Nämns i Bibeln vid namn
Chet

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: hettitern, Het
Engelska namn: Heth
Far: Kanaan
Syskon: Sidon, Jebus

  Visa Chet i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Chet, hettitern H2845
חֵת (Chet)
Betyder: terror
62 ggr i GT
Totalt    62 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Chets föräldrar, barn och barnbarn. Visa Chet i stora familjeträdet

De symboler som används är:

  • Man

    hustru

  • Kvinna
  • Ingår i Jesu släktled
  • Härskare/ledare
  • flera personer
Referenser (58 st)

Filter:

Endast vid namn (58)
Endast nyckelverser (1)
Dölj genitiv (2)
Kanaan [Chams fjärde son som Noa förbannade, se 1 Mos 9:25–27] fick:
Sidon [hebr. Tsidon, från verbet tsod att jaga/fiska; även namnet på kuststaden Sidon i nuvarande Libanon], hans förstfödde, och
CHet [förfader till Hettiterna],
och Hettiterna och perisséerna och rafaeerna
Abraham reste sig upp framför sin döda och talade till CHets söner [folkslaget Hettiterna; ättlingar till CHet som var Kaanans son, se 1 Mos 10:15; 15:20; Jos 1:4] och sa:
CHets söner svarade Abraham och sa till honom:
Abraham reste sig och böjde sig ner [i respekt och vördnad] inför landets folk, CHets söner.
Nu satt Efron mitt bland CHets söner, och Hettiten Efron svarade Abraham så att alla CHets söner hörde vad han sa, alla som gått in i stadens port. [Den plats där alla viktiga affärsuppgörelser gjordes på denna tid.] Han sa:
Abraham hörsammade Efron och Abraham vägde upp silvret till Efron, som han hade talat så att CHets söner hade hört det. 400 shekel [totalt 4,6 kg] silver i aktuell valuta som köpmännen använder.
som Abrahams egendom inför CHets söner, inför alla (vittnen) som hade gått in i stadens port.
Fältet och grottan fastställdes som Abrahams egendom, till en begravningsplats, av CHets söner.
[Detta är det första, och enda, markområdet i Israel som juridiskt blir judarnas egendom genom Abraham. Det kan betraktas som en förstlingsfrukt och försäkran om att resten av Guds löfte om landet också kommer att uppfyllas. Så sker när folket intar landet under Josuas ledning 300 år senare. De fulla gränser som Bibeln nämner har dock aldrig varit i judarnas ägo, det är förmodligen de gränser Israel kommer att ha under tusenårsriket.]
Isak och Ismael, hans söner, begravde honom i grottan i Machpela på fältet som ligger framför Mamre, det som (tidigare) tillhört Efron, Tsoars son, Hettiten.
Fältet som Abraham köpte av CHets söner [1 Mos 23:1–20], där som Abraham begravde sin hustru Sarah.
När Esau var 40 år gammal tog han Judit till hustru, dotter till Hettiten Beeri och Basmat, dotter till Hettiten Eilon.
Och Rebecka sa till Isak: "Jag är livrädd på grund av CHets döttrar. Om Jakob tar en hustru av CHets döttrar, en som dessa av döttrarna från landet, vilken glädje har jag då av livet?"
Esau tog sig [tre icke-judiska] fruar från Kanaans döttrar [mot sin fars Isaks vilja, se 1 Mos 28:1, 6]:
Ada dotter till Elon, Hettiten,
och Oholivama, Anas dotter hivéen Tsiveons dotter
Han befallde och sa till dem: "Jag är på väg att samlas till mitt folk, begrav mig med mina fäder i grottan som finns på Hettiten Efrons fält,
i grottan på Machpelas fält framför Mamre, i Kanaans land som Abraham köpte med fältet från Hettiten Efron som en egendom och begravningsplats.
Fältet och grottan som är där, som köptes från Hettiternas söner."
Hans söner bar honom till Kanaans land och begravde honom i grottan på Machpelas fält, som Abraham köpte med fältet som en egendom och begravningsplats från Hettiten Efron, framför Mamre.
Därför har jag kommit ner för att befria dem från egyptierna och föra upp dem från detta land till ett land som både är gott och rymligt och som flödar av mjölk och honung, det område där det nu bor kanaanéer, Hettiter, amoréer, perisséer, hivéer och jevuséer.
