Cham
Nämns i Bibeln vid namn

Noas yngste son, se 1 Mos 9:24. Hur mycket yngre han är anges inte, men han var född innan floden kom. Han blir förfader till folkslagen som bor i de södra områdena och bla. Kanaan.

Tidsperiod: Noa-Abraham (3000 – 2000 f.Kr.)
Född: 2205-2105 f.Kr.  (1556-1656 AM*)
Död: 1705-1605 f.Kr.  (2056-2156 AM*)
Ålder: 500** år
Alt. namn/stavningar: Ham
Engelska namn: Ham
Far: Noa
Syskon: Shem, Jafet
barn (4): Kush, Mitsrajim, Put, Kanaan

  Visa Cham i stora familjeträdet
  Visa grafiskt familjen med åldrar som staplar

*Anno Mundi (latin för år och värld) är den judiska tideräkningen som utgår från världens tillkomst som är satt till år 3761 f.Kr. I år (2023) motsvaras av år 5784 i den judiska tideräkningen. Det som ses här är en ungefärlig siffra.
**uppgiften om ålder är ungefärlig hämtad från extrabibliska källor.

rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Cham H2526
חָם (Cham)
16 ggr i GT
Totalt    16 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Chams föräldrar, barn och barnbarn. Visa Cham i stora familjeträdet

 • Noa

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Noa
  • Cham

   barn nr: 2

   • Kush

    Chams förstfödde

    Kush
   • Mitsrajim

    Chams barn nr: 2

    Mitsrajim
   • Put

    Chams barn nr: 3

    Put
   • Kanaan

    Chams barn nr: 4

    Kanaan
    • Sidon

     Kanaans förstfödde

     Sidon
    • Chet

     Kanaans barn nr: 2

     Chet
    • Jebus

     Kanaans barn nr: 3

     Jebus

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (15 st)

Filter:

Endast vid namn (15)
Endast nyckelverser (6)
Dölj genitiv (7)
När Noa var 500 år blev han far till Shem (Sem), CHam (Ham) och Jafet.
Noa blev far till tre söner, Shem (Sem), CHam (Ham) och Jafet.
Samma dag gick Noa och hans [tre] söner Shem (Sem), CHam (Ham) och Jafet, och Noas hustru och hans tre sonhustrur in i arken.
[De hade påbörjat ombordstigningen sju dagar tidigare, nu på sjunde dagen när vattnet började komma gick de ombord. Både vad gäller djur och människor refereras de i par (man/kvinna och hane/hona, se 1 Mos 6:19–20; 7:2–3; 8–9). Polygami förekom i samhället, men omnämns i negativa ordalag, se Lemech i 1 Mos 4:19–24.]
Noas söner som gick ut ur arken var Shem (Sem), CHam (Ham) och Jafet. CHam (Ham) var far till Kanaan [som föddes senare].
CHam (Ham), far till Kanaan, såg sin fars nakenhet [genitalier – hebr. ervah] och berättade det för sina två bröder utanför (tältet).
[Detta är det fjärde stycket. Det hebreiska ordet toledot används elva gånger i Första Moseboken, se 1 Mos 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 37:2. Kapitlet ger en släkttavla för alla folk på jorden. Indelningen är inte bara genealogiska utan också geografiska, språkliga och historiska, se vers 5, 20 och 31. ]
Detta är Noas söners fortsatta historia (deras genealogi/släkttavla – hebr. toledot),
Shem (Sem),
CHam (Ham)
och Jafet.
Söner föddes till dem [Noas tre söner] efter floden.
[Noas tre söner var:
Jafet – troligtvis äldste sonen, se 1 Mos 10:21. Han föddes när Noa var 500 år gammal, se 1 Mos 5:32. Shem (Sem) – troligtvis mellansonen. Han var 100 år gammal två år efter floden, se 1 Mos 11:10. Eftersom floden kom när Noa var 600 år, måste han varit född när Noa var 502 år, och är alltså två år yngre än Jafet. Anledningen att han nämns först i alla uppräkningar, här i vers 1 och i 1 Mos 5:32; 6:10; 7:13; 1 Krön 1:4, beror på att hans släktträd leder till AbraHam och slutligen Messias, se Luk 3:34–36! CHam (Ham) – den yngste sonen, se 1 Mos 9:24. Hur mycket yngre han är anges inte, men han var född innan floden. I vers 1 var ordningen Shem, CHam och Jafet. När deras släktleds beskrivs nedan i vers 2–32 blir ordningen omvänd med först Jafet (vers 2), sedan CHam (vers 6) och sist Shem (vers 21). Det är ett typiskt kiastisk mönster i flera led som gör att berättelsen om Babels torn, se 1 Mos 11:1–9, ramas in av Sems släkttavla som fortsätter i 1 Mos 11:10–26.]
[Totalt 30 ättlingar till CHam (Ham) nämns. CHams söner rör sig främst sydväst mot Egypten och norra Afrika, men även arabiska halvön. Kanaan (som bodde i Kanaans land som israeliterna intar) hör även till denna grupp.]
CHams (Hams) söner var:
Kush [betyder "svart"; motsvarar det afrikanska riket Nubia; nuvarande södra Egypten, Etiopien och Sudan] och
Mitsrajim [Egypten] och
Pot (Put) [motsvarar nuvarande Libyen, se Jer 46:9; Hes 30:5; 38:4–6] och
Kanaan [nuvarande Israel].
Detta är CHams (Hams) söner efter deras familjer, efter deras språk i sina landområden och i sina folkslag.
Noa (Noach) [hans söner var]
Shem (Sem),
CHam (Ham) och
Jafet.
CHams (Hams) söner var:
Kush [afrikanska riket Nubia; nuvarande södra Egypten, Etiopien och Sudan]
och Mitsrajim [Egypten]
och Pot (Put) [motsvarar nuvarande Libyen, se Jer 46:9; Hes 30:5; 38:4–6]
och Kanaan [nuvarande Israel].
De fann frodigt (rikligt, fett) och gott bete, och landet hade utrymme nog. Och där var lugnt och stilla, för de som bodde där förut var Hamiter.
Han slog allt förstfött i Egypten [2 Mos 12],
förstlingsfrukten av deras styrka i CHams (Hams) tält.
[Ättlingar till Noas andra son, 1 Mos 10:6.]
Israel kom också till Egypten
och Jakob reste till Hams (hebr. CHam) land [Egypten, se 1 Mos 46:1–7].
De utförde ibland dem hans olika tecken,
mirakler [2 Mos 7–12] i Hams land [Egypten, se 1 Mos 46:1–7].
förunderliga ting i Hams land
[annat namn på Egypten efter Noas son CHam (Ham) vars ättlingar bosatt sig i Afrika],
fruktansvärda ting vid Vasshavet.