Elam (i patriarkernas tid)
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: Noa-Abraham (3000 – 2000 f.Kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Ejlam
Engelska namn: Elam
Far: Shem
Syskon: Ashor, Arppacheshad, Lod, Aram

  Visa Elam i stora familjeträdet

Användning i Bibeln


Ejlam H5867c
עֵילָם (Ejlam)
2 ggr i GT
Totalt    2 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Elams föräldrar, barn och barnbarn. Visa Elam i stora familjeträdet

 • Shem

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Shem
  • Elam

   förstfödd

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (16 st)

Filter:

Endast vid namn (16)
Endast nyckelverser (2)
Dölj genitiv (2)
Shems barn var:
Elam [Elamiterna; öster om Tigirs] och
Ashor [assyrierna] och
Arppacheshad [babylonierna?] och
Lod och
Aram [arameerna; Syrien].
Det hände sig i de dagar då
Amrafel var kung i Shinar [Babylon],
Arioch var kung i Ellasar [troligtvis i Mesopotamien],
Kedarlaomer var kung i Elam [nuvarande Iran]
och Tidal var kung i Gojim [pluralformen av gojim används generellt för hednanationer].
mot Elams kung Kedarlaomer, Gojims kung Tidal, Shinars kung Amrafel och Ellasars kung Arjok – fyra kungar mot fem.
Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram, dessutom Us, Hul, Geter och Mesek.
På den dagen (i den tiden) ska Herren en andra gång räcka ut sin hand för att återta (återställa) resten av sitt folk, de som räddats från Assyrien, Egypten, Patros [södra Egypten], Kush [nuvarande Etiopien/Sudan], Elam, Sinear [Babylon], Hamat och kustländerna [länderna runt Medelhavet].
En hemsk syn förkunnas för mig:
"Den förrädiska köpmannen handlar förrädiskt,
och tillspillogivaren tillspilloger.
Gå upp Elam!
Belägra, du Medien!
Allt dess suckande har jag gjort slut på (tystat)."
Och Elam bar kogret,
med en armé människor, ryttare,
och Kir blottlägger skölden.
och alla Zimris kungar och alla Elams kungar och alla Mediens kungar,
Herrens (Jahves) ord som kom till profeten Jeremia, till Elam i början av Juda kung Tsidqijaho. Han sa:
Så säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot): Se jag ska bryta Elams båge, ledaren för deras styrka.
Och jag ska föra mot Elam de fyra vindarna från himlarnas fyra hörn, och ska förskingra dem mot alla dessa vindar och det ska inte finnas något folkslag dit inte Elams förskingrade ska komma.
Och jag ska göra Elam förfärade inför deras fiender och framför dem som söker deras själar (liv), och jag ska föra ondska över dem, min häftiga vrede förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve), och jag ska sända svärdet efter dem till dess jag har slukat dem.
Och jag ska ställa min tron i Elam och ska utrota därifrån kungar och furstar förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).
Men det ska ske i slutet på de dagarna att jag ska föra tillbaka Elams fångna förkunnar (säger, proklamerar) Herren (Jahve).
Där är Elam och alla hennes skaror runt om hennes grav, alla de slagna, fallna för svärd, som har gått ner oomskurna till den nedre delen av jorden, som orsakade terror i de levandes land, de har burit sin skam med sig som går ner i avgrunden.
I denna syn såg jag mig själv i den befästa staden Susa, i provinsen Elam. Jag såg mig själv stå vid vattendraget Ulaj.
[Susa ligger 38 mil öster om Babylon, och 20 mil norr om Persiska viken. På Daniels tid var det en jämförelsevis obetydlig liten stad, men den skulle bli Persiens huvudstad. Även platsen för synen förstärker den profetiska exaktheten i budskapet. Det är här den persiske kungen Xerxes I, som regerade 486-465 f.Kr., kommer att bygga ett stort palats ett århundrade senare. Det är i detta kungliga palats som händelserna i Esters bok så småningom kommer att utspela sig, se Est1:2. Här var Nehemja kung Artashastas munskänk 446 f.Kr., se Neh1:1, 11.
I sin tjänst i Babylon hade Daniel säkert besökt Susa några gånger. Enligt den judiska historikern Josefus var Daniel fysiskt på plats i Susa när han såg denna syn, men att han bara några dagar senare är i tjänst hos kungen talar för att han inte var så långt borta från Babylon, se Dan8:25. Ulaj var en 250 meter bred grävd kanal nordöst om staden.]