Nämns i Bibeln vid namn
Charvona

Tidsperiod: Fångenskapen- Jesus (586 – 5 f.Kr)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Harvona, Harbona
Engelska namn: HarbonaRapportera ett problem

Användning i Bibeln


Charvona H2726
חַרְבוֹנָא (Charvona)
2 ggr i GT
Totalt    2 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (2 st)

Filter:

Endast vid namn (2)
Endast nyckelverser (2)
Dölj genitiv (2)
På den sjunde dagen, när kungens hjärta var glatt av vinet, befallde han
Mehoman,
Bizzeta,
CHarvona,
Bigta
och
Avageta,
Zetar
och
Karkkas,
de sju eunuckerna som tjänstgjorde inför kung Ahasveros (Xerxes),
Då sa CHarvona, en av kungens kammartjänare som var inför kungen: "Se, det finns en 50 alnar hög träpåle (galge), som Haman gjort för Mordochaj, som talade gott för kungen. Den står framför Hamans hus."
Då sa kungen: "Häng upp honom på den."