Ingår i Jesu släktträd Nämns i Bibeln vid namn
Ever

Tidsperiod: Noa-Abraham (3000 – 2000 f.Kr.)
Född: 2037 f.Kr.  (1724 AM*)
Död: 1573 f.Kr.  (2188 AM*)
Ålder: 464 år
Alt. namn/stavningar: Eber
Engelska namn: Heber, Eber
Far: Shelach
barn (2): Peleg, Joktan

  Visa Ever i stora familjeträdet
  Visa grafiskt familjen med åldrar som staplar

*Anno Mundi (latin för år och värld) är den judiska tideräkningen som utgår från världens tillkomst som är satt till år 3761 f.Kr. I år (2024) motsvaras av år 5784 i den judiska tideräkningen. Det som ses här är en ungefärlig siffra.

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Ever H5677
עֵ֫בֶר (Ever)
15 ggr i GT
Eber G1443
Ἐβέρ (Eber)
1 ggr i NT
Totalt    16 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Evers föräldrar, barn och barnbarn. Visa Ever i stora familjeträdet

 • Shelach

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Shelach
  • Ever

   förstfödd

   Extra: Var en av kristi förfäder.

   • Peleg

    Evers förstfödde

    Jesu släktavla

    Peleg
    • Reo

     Pelegs förstfödde

     Jesu släktavla

     Reo
   • Joktan

    Evers barn nr: 2

    Joktan
    • Eval

     födelseordning ej tillgänglig

     Eval
    • Almodad

     Joktans förstfödde

     Almodad
    • Shelef

     Joktans barn nr: 2

     Shelef
    • Chatsarmavet

     Joktans barn nr: 3

     Chatsarmavet
    • Jerach

     Joktans barn nr: 4

     Jerach
    • Hadoram

     Joktans barn nr: 5

     Hadoram
    • Ozal

     Joktans barn nr: 6

     Ozal
    • Dikla

     Joktans barn nr: 7

     Dikla
    • Oval

     Joktans barn nr: 8

     Oval
    • Avimael

     Joktans barn nr: 9

     Avimael
    • Sheba

     Joktans barn nr: 10

     Sheba
    • Ofir

     Joktans barn nr: 11

     Ofir
    • Havia

     Joktans barn nr: 12

     Havia
    • Jovav

     Joktans barn nr: 13

     Jovav

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (12 st)

Filter:

Endast vid namn (12)
Endast nyckelverser (6)
Dölj genitiv (10)
[Totalt 26 ättlingar till Shem nämns. Till Sems söner ("semiterna") hör hebréerna (Evers ättlingar, se vers 21), araméerna, assyrierna m.fl. Områdena de rör sig till är främst österut och motsvarar Mesopotamien och Arabien. Introduktionen till Shem är annorlunda än för hans bröder Jafet och Chem (vers 2 och 6) där det bara står "Jafets söner" och "Chems söner". Här betonas denna del av släktträdet genom att ha en längre skrivning "till Shem föddes barn". Det är via Shem, Arppacheshad, Shelach, Ever, Peleg som sedan Abraham kommer födas. Redan i inledningen betonas Ever som är den fjärde generationen från Noa, det släktled som kommer leda fram till Abraham och Messias.]
Till Shem föddes också barn. Shem var förfader till alla Evers barn [fyra generationer framåt, se vers 24–25, ordet betyder "gå över" och har gett upphov till ordet "hebré"] och Jafets bror den äldre.
[Ordagrant avslutas den hebreiska meningen med "broder Jafet äldre". Det går att tolka hebreiska adjektiv haggadol så betydelsen blir: "Jafet var den äldre brodern". Så gör den grekiska översättningen Septuaginta och många judiska rabbiner. Andra tolkar frasen som "Jafets äldre broder" och att det är Shem som är Jafets äldre broder. Liknande formulering finns i Dom 1:13 där Kenas är Kalebs yngre bror. Den syriska, latinska och många moderna översättningar väljer denna tolkning. Kärnbibeln lutar sig mot 1 Mos 11:10 och 1 Mos 11:26 där det verkar som om Jafet är äldst, se även vers 1.]
Arppacheshad [Chems tredje son, se vers 22] fick:
Shelach.
Shelach fick:
Ever ["hebréerna"].
Till Ever föddes två söner:
Namnet på den ena var Peleg [snarlikt ordet för "delad"], för under hans dagar delades (hebr. pilag) jorden, och hans bror hette Joktan.
[Pelegs fortsatta släktled fortsätter i 1 Mos 11:16–26 och leder fram till Abrahams far Tera. Peleg betyder delning. Det skulle mycket väl kunna vara så att det som står här att jorden delades under hans dagar kan syfta på uppdelningen av Pangea i de olika kontinenterna med hav emellan, som vi känner dem idag. I så fall inträffade denna delning ungefär 100 år efter floden. Se även slutet på vers 32.]
Shelach levde 30 år innan han fick Ever.
Shelachs dagar efter att han fått Ever var 403 år och han fick söner och döttrar.
Ever levde 34 år innan han fick Peleg.
Evers dagar efter att han fått Peleg var 430 år och han fick söner och döttrar.
Men skepp ska komma från Kittims kust
och de ska hemsöka Assyrien
och ska hemsöka Ever
och även han ska gå under."
Arpakshad blev far till Shelach och Shelach blev far till Ever.
Åt Ever föddes två söner. Den ene hette Peleg [snarlikt ordet för "delad"], för under hans tid delades (hebr. pilag) jorden upp [1 Mos 10:25; 11:16–19]. Hans bror hette Joktan.
Eber, Peleg, Regu,
son till Serug,
son till Regu,
son till Peleg,
son till Eber,
son till Shelach,