amittaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-32-,-GT-
Eflal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Gedalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jeriot
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joshavat
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Ammichur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Hotir
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Manasse
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-24-,-40-,-GT-,-NT-
Jerobeam
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-GT-
Joshbekasha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Baara
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elifelet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Gedor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hubba
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ammiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Baaseja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jerocham
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-13-,-GT-
Joshev-Bashevet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Hulda
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Joshivja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Maok
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Sackur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Maon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Tanchumet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Genuvat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Baladan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Ahasja (Kung i Israel)
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-GT-
Tarshish
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Josia
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-13-,-14-,-GT-
Netanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Bani
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Josia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-38-,-GT-
Huraj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sadok
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Ela
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Netan-Melek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Sadok
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Huri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jerusha
800-700 f.Kr.-Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Tavrimmon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Ammisavad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ela
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Husha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jesaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-23-,-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-45-,-GT-,-NT-
Techinna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ela
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Hushaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Jesaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jotam
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-23-,-28-,-33-,-40-,-GT-,-NT-
Teima
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-18-,-23-,-24-,-GT-
Barakel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-18-,-GT-
Massa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Amnon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Barakias
--Man Nämns i Bibeln vid namn-38-,-40-,-GT-,-NT-
Nevat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-GT-
Elam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Gever
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Nevusaradan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
I-Chavod
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Amon
--Man Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-24-,-36-,-40-,-GT-,-NT-
Giddalti
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ickesh
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Mattan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Saf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Shelomit
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Temni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Amon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Iddo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Jesarela
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mattanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Amos (profeten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-30-,-GT-
Barsillaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-15-,-16-,-GT-
Iddo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Jesher
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sakar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Amos (Jesajas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-23-,-GT-
Nimsi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-GT-
Jeshishaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shelomot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elasa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sakarja
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Shema
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Tevalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Amsi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ginat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Ilaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Nocha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Tiglat Pileser
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-GT-
Basha
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-24-,-GT-
Giva
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Tikva
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Gog
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mattat
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Shemaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Mattata
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Batseba
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-19-,-GT-
Goliat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Obadja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-31-,-GT-
Bat-Shua
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn
Elchanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Goni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Imri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jukal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Becher
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Habackuk
--Man Nämns i Bibeln vid namn-35-,-GT-
Ira (Präst)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Mattitja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jeter
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Tirhaka
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Beera
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jushav Hesed
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Tirja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eli
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-11-,-GT-
Elia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-39-,-40-,-41-,-42-,-43-,-45-,-59-,-GT-,-NT-
Bekorat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Elia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hadadeser
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Iru
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Tivni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Oded
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Tob-Adonia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Jeus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mechir
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Anuv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Belshassar
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-27-,-GT-
Isebel
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-66-,-GT-,-NT-
Ben
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eliata
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hadlaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Ofaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Benaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Ofra
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Appajim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ishhod
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mefivoshet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Sakeja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Togarma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-26-,-GT-
Mefivoshet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Sallaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Tokhat
--Man Nämns i Bibeln vid namn
Arach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elichoref
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Kareach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Salmah
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-8-,-13-,-40-,-GT-,-NT-
Shemarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Haggia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Salmaneser
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-28-,-GT-
Tou
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Haggit
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-GT-
Salmon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Omri
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-14-,-33-,-GT-
Shemein
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Hakmon (hashmonit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kedar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-19-,-22-,-23-,-24-,-26-,-GT-
Salomo
990 f.Kr.59 årMan Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-10-,-11-,-12-,-13-,-14-,-16-,-19-,-20-,-22-,-24-,-40-,-42-,-44-,-GT-,-NT-
Jigdalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Menachem
