Nämns i Bibeln vid namn
Dan

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Engelska namn: Dan
Far: Jakob/Israel
Mor: Bilhah
Syskon: Naftali
Halvsyskon: Ruben, Simon, Levi, Juda, Dinah, Gad, Asher, Isaskar, Sebulon, Josef, Benjamin
barn (2): Chushim, Shucham

  Visa Dan i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Dan H1835
דָּן (Dan)
Betyder: domare
70 ggr i GT
Totalt    70 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Dans föräldrar, barn och barnbarn. Visa Dan i stora familjeträdet

 • Jakob/Israel

  Bilhah

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Jakob/Israel
  Bilhah
  • Dan

   barn nr: 6

   • Chushim

    födelseordning ej tillgänglig

    Chushim
   • Shucham

    Dans förstfödde

    Shucham

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (67 st)

Filter:

Endast vid namn (67)
Endast nyckelverser (6)
Dölj genitiv (7)
När Abram hörde att hans broder [släktingen Lot] var tillfångatagen lät han sina mest erfarna män rycka ut, 318 män som var födda i hans hus, och de förföljde fienderna ända till Dan [i norr].
Och Rakel sa: "Gud (Elohim) har dömt (hebr. Danan) mig och även hört min röst och har gett mig en son." Därför gav (kallade) hon honom namnet Dan [betyder: domare].
Rakels [två] söner via tjänstekvinnan Bilhah:
Dan och Naftali.
[Rakels tjänstekvinnas Bilhahs söner:]
Dans söner [en son]:
Chushim. [4 Mos 26:42]
Dan [betyder "domare"] ska döma (skaffa rätt) sitt folk
som en av Israels stammar.
Dan ska vara en orm på vägen,
en behornad orm på den vältrampade (välkända och av många använda) vägen,
som biter hästens häl
så att ryttaren faller baklänges.
Dan och Naftali; Gad och Asher.
Och jag, se jag har gett honom Oholiav, son till Achisamach av Dans stam. Och i hjärtat på alla som har ett vist hjärta har jag gett visheten, så att de kan göra allt som jag har befallt dig [i kapitel 25-30]:
Och han har lagt i hans hjärta att han ska undervisa, både honom och Oholiav, Achisamachs son från Dans stam.
Och med honom var Oholiav, Achisamachs son från Dans stam, en hantverkare och en skicklig yrkesman och en vävare med färger, i blått och i purpur och i scharlakansrött och fint linne.
[Det var leviterna som ansvarade för att sätta upp, ta ner och transportera tabernaklet under ökenfärden, se 4 Mos 3–4. Genom att på nytt även nämna Betsalel (2 Mos 31:2; 35:30; 36:1–2; 37:1) och Oholiav (2 Mos 31:6; 35:34; 36:1–2) och att de var från Juda och Dans stam, blir det en påminnelse att tabernaklet var ett projekt som involverade hela folket. I följande verser blir det också tydligt att hantverkare från olika stammar hade arbetat tillsammans.]
Och den israelitiska kvinnans son hädade Herrens (Jahves) namn och förbannade. Och de förde honom till Mose. Och hans mors namn var Shelomit, dotter till Divri, från Dans stam.
Från Dan: Achiezer, son till Ammishaddaj.
Dans söner, deras generationer, efter deras familjer efter deras fäders hus, enligt antalet namn, varje man var för sig, varje man från 20 års ålder och uppåt, alla som är skickade att gå ut i krig,
detta var antalet av dem av Dans stam, de var 62700.
På den norra siDan
ska vara de i lägret som tillhör Dans baner,
enligt deras avdelningar.
Ledaren för Dans söner är Achiezer, Ammishaddajs son,
Alla som räknades i Dans läger var 157600
efter deras avdelningar.
De ska dra ut (gå) sist (tåga efter de övriga stammarna) under sina baner.
På den 10:e dagen offrade Achiezer, son till Ammishaddaj, ledare för Dans söner.
Och under sitt baner (standar) vandrade Dans söners läger i sin härordning, de utgjorde eftertruppen till alla läger, och över hans här var Achiezer, son till Ammishaddaj. [Eftertruppen utgörs av de 3 stammar som vandrar under Dans baner.]
Av Josefs stam av Manasse stam Gaddi, Sosis son.
Dessa är Dans söner efter deras familjer:
Av Shocham, shochamiternas familj.
Dessa är Dans familjer efter deras familjer.
Och av Dans söners stam en ledare,
Boqi, Joglis son.
Och dessa [sex stammar] ska stå på berget Ebal [nuvarande Imad-el-Deen, åt norr] för förbannelsen:
Ruben (hebr. Reoven) [den äldste; Leahs förstfödde];
Gad och Asher [vars mor var Zilpah – Leahs tjänstekvinna] och
Sebulon (hebr. Zevolun);
Dan och Naftali [vars mor var Bilhah – Rakels tjänstekvinna].
Och till Dan sa han: "Dan är en lejonunge som skuttar fram från Bashan"
