Hagar
Nämns i Bibeln vid namn

Abrahams konkubin och mor till Ismael.

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Engelska namn: Agar, Hagar
Relationer: Abraham (bihustru)
barn (1): IsmaelAnvändning i Bibeln


Hagar H1904
הָגָר (Hagar)
12 ggr i GT
Hagar G0028
Ἄγαρ (Hagar)
2 ggr i NT
Totalt    14 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Hagars föräldrar, barn och barnbarn.

  • Hagar

   (Abraham)

   födelseordning ej tillgänglig
   Abraham

   • Ismael

    Hagars förstfödde

    Ismael
    • Nevajot

     Ismaels förstfödde

     Nevajot
    • Kedar

     Ismaels barn nr: 2

     Kedar
    • Adbeel

     Ismaels barn nr: 3

     Adbeel
    • Mivsam

     Ismaels barn nr: 4

     Mivsam
    • Mishma

     Ismaels barn nr: 5

     Mishma
    • Doma

     Ismaels barn nr: 6

     Doma
    • Massa

     Ismaels barn nr: 7

     Massa
    • Hadad

     Ismaels barn nr: 8

     Hadad
    • Teima

     Ismaels barn nr: 9

     Teima
    • Jetur

     Ismaels barn nr: 10

     Jetur
    • Nafish

     Ismaels barn nr: 11

     Nafish
    • Kedma

     Ismaels barn nr: 12

     Kedma
    • Machalat

     Esau

     Ismaels barn nr: 13

     Machalat
     Esau

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (12 st)

Filter:

Endast vid namn (12)
Endast nyckelverser (10)
Dölj genitiv (12)
Abram och hans hustru Saraj var barnlösa.
[I denna kultur var detta något skamfullt. Gud hade dock lovat dem ett eget barn som skulle bli deras arvinge, se 1Mos12:2. Tio år tidigare hade Abram försökt adoptera sin tjänare Elieser för att få en arvinge, men Gud förtydligade då sitt löfte att det verkligen skulle vara hans egen son, se 1Mos15:2–4. Abram är nu 85 år och Saraj 75 år, se 1Mos12:4; 17:17.]
Saraj hade en egyptisk tjänstekvinna som hette Hagar [som de troligen fått av farao när de var i Egypten, se 1Mos12:16].
Efter tio år i Kanaans land gav Saraj, Abrams fru, sin egyptiska tjänarinna Hagar till sin man som en andra fru.
Abram låg med Hagar och hon blev gravid. När Hagar fick reda på att hon var gravid började hon se ner på (förakta) sin föreståndarinna (härskarinna, överordnade).
Ängeln frågade: "Hagar, Sarajs tjänarinna, varifrån kommer du och vart är du på väg?" Hon svarade: "Jag flyr från min föreståndarinna, Saraj."
[Vattenkällan ligger på väg till Egypten, Hagar försökte kanske ta sig hem till sitt land, en sträcka på ca 25 mil. Att ensam och dessutom gravid försöka göra denna resa i oländig öken är dömt att misslyckas, vilket hon förstått eftersom hon inte svarar på frågan vart hon är på väg. Hon flyr mållöst från sina problem. Frågan "varifrån kommer du?" betyder på hebreiska inte så mycket från vilken plats, utan snarare från vilka omständigheter kommer du, vilken situation lämnar du?]
Hagar födde en son till Abram och Abram gav sin son, som Hagar fött, namnet Ismael.
Abram levde 86 år innan Hagar födde Ismael åt Abram.
Och Sarah såg egyptiskan Hagars son, som hon hade fött åt Abraham, skratta (roa sig, "skojbråka" – hebr. metsachaqt).
Och Abraham steg upp tidigt på morgonen och tog bröd och ett skinn med vatten och gav det till Hagar, lade det på hennes skuldra och barnet, och sände iväg henne och hon gick iväg och irrade omkring i Beer–Shevas öken.
Och Gud (Elohim) hörde ynglingens röst och Guds (Elohims) ängel (budbärare) ropade på Hagar från himlarna och sa till henne: "Vad plågar dig Hagar? Frukta inte, för Gud (Elohim) har hört ynglingens röst där han är.
Detta är Ismaels fortsatta historia (hans genealogi/släkttavla – toledot). Abrahams son som egyptiskan Hagar, Sarahs tjänarinna, födde åt Abraham.
Nu, låt oss ta en bild (analogi) från detta. Ett förbund (testamente) har sitt ursprung från berget Sinai [där lagen gavs] och föder sina barn in i slaveri, detta är Hagar.
Ordet Hagar representerar berget Sinai i Arabien [öknen; Arava], det är också en bild av det nuvarande Jerusalem, för hon tjänar som en slav tillsammans med sina barn. [Jerusalem var ockuperat och förslavat dels under Romarriket, dels under ett religiöst slaveri som huvudstad för judendomen med alla dess lagar och förordningar.]