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Aravna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Ben-Avinadav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Jimla
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Ben-Deker
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Melki
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Onam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Ben-Gever
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Ittaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Samgar-Nebo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Ben-Hadad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Elieser
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Jiria
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Merajot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Sheresh
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ben-Hajil
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Jishar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ben-Hanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hammuel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jishbach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sheshan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jaakan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Merav
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-GT-
Sanherib
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-23-,-GT-
Ben-Hur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Hamran
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jishi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ornan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-14-,-GT-
Tuval
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-23-,-26-,-GT-
Hamutal
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Jaare-Oregim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Hanamel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Osem
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shev
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ariel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Hanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kenaana
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Jaasanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Jishia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ulam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Benov
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Elifal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Merodach-Baladan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Otni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sargon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-23-,-GT-
Kenanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mesha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sarsekim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Ulla
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mesha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jaasia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shever
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elifelet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Shevna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Jaasiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jishmaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Meshech
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-19-,-26-,-GT-
Shifi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Armoni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Berekja (Davids krigare)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Keren-Happuk
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-18-,-GT-
Meshelemja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Arnan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Berekja (Serubbabels son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hanani
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jabes
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Savad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elihu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-18-,-GT-
Jachasiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kesia
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-18-,-GT-
Uria
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-11-,-13-,-40-,-GT-,-NT-
Salomos 700+ fruar
--flera personer Namns i Bibeln, men inte vid namn-11-,-GT-
Artachshasta
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Elihud
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Besaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Pachat-Moab
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Abichail
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Besodja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Sakarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-15-,-16-,-38-,-40-,-42-,-GT-,-NT-
Palal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Betsaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Bevaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Bigta
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Kolaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Parmashetta
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Asanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Bigtan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Bigvaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Achashverosh
519 f.Kr.54 årMan Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-15-,-17-,-27-,-GT-
Kolchoze
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Parosh
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Parshaneddata
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Bilgaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jaela
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Eljakim
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Uzai
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Bilshan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Mijamin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Vanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Eljashiv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kyros
600 f.Kr.70 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-14-,-15-,-23-,-27-,-GT-
Vasti
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Binnoj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Kos
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Harim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Zabbaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Zakkaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Zatto
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Bishlam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Zeresh
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Bizzeta
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Senaa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Zetar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Pelaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Zevina
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Hasaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Pelalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Shovaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Jamin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-2-,-4-,-13-,-GT-
Asarja (Daniels vän)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-27-,-GT-
Bunni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Hashavna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Chachalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Asenappar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Chagav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Chagava
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Levana
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Madaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-12-,-13-,-15-,-17-,-23-,-24-,-27-,-GT-
Chakofa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Petachja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Siaha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Charhaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Hassoferet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Joed
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Milalaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Charif
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Hatak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Pilcha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Minjamin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Charumaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Achsaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Asna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Asor
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Charvona
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Chashavneia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Kambyses II
--Man Härskare Namns i Bibeln, men inte vid namn
Chashum
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Setar-Bosenai
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Artaxerxes II
436 f.Kr.78* årMan Härskare Nämns i Bibeln vid namn
Ackuv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Artaxerxes III
425 f.Kr.87* årMan Härskare Namns i Bibeln, men inte vid namn
Chasofa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Darius III
380 f.Kr.50* årMan Härskare Namns i Bibeln, men inte vid namn
Pokeret Hassevajim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Chatita
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Mispar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Porata
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Chattil
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Chavaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Mitredat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Hege
