Gog (kung)
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod:
Ålder: -
Engelska namn: GogAnvändning i Bibeln


Gog H1463
גּוֹג (Gog)
Betyder: berg
10 ggr i GT
Totalt    10 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (7 st)

Filter:

Endast vid namn (7)
Endast nyckelverser (7)
Dölj genitiv (7)
"Människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i MaGogs land [nuvarande Turkiet], mot ledaren över Rosh, Meshek och Tubal [Kappadokien, också i nuvarande Turkiet, se 1Mos10:2], och profetera mot honom
och säg: Så säger Herren Gud (Adonaj Jahve): Se, jag är emot dig Gog, du ledare över Rosh, Meshek och Tubal.
[Hebreiska ordet rosh är vanligt och betyder huvud. Det kan antingen vara ett namn på ett land eller tolkas som ett förstärkande adjektiv till ordet ledare i vers1–2 så att Gog blir en storfurste. När det grekiska översättningen Septuaginta gjordes ca 250 f.Kr. i Alexandria översatte man inte rosh till huvud, utan till landområdet Rosh, som då var känt. När den latinska översättningen gjordes på medeltiden valdes dock att tolka ordet som "huvud". Det gjorde att den engelska översättningen King James översatte till chief prince. Antika källor beskriver dock ett land Resh. Även rent grammatiskt så talar konstruktionen för att det är tre länder som nämns.]
Profetera därför, du människobarn, och säg till Gog: Så säger Herren Gud: På den tiden, när mitt folk Israel åter bor i trygghet, ska du veta det.
Du ska dra upp mot mitt folk Israel som ett moln för att täcka landet. I kommande dagar ska det ske. Jag ska låta dig komma över mitt land, för att hednafolken ska lära känna mig när jag inför deras ögon visar mig helig på dig, Gog.
Och det ska ske på den dagen när Gog ska komma mot Israels land, förkunnar (säger, proklamerar) Herren Gud (Adonaj Jahve), då ska min brinnande vrede resa sig i mina näsborrar.
Och du människoson [Hes2:1], profetera mot Gog och säg: "Så säger Herren Gud (Adonaj Jahve), här är jag mot dig Gog, du ledare över Rosh, Meshech och Tuval [Hes38:2],
Och det ska ske på den dagen att jag ska ge Gog en plats som är lämpad för begravning i Israel, deras dal som passerar öster om havet [troligtvis öster om Döda havet och kungsvägen från Amman, via Petra till Egypten], och den ska hindra (stoppa) dem som passerar och där ska de begrava Gog och hans skaror, och de ska kalla (namnge) den "Hamon Gogs dal". [Hebr. hamon betyder "stor mängd" men även oljud, tumult, vrål och dån. Betydelsen kan vara dalen där hela Gogs talrika armé är begravd, eller dalen där det sista vrålet från Gog hördes.]