[Dans område var ursprungligen i söder men senare flyttar de och bosätter sig längst norrut i Bashans område, nuvarande norra Golan, vid berget Hermon. Hur de byter område beskrivs i Jos 18, som troligtvis sker i slutet på domartiden då Simson är domare.]
Mose gick [norrut] från öknen i Moab upp till berget Nebo, som ligger [på östra siDan om JorDanfloden] mitt emot Jeriko. Han gick upp på toppen Pisga. [En bergskam med flera toppar som ligger strax nordväst om berget Nebo.] Där visade Herren (Jahve) honom hela landet [som han blivit lovad att få se 5 Mos 32:49]:
[Mose står i mitten på den östra kanten av det land som ska bli Israels, och med början från norr till söder (i en halv cirkel i moturs riktning) visar Gud honom hela landet.]
Gilead [norrut längs med bergskammen] ända till [staden] Dan [i norr]
Och den sjunde lotten föll på Dans söners stam efter deras familjer.
Men gränsen för Dans söner var för snäv (trång) för dem, så Dans söner gick upp och stred mot Leshem och tog det och slog det med svärdsegg och besatte det och bodde där och kallade Leshem Dan efter namnet på sin stamfar Dan.
Detta är Dans söners stams arv efter deras familjer, städerna med sina byar.
Och resten av Kehats söner fick genom lotten till sina familjer från Efraims stam och från Dans stam och från halva Manasse stam – tio städer.
Och från Dans stam, Elteki med den öppna marken runtom, Gibbeton med den öppna marken runtom,
Och amoréerna tvingade Dans söner till bergsbygden, för de ville inte låta dem komma ner till dalen [Jos 19:47–48; Dom 18].
Gilead hade sin hemvist på andra siDan JorDan,
och Dan, varför uppehåller han sig med skeppen?
Asher bor vid havets strand
och har sin hemvist vid dess bukt.
[Asher har sitt område runt Haifabukten och norrut utefter kusten upp mot Libanon.]
Och där fanns en man från Tsorah [25 km väster om Jerusalem, strax norr om Beit-Shemesh], från Daniternas familj, och hans namn var Manoach [betyder: viloplats; från ordet noach som betyder vila]. Och hans hustru var ofruktsam och hade inte fött några barn. [Frasen är väldigt lik 1 Mos 11:30, och läsaren får genast koppling till berättelsen om Abram och Saraj, som inte heller kunde få barn. Intressant är att mannen identifieras först geografiskt, seDan stam och sist hans namn.]
[Följande fras återkommer fyra gånger i avslutningen av Domarboken, se Dom 17:6; 19:1; 21:25.]
I dessa dagar fanns det ingen kung i Israel.
Och i dessa dagar sökte Daniterna [fortfarande] efter ett arv [ett eget landområde] åt sig att bo i, eftersom inget tillfallit dem till denna dag som ett arv bland Israels stammar.
[Mose har tidigare välsignat Dan och tilldelat deras stam området i Bashan som ligger i Golan norr om Naftalis stam, se 5 Mos 33:22. Under Josuas ledning hade Dans stam fått området väster om Jerusalem ut mot Medelhavet mellan Efraim och Benjamin, se Jos 19:40–48. Dock verkar Daniterna inte nöjda med sin tilldelning (området är för "snävt", se Jos 19:47) och man vill ha det nordliga området Mose nämner i sin välsignelse, hellre än den lott de fick av Josua. I detta kapitel beskrivs hur Daniterna erövrar den norra staden Lajish som seDan får namnet Dan.]
Och Dans söner sände från sina familjer fem män från sin mitt, män, soldatsöner, från Tsorah [Simsons födelsestad och den plats där han också blev begravd, se Dom 13:2; 16:31] och från Eshtaol [det var i området mellan dessa städer i Låglandet som Herrens Ande började röra vid Simson, se Dom 13:25] till att genomsöka (bespeja, spionera på) landet och till att utforska det, och de sa till dem: "Gå och utforska landet."
Och de kom till Efraims bergsbygd och till Mikas hus och övernattade där.
Och därifrån gav de sig av från Daniternas familjer, från Tsorah och från Eshtaol, 600 män omgjordade med stridsvapen.
Och de 600 männen omgjordade med sina stridsvapen stod i portens öppning, de som var från Dans söner.
De var långt borta från Mikas hus, och männen som var i husen som fanns vid Mikas hus, de ropade och de hann upp Dans söner.
Och de ropade till Dans söner och de vände sig (sina ansikten) mot dem och sa till Mika: "Vad [fattas] till dig, eftersom du ropar?"
Men Dans söner svarade honom: "Låt inte din röst höras bland oss, annars kommer bittra män över din själ (ditt liv) och du samlar din själ och ditt hus själar (du och ditt hushåll mister livet)."
Därefter fortsatte Dans barn sin väg. Och när Mika såg att de var starkare än han, vände han tillbaka till sitt hus.