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Maadaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Chenadad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Maadja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Maaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Mariamne I
--Kvinna Härskare Nämns inte i Bibeln
Mariamne II
--Kvinna Härskare Nämns inte i Bibeln
Shaashgaz
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Kleopatra (Herodes fru)
--Kvinna Härskare Nämns inte i Bibeln
Adalja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Ataja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Mordokaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Esra (präst med Serubbabel)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jojada
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Esra (den skriftlärde)
480 f.Kr.40 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-15-,-16-,-GT-
Addi
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Addon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Ater
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Jojakim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Ester
492 f.Kr.32* årKvinna Nämns i Bibeln vid namn
-17-,-GT-
Jojakin
615-605 f.Kr.56 årMan Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-12-,-13-,-14-,-17-,-24-,-26-,-40-,-GT-,-NT-
Raamja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jojariv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Adin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Jojariv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Shallon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Admata
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Nachamani
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Adna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Dalfon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Rameja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Maasja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Adonikam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Avihud
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Hesli
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Johanan
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Rechom
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Darkon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Jora
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Machnadvaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Reelaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Delaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jorim
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Josadak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-16-,-37-,-38-,-GT-
Magpiash
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Regem-Melech
--Man Nämns i Bibeln vid namn-38-,-GT-
Josavad (Gederariten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shashaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Gabbaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Serubbabel (Rhesas far)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Jeremaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Gachar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Josef (Judas son)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Josef (Mattithias son)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Symeon
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Nehemja
473 f.Kr.60* årMan Nämns i Bibeln vid namn
-16-,-GT-
Joses (Jesu förfader)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Azbok
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Såtaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Azeggad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Nekoda
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Mattat
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Malluk
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Malluk
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Malluk
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Gazzam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Malluk
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Hoshaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Malluk
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Talmon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-16-,-GT-
Bakbok
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Shelemja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Josifja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Tattenai
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Tavel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Amos (Jesu förfader)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Marsena
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Netsiach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Jesaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Amok
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Barkos
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Giddel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Iddo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Gilalaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Baruch
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Mattatias
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Ginneton
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Immer
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jeshua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Judas (förfader till Messias)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Jeshua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Mattatias
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Mattatta
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Batslot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Mattenaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Bavvai
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Eleasar
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Ananja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Kadmiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Mechida
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Tobia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Kallaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Melatia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Sallu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Melea
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Haggai
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-37-,-GT-
Melki
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Karshena
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Memochan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Salu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Tsalaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Hallochesh
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Itiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-20-,-GT-
Tsicha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Haman
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Meraja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Hammedata
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Sherevja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Joda
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Sheshbatsar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Aridaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Sanvallat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Meremåt
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Shetar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Sareser
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-23-,-GT-
Meres
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Shevanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Kenani
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Arisaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Keros
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Meshezavel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Herodotos
484 f.Kr.57 årMan Nämns inte i Bibeln
Artemas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-56-,-NT-
Berenike
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Domitianus
04 okt 51 e.Kr.44* årMan Härskare Nämns inte i Bibeln
Elisabeth
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Achaikus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-46-,-NT-
Kleopas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Kloe
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-46-,-NT-
Sebedeus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-NT-
Hannas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-43-,-44-,-NT-
Parmenas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Secundus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Titus
39 e.Kr.41* årMan Härskare Nämns inte i Bibeln
Patrobas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Kosam
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Sergius Paulus (prokonsul på Cypern)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Kusas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Zenas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-56-,-NT-
Blastus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Jakob (Alfaios son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-44-,-NT-
Jakob (Jesu halvbror)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-44-,-46-,-48-,-59-,-65-,-NT-
Jakob (lärjungen Judas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-42-,-44-,-NT-
Jakob (Josefs far)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Jakob (Sebedeus son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-44-,-NT-
Jambres
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Lasarus (den fattige tiggaren)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Lasarus (Märta och Marias bror)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-43-,-NT-
