Gad (Jakobs son)
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Engelska namn: Gad
Far: Jakob/Israel
Mor: Zilpa
Syskon: Asher
Halvsyskon: Ruben, Simon, Levi, Juda, Dina, Dan, Naftali, Isaskar, Sebulon, Josef, Benjamin
barn (7): Sefon, Chaggaj, Shoni, Esbon, Eri, Arod, Areli

  Visa Gad i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Gad H1410
גָּד (Gad)
88 ggr i GT
Gad G1045
Γάδ (Gad)
1 ggr i NT
Totalt    89 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Gads föräldrar, barn och barnbarn. Visa Gad i stora familjeträdet

 • Jakob/Israel

  Zilpa

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Jakob/Israel
  Zilpa
  • Gad

   barn nr: 8

   • Sefon

    Gads förstfödde

    Sefon
   • Chaggaj

    Gads barn nr: 2

    Chaggaj
   • Shoni

    Gads barn nr: 3

    Shoni
   • Esbon

    Gads barn nr: 4

    Esbon
   • Eri

    Gads barn nr: 5

    Eri
   • Arod

    Gads barn nr: 6

    Arod
   • Areli

    Gads barn nr: 7

    Areli

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (73 st)

Filter:

Endast vid namn (73)
Endast nyckelverser (5)
Dölj genitiv (6)
Och Leah sa: "Lyckan (hebr. Gad) har kommit!" Och hon gav (kallade) honom namnet Gad. [Namnet betyder lycka eller förmögenhet, men kan också betyda en skara eller trupp.]
Leahs [två] söner via tjänstekvinnan Zilpa:
Gad och Asher. Dessa är Jakobs söner som föddes åt honom i Paddan-Aram.
[Leahs tjänstekvinna Zilpas två söner:]
Gads söner:
Tsifjon och Chaggaj, Shoni och Esbon, Eri och Arodi och Areli.
Gad [betyder "en som skär" – attackeraren] ska skära (attackera) honom
men han ska skära (attackera) dem [fienden] i hälen [där de är sårbara, på flykten].
[Namnet Gad betyder korianderfrö men även trupp eller stor folkskara. Roten kommer från verbet Gadad som betyder att skära, attackera eller invadera, alltså beskrivningar på vad en militär trupp gör. Tillsammans med Ruben och Manasse låg Gads område mellan moabiterna i söder, ammoniterna i öst och araméerna i nordost. På grund av alla krigen för sin existens blev de kända som krigsmän, se 1 Krön 5:18; 12:8, 12.]
Dan och Naftali; Gad och Asher.
Från Gad: Eljasaf, son till Doel.
Gads söner, deras generationer, efter deras familjer efter deras fäders hus, enligt antalet namn, varje man var för sig, varje man från 20 års ålder och uppåt, alla som är skickade att gå ut i krig,
detta var antalet av dem av Gads stam, de var 45650.
Och [den tredje i denna grupp är] Gads stam.
Ledaren för Gads söner är Eljasaf, Reoels son,
På den 6:e dagen offrade Eljasaf, son till Doel, ledare för Gads söner.
Och över hären av Gads söners stam var Eljasaf, son till Doel.
Av Gads stam Goel, Machis son.
[Vers 4 och 16 har samma första två hebreiska ord och fungerar som en ram i upplistningen. Av dessa tolv namn nämns bara Kaleb och Joshua som gav en god rapport på fler ställen i Bibeln. Namnet Kaleb kommer från hebr. kelev, ordet för hund, som i sin tur betyder "mot/nära hjärtat". Troligtvis i betydelsen att Kaleb var trogen. Josua nämns vid det namn han fått av Mose, se vers 16. Ordningsföljden i uppräkningen följer den i 4 Mos 1:5–15 med den skillnaden att Zevolun är separerad från de andra sönerna av Leah i vers 10 och "Josef stam" står för Josefs barn Efraim och Manasse i vers 11.]
Gads söner efter deras familjer:
Av Tsefon, tsefoniternas familj,
av Chaggi, chagiternas familj,
av Shoni, shoniternas familj,
Dessa är Gads söners familjer, de som var räknade av dem, 40500.
[Enligt första räkningen var de 45650 (4 Mos 1:24–25), en minskning på 5150.]
Rubens söner och Gads söner hade väldigt mycket boskap, och när de såg Jazers land och Gileads land, såg de att platsen var ett område lämpligt för boskap.
Och Gads söner och Rubens söner kom och talade med Mose och prästen Elazar och ledarna för församlingen och sa:
Och Mose sa till Gads söner och Rubens söner: "Ska era bröder dra ut i strid och ni sitta här?
Och Gads söner och Rubens söner talade till Mose och sa: "Dina tjänare ska göra som min herre har befallt.
Och Mose sa till dem: "Om Gads söner och Rubens söner ska gå över Jordan med er, varje man rustad till strid inför Herren (Jahve), och landet ska underkuvas inför er, så ska ni ge dem Gileads land som besittning,
Och Gads söner och Rubens söner svarade och sa: "Som Herren (Jahve) har talat till sina tjänare så ska vi göra.
Och Mose gav till dem, till Gads söner och till Rubens söner och till halva Manasse stam, Josefs son, Sichons kungarike, amoréernas kung, och Ogs kungarike, Bashans kung, landet med dess städer och deras gränser, liksom landets städer runt omkring.
Och Gads söner byggde Dibon och Atarot och Aroer,
Och de vandrade från Ijim [Ijej-Haavarim, se vers 44] och slog läger i Dibon Gad.
Och de vandrade från Dibon Gad och slog läger i Almon Diblatajma
För Rubens söners stam efter deras fäders hus, och Gads söners stam efter deras fäders hus, har tagit emot, och halva Manasse stam har tagit emot sina arv.
Vi besatte detta land vid den tiden, från Aroer som ligger vid Arnons dal och hälften av Gileads bergsland, och dess städer gav jag till rubeniterna och Gaditerna.
Och till rubeniterna och till Gaditerna gav jag från Gilead ända till Arnons dal, mitten av dalen som en gräns ända till Jabboks flod som är gränsen mot Ammons söner,