[Trots egentligen ogynnsamma förhållanden med hög luftfuktigHet och Hetta har Israel drastiskt ökat sin mjölkproduktion sedan 1950-talet då en ko i genomsnitt producerar 4000 liter mjölk per år till otroliga 12000 liter de senaste åren. Varje år på kvällen som inleder veckohögtid shavuot (pingsten på våren) släpps "mjölk– och honungsrapporten" från den israeliska statistiska centralbyrån. Israel är det land i världen som leder statistiken överlägset med över 30% över USA som kommer på andra plats. En israelisk ko producerade 2019 i genomsnitt 11852 liter mjölk per år, medan motsvarande siffra i Sverige var omkring 9000 liter. Genomsnittet i Europa var 6000 liter och i Indien 1000 liter.]
och att jag har beslutat att föra er bort från förtrycket i Egypten upp till
kanaanéernas,
Hettiternas,
amoréernas,
perisséernas,
hivéernas och
jevusiternas land. Till ett land som flödar av mjölk och honung.'
Och det ska ske när Herren (Jahve) ska föra in er i kanaanéernas och Hettiternas och amoréernas och hiviternas och jevusiternas land, som han har lovat med ed till era fäder att ge er [1 Mos 12:1–3], ett land som flyter av mjölk och honung, att ni ska betjäna, hålla denna gudstjänst i denna månad.
För min ängel, min budbärare, ska gå framför dig och föra dig till amoréerna, Hettiterna, perisséerna, kanaanéerna, hivéerna och jevusiterna och jag ska hugga av dem.
Jag ska sända bålgetingar (skräck, modlösHet) framför dig som kommer att driva undan hivéerna, kanaanéerna och Hettiterna för dig.
[Bålgetingar (hebr. tsira) kan också betyda plåga, men även syfta på skräck, förvirring, modlösHet och pest, se Jos 24:12.]
och jag ska sända en ängel (budbärare) framför er och jag ska driva ut kanaanéerna, amoréerna och Hettiterna och perisséerna och hivéerna och jevusiterna,
Håll (vakta, skydda, bevara) det som jag befaller dig idag. Se, jag fördriver framför dig amoréerna och kanaanéerna och Hettiterna och perisséerna och hivéerna och jevusiterna.
Dock är folket som bor i landet våldsamt och städerna är befästa och mycket stora, dessutom såg vi Anaks barn där.
När Herren din Gud (Jahve Elohim) ska föra dig in i landet dit du går för att ta det i besittning, ska han kasta ut många folkslag framför dig,
Hettiterna
och girgasiterna (hebr. girgashi)
och amoréerna (hebr. emori)
och kanaanéerna
och perisséerna
och hivéerna
och jevusiterna (jebuséerna – hebr. jevosi) [folket som bodde i Jerusalem innan israeliterna kom dit, se Jos 3:10 för en utförligare beskrivning på vad folkslagens namn står för],
sju folkslag större och mäktigare än er,
Du ska i grund förgöra dem:
Hettiterna och amoréerna,
kanaanéerna och perisséerna,
hivéerna och jevusiterna
som Herren (Jahve) din Gud (Elohim) har befallt dig [Jos 6:17],
Från öknen [vildmarken, i söder]
och detta Libanon [de vita bergskedjorna i norr]
och ända till den stora floden,
floden Eufrat [i öst],
över hela Hettiternas land [västra Syrien och den dominerande av de sju folkslagen i Kanaans land, se 1 Mos 15:16; 2 Kung 7:6]
och till det Stora havet [Medelhavet – mot öppningen] där solen går ner [i väst] ska bli ert område (er gräns, kust).
[Detta är en generell beskrivning av de södra och norra gränsernas dragning mot öst och väst. Här nämns öken, berg, flod och hav, vilket ger en fin beskrivning av ett land som består av alla sorters natur! En mer detaljerad redogörelse med varje stams område ges i Jos 14–19, se även 1 Mos 15:18–21; 5 Mos 11:24. Hettiternas land syftar inte på deras rike i nuvarande Turkiet, utan i så fall snarare på de områden i västra Syrien som de besatt. Något som också bekräftas av samtida egyptiska källor som benämner västra och centrala Syrien som "Hettiternas land". På Abrahams tid fanns Hettiterna i trakterna kring Hebron i södra Israel. Detta folkslag hade kolonier i Kanaans land och var de starkaste av de sju folkslagen där, se 2 Mos 3:8; Jos 3:10. Troligtvis används "Hettiternas land" som ett samlingsbegrepp för alla dessa folkslag, eftersom de dominerade i bergsområdena i Judéen, men inkluderar även området i västra Syrien.]