Jannai
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Jannes
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Herodes (den store)
72 f.Kr.68 årMan Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-40-,-42-,-NT-
Herodes (Agrippa I)
11 f.Kr.-Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Herodes (Agrippa II)
27 e.Kr.-Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Levi
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Persis
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Galba
3 f.Kr.72* årMan Härskare Nämns inte i Bibeln
Levi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-42-,-NT-
Linus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Eneas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Epafras
--Man Nämns i Bibeln vid namn-51-,-57-,-NT-
Epafroditus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-50-,-NT-
Epenetus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Lois
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Marcus Ambivilus
--Man Härskare Nämns inte i Bibeln
Er
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Annius Rufus
--Man Härskare Nämns inte i Bibeln
Valerus Gratus
--Man Härskare Nämns inte i Bibeln
Jason
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-45-,-NT-
Lucius
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-45-,-NT-
Lukas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-51-,-55-,-57-,-NT-
Marcellus
--Man Härskare Nämns inte i Bibeln
Erastus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-45-,-55-,-NT-
Lydia
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Lysanias
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Claudia
57 f.Kr.-Kvinna Nämns inte i Bibeln
Pontius
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-54-,-NT-
Scribonia
70 f.Kr.86* årKvinna Nämns inte i Bibeln
Livia
30 jan 59 f.Kr.87* årKvinna Nämns inte i Bibeln
Porcius Festus
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Julia (den äldre)
30 okt 39 f.Kr.52* årKvinna Nämns inte i Bibeln
Vipsania Agrippina
36 f.Kr.56* årKvinna Nämns inte i Bibeln
Plautia Urgulanilla
--Kvinna Nämns inte i Bibeln
Prisca (Priscilla)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-45-,-46-,-55-,-NT-
Aelia Paetina
--Kvinna Nämns inte i Bibeln
Johannes (aposteln)
6 e.Kr.94* årMan Nämns i Bibeln vid namn
-40-,-41-,-42-,-44-,-48-,-66-,-NT-
Prokorus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Valeria Messalina
17-20 e.Kr.-Kvinna Härskare Nämns inte i Bibeln
Johannes (översteprästen)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Claudia Octavia
39 e.Kr.22* årKvinna Härskare Nämns inte i Bibeln
Johannes Döparen
8-5 f.Kr.35* årMan Nämns i Bibeln vid namn
-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-NT-
Publius
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Poppaea Sabina
30 e.Kr.35* årKvinna Härskare Nämns inte i Bibeln
Mnason
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Pudens
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Silas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-47-,-52-,-53-,-60-,-NT-
Statilia Messalina
35 e.Kr.-Kvinna Härskare Nämns inte i Bibeln
Asynkritus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Phasaelis
--Kvinna Härskare Nämns inte i Bibeln
Salome
--Kvinna Namns i Bibeln, men inte vid namn-40-,-41-,-NT-
Quartus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Quirinius
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Simon (den leprasjuke)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-NT-
Simon (fariseen)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Simon (från Cyrene)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-NT-
Simon (garvaren från Joppe)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Claudia
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Vitellius
15 e.Kr.54* årMan Härskare Nämns inte i Bibeln
Simon (Jesu halvbror)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-NT-
Claudius (Caesar)
10 f.Kr.63* årMan Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-44-,-NT-
Simon (Judas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-43-,-NT-
Augustus
23 sep 62 f.Kr.76* årMan Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-42-,-NT-
Claudius (Lysias)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Hermas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Simon (magikern)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Clemens
--Man Nämns i Bibeln vid namn-50-,-NT-
Hermes (en kristen)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Simon (Seloten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-44-,-NT-
Cornelius
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Simon Petrus
1 e.Kr.65 årMan Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-48-,-60-,-61-,-NT-
Crescens
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Eubulus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Hermogenes
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Crispus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-46-,-NT-
Eunike
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Herodias
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-NT-
Jona (Petrus far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-43-,-NT-
Eutychus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Herodion
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Damaris
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Julia Agrippina
06 nov 15 e.Kr.43* årKvinna Nämns i Bibeln vid namn
Jonam
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Agabus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Evodia
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-50-,-NT-
Naggaj
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Fanuel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Febe
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Felix
--Man Härskare Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Maria Magdala
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-NT-
Skevas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Narcissus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Filemon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-57-,-NT-
Otto
32 e.Kr.36* årMan Härskare Nämns inte i Bibeln
Filetus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Filippus (aposteln)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-NT-
Filippus (evangelisten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Klopas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-43-,-NT-
Demas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-51-,-55-,-57-,-NT-
Filippus II
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-NT-
Sopater
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Akim
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Demetrius
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Filologus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Mahat
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Sosipater
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Flegon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Sosthenes
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Demetrius
--Man Nämns i Bibeln vid namn-64-,-NT-
Fortunatus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-46-,-NT-
Sosthenes
--Man Nämns i Bibeln vid namn-46-,-NT-
Alfeus (Jakobs far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-44-,-NT-
Fygelus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Stachys
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Alfeus (Levis far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-NT-
Stefanas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-46-,-NT-
Dionysius
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Stefanos
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Diotrefes
--Man Nämns i Bibeln vid namn-64-,-NT-
Josef (från Arimatea)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-NT-
Johanna
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Josef (Marias man)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-42-,-43-,-NT-
Resa
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Josef Barsabbas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Symeon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Joses Barnabas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-46-,-48-,-51-,-NT-
Symeon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Syntyche
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-50-,-NT-
Gallio
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Joses (Jesu halvbror)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-NT-
Gamaliel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Joses (Marias son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-NT-
Gaius
12 e.Kr.28* årMan Härskare Nämns inte i Bibeln
Rhode
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Drusilla
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Malkus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-43-,-NT-
Tabita
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Nereus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Nero
37 e.Kr.30* årMan Härskare Namns i Bibeln, men inte vid namn
Manaen
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Rufus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-45-,-NT-
Coponius
--Man Härskare Nämns inte i Bibeln
Sackeus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Maria (från Rom)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Maria (Johannes Markus mor)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Maria (Klopas fru)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-NT-
Maria (Martas syster)
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-42-,-43-,-NT-
Maria (Miriam – Jesu mor)
--Kvinna Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-NT-
Marta
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-42-,-43-,-NT-