Och de gav staden namnet Dan, [efter] sin far Dans namn som föddes till Israel. Men likväl (en skarp betoning och kontrast mellan något som varit och något som är – hebr. olam) var Lajish stadens namn till en början.
Och Dans söner reste upp åt sig själva en bildstod, och Jonatan, Gershons son, Moses son [en del manuskript har "Manasses son"], han och hans bröder var präster åt Daniternas stam till den dag då de gick i fångenskap från landet. [Detta är första förekomsten av en person vid namnet Jonatan, ett namn som senare blir ett vanligt namn. Betyder "Jahve har gett".]
Och alla Israels söner gick ut och församlingen samlades som en man från Dan och till Beer-Sheva och Gileads land till Herren (Jahve) vid Mitspah.
Och hela Israel, från Dan [i norr] till Beer-Sheva [i söder], visste att Samuel var på väg att bli en Herrens (Jahves) profet.
att flytta kungariket från Sauls hus och sätta upp Davids tron över Israel och över Juda från Dan till Beer-Sheva."
Men jag ger rådet att hela Israel samlas hos dig från Dan till Beer-Sheva, lika många som sanden vid havet (omöjliga att räkna) och att du själv (personligen) drar ut i strid.
Och kungen sa till Joav, arméns general [härförare i singular], som var med honom: "Gå nu fram och tillbaka bland alla Israels stammar från Dan [i norr] till Beer-Sheva [i söder] och räkna folket, så att jag vet folkmängden."
Och de kom till Gilead och till Tachtim-Chadshis land, och de kom till Dan-Jaan och runt om till Sidon,
Och Herren (Jahve) sände en pest i Israel från morgonen till den utsatta tiden, och det dog folk från Dan till Beer-Sheva, 70000 män.
Och Juda och Israel bodde i trygghet, varje man under sin vinstock och under sitt fikonträd, från Dan till Beer-Sheva, alla Salomos dagar.
Och han placerade en i Betel och den andra placerade han i Dan.
Och detta blev en synd, för folket gick och tillbad framför den ända till Dan.
Och Ben-Hadad lyssnade till kung Asa och sände hövitsmännen för sina arméer mot Israels städer och slog Ijon och Dan och Avel-Beitmaacha och hela Kinrot med hela Naftalis land.
Men han vände sig inte bort från de synder som [Nordrikets förste kung] Jerobeam, Nevats son, hade fått Israel att synda med, inte från guldkalvarna som fanns i Betel och fanns i Dan. [1 Kung 12:28]
Dan, Josef och Benjamin, Naftali, Gad och Asher.
av Daniterna män rustade till strid, 28600,
Då sa David till Joav och till folkets befälhavare: "Gå och räkna Israel från Beer-Sheva [i syd] till Dan [i norr], och ge mig besked så att jag får veta hur många de är."
för Dan Asarel, Jerohams son. Dessa var Israels stamhövdingar.
Han är son till en av Dans döttrar, och hans far är en tyrisk man. Han är skicklig på att arbeta i guld och silver, i brons, järn, sten och trä, liksom i purpurrött, mörkblått och karmosinrött garn och fint lingarn, och han kan utföra alla slags sniderier och väva alla slags konstvävnader. Honom kan du låta utföra arbetet tillsammans med dina och min herres, din far Davids, män som är konstnärligt begåvade.
Ben-Hadad lyssnade till kung Asa och sände sina befälhavare mot Israels städer och erövrade Ijon, Dan och Abel-Majim samt alla förrådshus i Naftalis städer.
Och de beslöt att ropa ut i hela Israel, från Beer-Sheva ända till Dan, att man skulle komma och fira Herrens, Israels Guds, påsk i Jerusalem. De flesta hade nämligen inte firat den så som det var föreskrivet.
En röst (lyssna) berättar från Dan och olycka hörs från Efraims berg.
Frustandet från hans hästar
hörs från Dan,
vid ljudet av gnäggandet från hans starka,
darrar hela landet,
och de kommer och har slukat landet
och allt som är (finns) i det,
staden och de som bor i den.
Detta är namnen på stammarna:
Vid norra gränsen längs efter Hetlonsvägen, där vägen går till Hamat, vidare bort mot Hasar-Enan – med Damaskus gräns i norr och längs med Hamat – där ska Dan ha en lott, så att hela sträckan från östra siDan till västra tillhör honom.

Närmast Dans område ska Asher ha en lott från östra siDan till västra.
På östra siDan ska den också mäta 4500 alnar [2,4 km], och ha tre portar: Den första är Josefs port, den andra Benjamins port och den tredje Dans port.
De som svär vid Samariens synder och säger: "Som din gud, Dan, lever"
och "Som Beer-Shevas vägar (sätt att agera) lever",
de ska falla och aldrig resa sig igen.