Josua sa: "Här är hur ni ska veta att den levande Guden (El-Chaj) är mitt ibland er, och att han verkligen ska driva ut:
kanaanéerna,
Hettiterna,
hivéerna,
perisséerna,
girgashéerna,
amoréerna,
jevusiterna."
[I den andliga kamp vi lever i dag är det inte en strid mot kött och blod utan mot andemakter, se Ef 6:12. Genom att se vad namnen på dessa folk betyder, kan vi se de områden som en troende idag behöver erövra för att få full friHet.
kanaanéer – var handelsmän, vår relation till pengar
Hettiter – fruktan och rädsla,
hivéer – stad, by, liv, alternativa livsstilar, beroende av den här världen, världsligHet,
perisséer – oskyddade städer,
girgashéer – en som bor i jorden/lera
amoréer – högmod och skrytaktigt tal
jevuséer – att trampa på andra, orenHet.
Det finns tre uppräkningar med dessa sju folkslag, se 5 Mos 7:1; Jos 3:10; 24:11. I den vanligaste är det sex av dessa, alla utom girgashéerna, se 2 Mos 3:17; 23:23; 33:2; 34:11; 5 Mos 20:17; Jos 9:1; 11:3; 12:8; Dom 3:5. I Esra 9:1 nämns även moabiterna och egyptierna. Det finns två uppräkningar där även kanaanéerna saknas, se 1 Kung 9:20; 2 Krön 8:7. I uppräkningen i Neh 9:8 nämns inte hivéerna. Ordningen är inte densamma utan varierar. Även i en kristens liv kan det vara variation i ordningen på vilka områden som behöver intas.]
[Tidigare hade motståndet bestått av enskilda städer, nu i detta och följande kapitel kommer motståndet från allianser med städer och dess kungar. Versen fungerar som en introduktion på liknande sätt som Jos 5:1.]
Och det hände sig att när alla kungar som var bortom Jordan i bergsbygden, i Låglandet [hebr. Shefela – låglandet mellan Medelhavskusten och Juda bergsbygd] och utefter hela Stora havets [Medelhavets] kust framför (hela vägen upp mot) Libanon,
Hettiterna och amoréerna,
kanaanéerna,
perisséerna,
hivéerna och jevusiterna
hörde detta [hur israeliterna intagit städerna Jeriko och Ai],
till kanaanéerna i öster och väster
och amoréerna
och Hettiterna
och perisséerna
och jevusiterna i Bergsbygden
och hivéerna under Hermon i Mitspahs land [norra Israel].
i Bergsbygden [Juda] och i Låglandet [hebr. Shefela – låglandet mellan Medelhavskusten och Juda bergsbygd] och i Arava och på sluttningarna och i öknen och i söder (Negev). Hettiterna, amoréerna och kanaanéerna, perisséerna, hivéerna och jevusiterrna,
Och ni gick över Jordan och kom till Jeriko och Jerikos män stred mot er, amoréerna och perisséerna och kanaanéerna och Hettiterna och girgashéerna, hivéerna och jevusiterna, och jag gav dem i er hand. [5 Mos 7:1; Jos 3:10]
Och mannen gick till Hettiternas land och byggde en stad och gav den namnet Loz, som den Heter än idag.
Och Israels söner bodde bland
kanaanéerna,
Hettiterna
och amoréerna
och perisséerna
och hivéerna
och jevusiterna,
Och därför sa David till Achimelech, Hettiten och till Avishaj, Tserojahs son, bror till Joav och sa: "Vem vill gå ner med mig till Saul i lägret?" Och Avishaj sa: "Jag vill gå ner med dig."
Och David sände och frågade efter kvinnan. Och man sa: "Är inte detta Batsheva (Batseba), Eliams dotter, hustru till Hettiten Orija (Uria)?" [Han var en av Davids officerare som hade gått ut i strid tillsammans med Davids armé. Namnet Bat-sheva betyder "löftets dotter".]
[Eftersom det skulle vara uppenbart att Orija inte kunde vara far till barnet gjorde David upp en plan.] David sände då bud till [sin general] Joav: "Sänd mig Hettiten Orija." Och Joav sände Orija till David.
Och stadens män gick ut och stred mot Joav och några från folket stupade, från Davids tjänare, och även Hettiten Orija dog.
Vem slog Avimelech [Dom 9:53], JerubesHets [Gideons] son? [Avimelech var Gideons son, se Dom 9:1. Gideon kallades också Jerubaal, se Dom 6:32, här i en annan stavning där avguden Baal byts ut till bosHet som betyder skam, se även Eshbaal/IshbosHet (2 Sam 2:8; 1 Krön 8:33). JerubesHet betyder ordagrant: ´skammen ska strida´.] Var det inte en kvinna som kastade ner den övre kvarnstenen på honom från muren så att han dog i Tevets? [Idag staden Tubas, 15 km nordost om Shechem, se Dom 9:52–53] Varför gick ni så nära muren?' Då ska du säga: 'Även din tjänare Orija, Hettiten, är död.' "