Hymeneus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-54-,-55-,-NT-
Mattan
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-NT-
Barjesus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Nikanor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Nikodemus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-43-,-NT-
Safira
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Teofilus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-44-,-NT-
Nikolaus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Tertius
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Ampliatus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Sakarias
--Man Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Tertullus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Bartimeus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-NT-
Teudas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Bartolomeus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-44-,-NT-
Tiberius
42 f.Kr.77* årMan Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-42-,-NT-
Judas (från Damaskus)
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Judas (galiléen som startade revolt)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Judas (Jakobs bror)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-65-,-NT-
Judas
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-NT-
Nymfa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-51-,-NT-
Judas Barsabas (profeten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Timaios
--Man Nämns i Bibeln vid namn-41-,-NT-
Jesus
7-5 f.Kr.33-36 årMan Ingår i Jesu släktträd Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-23-,-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-45-,-46-,-47-,-48-,-49-,-50-,-51-,-52-,-53-,-54-,-55-,-56-,-57-,-58-,-59-,-60-,-61-,-62-,-63-,-65-,-66-,-GT-,-NT-
Judas Iskariot
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-NT-
Jesus Barabbas
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-43-,-NT-
Ananias (från Damaskus)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Jesus (Justus)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-51-,-NT-
Timon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Ananias (från Jerusalem)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Matteus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-41-,-42-,-44-,-NT-
Timoteus
17 e.Kr.80 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-44-,-45-,-46-,-47-,-50-,-51-,-52-,-53-,-54-,-55-,-57-,-58-,-NT-
Ananias (överstepräst)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Julia
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Mattias
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Julius
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Junia
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Eli
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Justus (från Titus)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Andreas
5-10 e.Kr.60 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-NT-
Titus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-47-,-48-,-55-,-56-,-NT-
Andronikus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Justus Barabbas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Kaifas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-40-,-42-,-43-,-44-,-NT-
Herodes Antipas
25 f.Kr.64* årMan Härskare Nämns i Bibeln vid namn
-40-,-41-,-42-,-44-,-NT-
Apelles
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Apollos
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-46-,-56-,-NT-
Vespasian
17 nov 9 e.Kr.69* årMan Härskare Nämns inte i Bibeln
Appia
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-57-,-NT-
Aquila
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-45-,-46-,-55-,-NT-
Malthake
73 f.Kr.-Kvinna Nämns inte i Bibeln
Kandake
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Tomas
18 e.Kr.54 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-40-,-41-,-42-,-43-,-44-,-NT-
Olympas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Trofimus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-55-,-NT-
Salome
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-41-,-NT-
Tryfaina
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Tryfosa
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Menna
--Man Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn-42-,-NT-
Onesiforus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-55-,-NT-
Onesimus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-51-,-57-,-NT-
Aretas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-47-,-NT-
Tychikus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-49-,-51-,-55-,-56-,-NT-
Tyrannos
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-NT-
Aristarchus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-44-,-51-,-57-,-NT-
Aristobulus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Herodes Arkelaus
23 f.Kr.41* årMan Nämns i Bibeln vid namn
-40-,-NT-
Urbanus
--Man Nämns i Bibeln vid namn-45-,-NT-
Paulus
5 e.Kr.57-62 årMan Nämns i Bibeln vid namn
-44-,-45-,-46-,-47-,-48-,-49-,-50-,-51-,-52-,-53-,-54-,-55-,-56-,-57-,-61-,-NT-
Jesu systrar
--flera personer Namns i Bibeln, men inte vid namn-40-,-41-,-NT-
Petrus fru
--Kvinna Namns i Bibeln, men inte vid namn-46-,-NT-
Lasarus far
--Man Nämns inte i Bibeln
Elkana
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Berekja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-38-,-GT-
Elihu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-13-,-GT-
Hanani
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jachasiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jismakja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Oved
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Savad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shilsha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Berekja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elihu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hanani
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jachasiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jispa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Uria
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Berekja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Elihu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jachasiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Meshovav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Oved-Edom
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-14-,-GT-
Savad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Elihu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hananja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Jachasiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Jisrachja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Kiljon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-8-,-GT-
Savad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Beri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hananja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Jachasiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Savad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Uriel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Berodakh-Baladan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-GT-
Hananja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Jisreel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-28-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shima
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hananja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Jachat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jisri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Savdi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ussi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Hananja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jachat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jitma
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kish
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Pachat-Moab
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Savdi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ussi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Hananja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jachat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Livni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-13-,-GT-
Kish
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Padon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Ussi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Hananja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Jachat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Jitran
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Kish
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ussi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Hananja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jachdiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jitran
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kish
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Savdiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Ussi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Asaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-14-,-15-,-16-,-19-,-GT-
Hananja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Savetta
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ussi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Asaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Hananja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jivchar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Kislon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Savettecha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-4-,-13-,-38-,-GT-
Betsalel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Elishama