Betser [Bosor] i öknen i Mishors land för rubeniterna [4 Mos 3:10; stad i området kring Medeba],
och Ramot i Gilead för Gaditerna
och Golan i Bashan för Manasse. [Jos 20:7–8; 13:26]
Och dessa [sex stammar] ska stå på berget Ejval [Ebal – nuvarande Imad-el-Deen, åt norr] för förbannelsen:
Ruben (Reoven) [den äldste; Leahs förstfödde];
Gad och Asher [vars mor var Zilpa – Leahs tjänstekvinna] och
Zevolun (Sebulon);
Dan och Naftali [vars mor var Bilhah – Rakels tjänstekvinna].
Och vi tog deras land och gav det till rubeniterna och till Gaditerna och till halva Manasses stam. [4 Mos 21:21–34; 32]
Och till Gad sa han: "Välsignad är han som förökar Gad, han bor som en lejoninna och bryter sönder benet, ja kronan på huvudet.
Och till rubeniterna och till Gaditerna och till halva Manasse stam talade Josua och sa:
Och Rubens söner och Gads söner och hälften av Manasse gick över beväpnade, framför Israels söner som Mose hade talat till dem.
Mose, Herrens (Jahves) tjänare, och Israels söner slog dem och Mose, Herrens (Jahves) tjänare, gav det [landet öster om Jordan] som besittning till rubeniterna och Gaditerna och halva Manasses stam [4 Mos 32:1–42; Jos 13:8–32].
Med honom tog rubeniterna och Gaditerna emot deras arv som Mose gav dem på andra sidan Jordan österut som Mose Herrens (Jahves) tjänare gav dem
Och Mose gav till Gads stam till Gads söner efter deras familjer.
Detta är Gads söners arv efter deras familjer, städerna och dess byar.
Men leviterna har ingen del ibland er eftersom Herrens prästämbete är deras arv, och Gad och Ruben och halva Manasse har tagit emot sina arv på andra sidan Jordan, österut, som Herrens (Jahves) tjänare Mose gav dem."
Och bortom [öster om] Jordan vid Jeriko österut avskilde de [också 3 städer:]
Betser i låglandets öken från Rubens stam och
Ramot i Gilead från Gads stam och
Golan i Bashan från Manasse stam.
Meraris söner efter deras familjer fick från Rubens stam och från Gads stam och från Zevoluns stam – tolv städer.
Och från Gads stam, Ramot i Gilead med den öppna marken runtom, fristaden för en mandråpare, och Machanaim med den öppna marken runtom,
Sedan kallade Josua på rubeniterna och Gaditerna och halva Manasse stam
Så återvände Rubens söner och Gads söner och halva Manasse stam och lämnade Israels söner. De gick ut från Shilo, som är i Kanaans land, för att gå till Gileads land [öster om Jordanfloden], till landet för sina besittningar som de intagit enligt Herrens (Jahves) befallning genom Moses hand. [4 Mos 32:20–24]
Och när de kom till området vid Jordan som är i Kanaans land byggde Rubens söner och Gads söner och halva Manasse stam där ett altare vid Jordan, ett stort altare att se på.
Och Israels söner hörde sägas: "Se, Rubens söner och Gads söner och halva Manasse stam har byggt ett altare framför Kanaans land, i området vid Jordan på den sida som vetter mot Israels söner."
Och Israels söner sände Pinchas, son till prästen Elazar, till Rubens söner och till Gads söner och till halva Manasse stam i Gileads land,
Och de kom till Rubens söner och till Gads söner och till halva Manasse stam i Gileads land, och talade med dem och sa:
Då svarade Rubens söner och Gads söner och halva Manasse stam och talade till ledarna för Israels tusenden (klaner, familjer – familjegruppering):
För Herren (Jahve) har gjort Jordan till en gräns mellan oss och er, Rubens söner och Gads söner ni har ingen del i Herren (Jahve), så kan era söner få våra söner att sluta vörda Herren (Jahve).