Och skyttarna sköt mot dina tjänare från muren och några av kungens tjänare är döda och även din tjänare Orija är död."
Varför har du föraktat Herrens (Jahves) ord till att göra det som är ont i mina ögon? Orija, Hettiten har du slagit med svärd och hans hustru har du tagit till att bli din hustru, och honom har du slagit med Ammons söners svärd.
Och nu ska svärdet aldrig lämna ditt hus [konflikter och stridigHeter i familjen] eftersom du har föraktat mig och har tagit Hettiten Orijas hustru till att bli din hustru.
Orija, Hettiten.
Alla 37 [inklusive de som dött].
Allt folk som var kvar av amoréerna, Hettiterna, perisséerna, hivéerna och jevusiterna som inte tillhörde Israels söner,
Och en vagn kom upp och gick ut från Egypten för 600 shekel [priset av 6,6 kg] silver och en häst för 150 [shekel silver – motsvarar 1,7 kg]. Och lika till Hettiternas kungar och för Arams kungar, de förde ut dem för ett fast pris.
[Detta stycke ramar in kiasmen i kapitel 3-11. Just giftermålen med utländska kvinnor var det som han inte skulle göra (5 Mos 7:3–4; 17:16–17), och visade sig få honom på fall. Inom arkeologin har man på senare år börjat göra analyser av fingeravtryck på lerskärvor. I utgrävningar där det finns kanaaneiska tempel (bl.a. Tel Burna 2022) har man sett att just avgudar, figuriner, masker och kärl för religiöst bruk var gjorda av kvinnliga krukmakare, medan vanliga kärl var gjorda av män. Här bekräftar arkeologin att just utländska kvinnor var involverade att skapa dessa ockulta föremål.]
Och kung Salomo älskade många främmande (utländska) kvinnor, förutom (vid sidan av) faraos dotter [som exkluderas, se 1 Kung 3:1] – moabiter, ammoniter, edomiter, sidonier och Hettiter –
eftersom David gjorde det som var rätt i Herrens (Jahves) ögon och inte vände åt sidan från något som han hade befallt honom alla hans livs dagar, förutom incidenten med Orija, Hettiten.
För Herren (Jahve) hade låtit araméernas armé höra ett ljud av vagnar och ett ljud av hästar och av en stor armé, och de sa till varandra: "Se, Israels kung har värvat (mot betalning lejt mot oss) Hettiternas kungar och egyptiernas kungar, för att komma över oss."
Kanaan blev far till Sidon, som var hans förstfödde, och CHet,
Hettiten Uria,
Sabad, Alajs son,
Varje vagn som de hämtade och förde in från Egypten kostade 600 shekel [totalt 6,8 kg] silver och varje häst 150 [shekel – dvs. 1,7 kg silver]. Likaså infördes genom deras försorg sådana till Hettiternas alla kungar och till kungarna i Aram.
Allt det folk som fanns kvar av Hettiterna, amoréerna, perisséerna, hiveerna och jevusiterna och som inte var israeliter,
När dessa saker hade fullgjorts kom ledarna till mig och sa: Israels folk och prästerna och leviterna har inte avskilt sig själva från folket i landet, utan gör enligt deras styggelser (följer deras ogudaktiga seder och bruk) precis som kanaanéerna, Hettiterna, perisséerna, jevusiterna, ammoniterna, moabiterna, egyptierna och amoréerna.
Du fann hans hjärta trofast inför dig,
och du slöt förbund med honom:
att ge åt hans efterkommande kanaanéernas, Hettiternas,
amoréernas, perisséernas, jevusiternas och girgasheernas land.
[Hiviteerna nämns inte i denna uppräkning som brukar ha sju folkgrupper, kanske för att deras ättlingar netinimerna tjänade i templet, se Jos 9:7; Esra 2:58; Neh 7:62]
Du lät dina ord gå i uppfyllelse,
för du är rättfärdig.
och säg: Så säger Herrarnas Herre (Adonaj Jahve) till Jerusalem [och hela Israel]: Ditt ursprung och din födelse är i kanaanéernas land, en amoré var din [andlige] far och din [andliga] mor var en Hettit. [Hes 16:45; Joh 8:44]
Du är din mors dotter som avskyr sin man och sina söner, och du är dina systrars syster som hatar deras män och deras söner, er mor var en Hettit och er far var en amoré.