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Hananja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jivneja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Pedaja (Paros son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Savud
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Midjan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Asaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-14-,-GT-
Elishama
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Jachin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Jivnia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Asaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elishama
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Jachlel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-GT-
Jivsam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Ussia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Elishama
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jachmaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Ussia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Joach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-14-,-GT-
Kolaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ussia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elishua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Hanniel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ashorim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-10-,-GT-
Joach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Malkia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Parnak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
hans son
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jachzeja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Joach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ussiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Letoshim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Parosh
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Sefanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Ussiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hanun
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jaddua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Konanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Sefanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-38-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Ussiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Bilga
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Eljada
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Hanun
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jaddua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Joav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Meshullam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Sefanja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Ussiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Asarel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Bilga
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Eljada
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Happisses
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jadon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ussiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Asarel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Shimi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achia (Baashas far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-12-,-GT-
Asarela
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Korach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Paseach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Seguv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Utaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Achia (förde bort Geba)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Korach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Paseach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Seguv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shimrat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achia (Davids hjälte)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Bilhan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eljakim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Korach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Vajezata
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Achia (ledare under Nehemja)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Jafia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Pashchur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Shimri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achia (levit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Bimhal
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eljasaf
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Kore
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Mijamin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Pashchur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Shimri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achia (profet)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Mijamin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Pashchur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Shimri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Achia (Salomons skrivare)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-13-,-GT-
Eljashiv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jair
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Mijamin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Pashchur
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Vofsi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Achia (Yahus bror)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Binnoj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Eljashiv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Jair
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Joash
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kos
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-16-,-GT-
Shimron
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Binnoj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Eljashiv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Harim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Semakja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shimshaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Zabbaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-14-,-GT-
Binnoj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Eljashiv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Harim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Joash
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mika
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Shinav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Birsait
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eljashiv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Harim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Semer
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Zakkor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Harim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jakan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mika
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Pedaja (Serubbabels far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ofir
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-11-,-13-,-14-,-18-,-19-,-23-,-GT-
Achihud
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Eljoenaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Harnefer
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kushaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mika
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pedatsor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Semer
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Jakim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mika
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Eljoenaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Harum
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jakim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Job
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Mika
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Eljoenaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hasadja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jocha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Kushi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-36-,-GT-
Mika
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-14-,-GT-
Seorim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shoach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Eljoenaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Jocha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pelaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Shofak
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achilud
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Mikael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shoham
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elkana
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Jochanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Lada
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mikael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achimaas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elkana
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hashavja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jochanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Mikael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pelatja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shomer
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Ussa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achimaas