Och när prästen Pinchas och församlingens ledare, ledarna för Israels tusenden (klaner, familjer – familjegruppering) som var med honom, hörde orden som Rubens söner och Gads söner och Manasses söner talade, behaGade det dem väl.
Och Pinchas, prästen Elazars son, sa till Rubens söner och Gads söner och Manasses söner: "Idag vet vi (är vi intimt förtrogna med) att Herren (Jahve) är i vår mitt, eftersom ni inte har varit förrädiska mot Herren (Jahve), och inte utlämnat Israels söner till att komma bort från Herrens (Jahves) hand."
Och Pinchas, prästen Elazars son, återvände från Rubens söner och från Gads söner ut från Gileads land till Kanaans land till Israels söner och tog med sig ord.
Dessa ord behaGade Israels söner och Israels söner välsignade Herren (Jahve) och talade inte mer om att gå upp och strida mot dem, för att fördärva landet där Rubens söner och Gads söner bodde.
Och Rubens söner och Gads söner gav altaret namnet: Det är ett vittne mellan oss att Herren (Jahve) är Gud (Elohim).
Några av hebréerna hade gått över Jordan till Gads land och Gilead [öster om Jordanfloden].
Men Saul var fortfarande i Gilgal, och hela folket följde honom darrade av skräck.
Jigal, Natans son, från Tsova,
Bani, Gaditen,
Och de passerade över Jordan och slog läger i Aroer på den högra sidan om staden som är mitt i Gads dal och till Jazer.
från Jordan österut, hela Gileads land, Gaditerna och rubeniterna och Manasse, från Aroer som är vid Arnons dal, Gilead och Bashan.
Dan, Josef och Benjamin, Naftali, Gad och Asher.
Gads barn bodde mitt emot dem i landet Bashan ända till Salka:
Rubens barn och Gaditerna och ena hälften av Manasse stam var tappra män som bar sköld och svärd och spände båge och var tränade för krig. De utgjorde 44760 stridsberedda män.
Då uppväckte Israels Gud den assyriske kungen Puls [Tiglat-Pileser III] ande, det vill säga den assyriske kungen Tiglat-Pilesers ande. Han förde folket bort i fångenskap, såväl rubeniterna och Gaditerna som ena hälften av Manasse stam. Han förde dem till Hala, [floden] Habor, Hara och Gozans ström [i nuvarande norra Irak], där de är än i dag.
Meraris ättlingar fick genom lottkastning släkt för släkt tolv städer från Rubens stam, Gads stam och Zevoluns stam.
samt från Gads stam Ramot i Gilead med betesmarker, Machanajim med betesmarker,
Av Gaditerna gick några över till David i bergfästet i öknen, tappra män, krigsmän, skickliga att strida, rustade med sköld och spjut. Deras ansikten var som lejons och de var snabba som gaseller på bergen:
Dessa var av Gads barn och hörde till de främsta i hären. Den minste av dem var ensam så god som hundra, och den störste så god som tusen.
och från andra sidan Jordan, av rubeniterna, Gaditerna och andra hälften av Manasse stam, 120000, rustade till strid med alla slags vapen.
Hans bröder var dugliga män, 2700 till antalet och familjeöverhuvuden. Dem satte kung David över rubeniterna, Gaditerna och ena hälften av Manasse stam för att ombesörja alla Guds och alla kungens angelägenheter.
Till Ammons söner. Så säger Herren (Jahve): Har Israel inga söner? Varför tar Malkam Gad i besittning och bor hans folk i dess städer?
Närmast Zevoluns område ska Gad ha en lott, från östra sidan till västra.
Närmast Gads område, på dess södra sida, ska gränsen gå från Tamar över Meribas vatten vid Kadesh och vidare till bäckfåran [Egyptens bäck – Wadi al Arish] fram till Stora havet.
Västra sidan ska mäta 4500 alnar [2,4 km] och ha tre portar: Den första är Gads port, den andra Ashers port, den tredje Naftalis port.

av Juda stam 12000 [Jesu släkt, se Upp 5:5; 1 Mos 29:35] som fått sigillet,
av Rubens stam 12000 [1 Mos 29:32],
av Gads stam 12000 [1 Mos 30:11],