Nämns i Bibeln vid namn
Avijah (präst i Davids tid)

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Abia, Avijaho, Avija
Engelska namn: Abia, AbijahRapportera ett problem

Användning i Bibeln


Avijaho, Avija H0029
אֲבִיָּ֫הוּ, אֲבִיָּה (Avijaho, avija)
Betyder: Gud är min far
25 ggr i GT
Abia G0007
Ἀβιά (Abia)
3 ggr i NT
Totalt    28 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (3 st)

Filter:

Endast vid namn (3)
Endast nyckelverser (3)
Dölj genitiv (3)
den sjunde på Hackos,
den åttonde på Abia,
för Abia: Sikri,
för Minjamin och för Moadja: Piltaj,
Under kung Herodes regeringstid i Judéen fanns det i Avias prästavdelning en präst vid namn Sakarias. Hans hustru var av Arons ätt och hette Elisabet.
[Kung David delade in prästerna i 24 avdelningar, där Avias släkt var en av dem, se 1 Krön 24:10; Neh 12:17. På Jesu tid fanns det närmare 20 000 präster som tjänstgjorde i templet. Varje avdelning utförde tempelsysslorna under en veckas tid, fem gånger under året. Tre av dessa tillfällen var under de stora högtiderna då alla präster tjänstgjorde tillsammans.]