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-GT-
Elkana
--Man Nämns i Bibeln vid namn-2-,-GT-
Hashavja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jochanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Mikael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pelatja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Serach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Ussa
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elkana
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hashavja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jochanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Lael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Mikael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pelatja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-26-,-GT-
Serach
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Achiman
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Boz
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hashavja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Jalon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jochanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Mikael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Serach
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-13-,-GT-
Hashavja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Jochanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Mikael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shema
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achimelek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-9-,-GT-
Asarja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Bucki
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Hashavja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Jochanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Mikael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Pelet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Serachja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Shoval
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achimot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elnatan (lärare sänd av Esra)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Hashavja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jamin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jochanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Mikael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Pelet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shoval
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Buna
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elnatan (Akbors son)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Hashavja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jamin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jonatan (son till Gersom)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Seraja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-13-,-24-,-GT-
Shovav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Shafan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-14-,-24-,-GT-
Jamlek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jochanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pelet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Seraja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-12-,-24-,-GT-
Shovav
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shafan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Achinoam
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-9-,-10-,-13-,-GT-
Asasja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Bunni
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Elon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-GT-
Hashbaddana
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Janaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jochanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pedaja (Joels far)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Seraja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shovek
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Shafan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Asasja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elon
--Man Nämns i Bibeln vid namn-7-,-GT-
Jochanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mikaja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Peniel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Seraja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Shovi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-GT-
Shafan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-26-,-GT-
Achiram
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Jochanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Seraja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Achisahar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Elnatan (ledare 2 sänd av Esra)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Hashuv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jochanan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Leummim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Seraja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Shual
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hashuv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jarcha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Josavad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Pedaja (förvaltaren)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Seraja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Achisar
--Man Nämns i Bibeln vid namn-11-,-GT-
Aseppata
--Man Nämns i Bibeln vid namn-17-,-GT-
Chaggaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-4-,-GT-
Hashuv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Josavad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Pedaja (Benjaminiten)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Peroda
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Seraja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Shucham
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Hashuva
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mikajehu
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Seraja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Dodanim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Elsavad
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hasiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jonatan (Skrivaren)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Seraja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Haslelponi
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jonatan (Josafats levit)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-14-,-GT-
Miklot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Petachja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Seraja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Elkana
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Eljoenaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jonatan (Semajas efterkommande)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Likchi
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Miklot
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Petachja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Shuvael
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Enan
--Man Nämns i Bibeln vid namn-4-,-GT-
Jariv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Jonatan (Davids brorson)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Mikneja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Petachja
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Sia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Nafettuchim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-GT-
Achjo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-10-,-13-,-GT-
Ashvat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Charchor
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Hassenua
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-16-,-GT-
Jonatan (Davids förrådsansvarige)
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Petuel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-29-,-GT-
Achjo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asiel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Seri
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achjo
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Hassoveva
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Pikol
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-GT-
Kafettorim
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-5-,-13-,-GT-
Achlaj
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asmavet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-15-,-16-,-GT-
Charif
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Jashobeam
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Lod
--Man Nämns i Bibeln vid namn-1-,-13-,-23-,-26-,-GT-
Milka
--Kvinna Nämns i Bibeln vid namn-4-,-6-,-GT-
Achlaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asmavet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Charsha
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-16-,-GT-
Hatat
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Achoah
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Asmavet
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Jashuv
--Man Nämns i Bibeln vid namn-15-,-GT-
Joel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Minjamin
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Piltaj
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Sidkia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Hattush
--Man Nämns i Bibeln vid namn-16-,-GT-
Joel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Sidkia
--Man Nämns i Bibeln vid namn-24-,-GT-
Er
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Joel
--Man Nämns i Bibeln vid namn-13-,-GT-
Mirjam
--