Någon sorts härskare Nämns i Bibeln vid namn
Baasha (Nordrikets 3:e kung)

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Basha
Engelska namn: Baasha
Far: Achia
barn (1): Elah
Relaterade: Nadav (företrädare)
Elah (efterträdare)Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Basha H1201
בַּעְשָׁא (Basha)
28 ggr i GT
Totalt    28 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Baashas föräldrar, barn och barnbarn.

 • Achia
  • Baasha

   födelseordning ej tillgänglig

   Extra: Var en kung.

   • Elah

    födelseordning ej tillgänglig

    kung

    Elah

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (26 st)

Filter:

Endast vid namn (26)
Endast nyckelverser (7)
Dölj genitiv (21)
Och det var krig mellan Asa och Baasha, Israels kung, alla deras dagar.
Och Baasha, Israels kung, gick upp mot Juda och byggde Rama för att hindra någon från att komma och gå till Asa, Juda kung.
"Det finns ett förbund mellan mig och dig och mellan min far och din far, se jag har sänt gåvor till dig av silver och guld. Gå och bryt ditt förbund med Baasha, Israels kung, så att han lämnar mig."
Och det skedde när Baasha hörde om det, att han lämnade byggandet av Rama och bodde i Tirtsah [nordost om Shechem; nuvarande Tell el-Farah]. [Tirtsah blir snart Nordrikets huvudstad, se vers 33.]
Och kung Asa gjorde ett påbud (tillkännagivande) i hela Juda, ingen var undantagen, och de bar bort Ramas stenar och timret som Baasha hade byggt med, och kung Asa byggde Geva i Benjamin av det (materialet) och Mitspah.
Och Baasha, Achijas son från Issachars hus, konspirerade mot honom och Baasha slog honom i Gibbeton som tillhör filistéerna, för Nadav och hela Israel belägrade Gibbeton.
Och i Asas, Juda kungs, tredje år, slog Baasha honom (Nadav) och regerade i hans ställe.
Och det var krig mellan Asa och Baasha, Israels kung, alla deras dagar.
[Israels (det norra rikets) tredje kung – Baasha (909-886 f.Kr.). Hans berättelse finns i 1 Kung 15:16–16:7.]
I det tredje året som Asa var kung i Juda började Baasha, Achijas son, regera över hela Israel i Tirtsah [nordost om Shechem; nuvarande Tell el-Farah] och regerade i 24 år.
Och Herrens (Jahves) ord kom till Jehu, Chananis son, över Baasha han sa:
se, så ska jag fullständigt svepa bort Baasha och hans hus, och jag ska göra ditt hus likt Jerobeams hus, Nevats son.
Den av Baasha som dör i staden ska hundarna äta och den av honom som dör på fältet ska himlarnas fåglar äta."
Vad mer finns om Baashas gärningar, och vad han gjorde och hans styrka, det är skrivet i Israels kungars krönika (bokrulle). [På samma sätt som tidigare kungars krönikor är nedskrivna, se 1 Kung 14:19.]
Och Baasha sov med sin fäder och han begravdes i Tirtsah [Nordrikets huvustad, nordost om Shechem], och Elah, hans son, regerade i hans ställe.
Och även genom profeten Jehus hand, Chananis son, kom Herrens (Jahves) ord mot Baasha och mot hans hus, över allt ont som han gjorde i Herrens (Jahves) ögon för att provocera honom med sina händers arbete, genom att vara på samma sätt som Jerobeams hus och eftersom han slog honom.
[Israels (det norra rikets) fjärde kung – Elah (886-885 f.Kr.)]
I det 26:e året Asa var kung i Juda, började Elah, Baashas son, att regera över Israel i Tirtsah [Nordrikets huvustad, nordost om Shechem] och han regerade i två år.
[Zimri var Nordrikets femte kung (regerade 885 f.Kr.)]
Och det skedde när han började regera, så snart han satt på sin tron, att han slog hela Baashas hus. Han lämnade inte en enda som urinerar mot muren [nervärderande uttryck för en man; i uttrycket liknas han också vid en oren hund], ingen av hans släktingar (någon som kunde bli en återlösare – hebr. goel) och ingen av hans vänner.
Och Zimri omintetgjorde hela Baashas hus i enlighet med Herrens (Jahves) ord som han talat mot Baasha genom profeten Jehu,
för alla Baashas synder och hans son Elahs synder, som han syndade och varmed han fick Israel att synda och provocera Herren (Jahve) Israels Gud (Elohim) med deras fåfänga.
Och jag ska göra ditt hus likt Jerobeams hus, Nevats son, och likt Baasas hus, Ahijas son, för den ondska som du har provocerat mig med och fått Israel att synda.
Och jag ska göra Ahabs hus som Jerobeams, Nevats sons, hus och som Baesha, Achijas sons, hus.
I Asas 36:e regeringsår drog Israels kung Basha upp mot Juda och började befästa Rama [drygt en mil norr om Jerusalem] för att hindra att någon kom vare sig från eller till Asa, Juda kung.
"Låt oss ingå förbund, du och jag, liksom det var mellan min far och din far. Här sänder jag dig silver och guld. Bryt därför ditt förbund med Basha, Israels kung, så att han lämnar mig i fred."
När Basha hörde det, avstod han från att befästa Rama och avbröt sitt arbete där.
Men kung Asa tog med sig hela Juda, och de förde bort ifrån Rama stenar och trävirke som Basha hade använt till att befästa Rama. Med detta befäste Asa Geba och Mitspah.
Och cisternen (brunnen) som Jishmael kastade alla döda kroppar i från männen som han dödat vid sidan om Gedaljaho, var den som kung Asa hade gjort av fruktan för Israels kung Baasa, den fyllde Jishmael, Netanjahos son med dem som var dödade.