Ingår i Jesu släktträd Någon sorts härskare Nämns i Bibeln vid namn
Avijam (Sydrikets 2:e regent)

Avijam var södra rikets tredje kung. Han regerade Juda 907-906 f.Kr.

Tidsperiod: David-fångenskapen (1000 – 586 f.Kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Abia, Avijaho, Avija, Abiam
Engelska namn: Abia, Abijah, Abijam
Far: Rehabeam
Mor: Maacha
Syskon: Shelomit, Attaj, Sisa
Halvsyskon: Jeush, Shemarja
barn (1): Asa
Relaterade: Rehabeam (företrädare)
Asa (efterträdare)

  Visa Avijam i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Avijaho, Avija H0029
אֲבִיָּ֫הוּ, אֲבִיָּה (Avijaho, avija)
Betyder: Gud är min far
25 ggr i GT
Avijam H0038
אֲבִיָּם (Avijam)
Betyder: Min far är som havet
5 ggr i GT
Abia G0007
Ἀβιά (Abia)
3 ggr i NT
Totalt    33 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Avijams föräldrar, barn och barnbarn. Visa Avijam i stora familjeträdet

 • Rehabeam

  Maacha

  Extra: Var en kung och förfader till kristus.

  Rehabeam
  Maacha
  • Avijam

   förstfödd

   Extra: Var en kung och förfader till kristus.

   • Asa

    Asuva

    Avijams förstfödde

    kung
    Jesu släktavla

    Asa
    Asuva
    • Jehoshafat

     Asas förstfödde

     kung
     Jesu släktavla

     Jehoshafat

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (20 st)

Filter:

Endast vid namn (20)
Endast nyckelverser (12)
Dölj genitiv (20)
Och Rehabeam sov hos sina fäder och blev begravd i sin far Davids stad. Och hans mors [drottningmoderns] namn var Naama, ammonitiskan. Och Avijam, hans son, regerade i hans ställe.
[Avijam var Sydrikets 2:a regent. Han regerade 913-910 f.Kr. i Jerusalem. Han krigade med Nordriket och slog Jerobeam i Efraim (ca 912 f.Kr.), se 2 Krön 13:1–20.]
Och i det 18:e året av kung Jerobeams son Nevat, började Avijam att regera över Juda.
Vad mer finns om Avijams gärningar, och allt vad han gjorde det är skrivet i Juda kungars krönika. Och det var krig mellan Avijam och Jerobeam.
Och Avijam sov hos sina fäder och de begravde honom i hans far Davids stad. Och Asa, hans son, regerade i hans ställe.
Salomos son var Rehabeam (hebr. Rechavam),
dennes son Avijah,
dennes son Asa,
dennes son Joshafat,
Efter henne tog han Maacha. Avshaloms (Absaloms) dotter, till hustru. Hon födde Avijam (Abia), Attaj, Sisa och Shelomit åt honom.
Rehabeam satte Avijam, Maachas son, till huvud och ledare bland sina bröder, eftersom han tänkte göra honom till kung.
Och Rehabeam gick till vila hos sina fäder och blev begravd i Davids stad. Hans son Abia blev kung efter honom.
[Avijam regerar i 3 år (959-956 f.Kr.).]
I [Nordrikets 1:a] kung Jerobeams 18:e regeringsår blev Avijam kung över Juda [Sydriket],
och han regerade tre år i Jerusalem. Hans mor hette Mikaja [Maacha, se 1 Kung 15:2], Oriels dotter, från Gibea.
Avijam [Sydrikets 2:a regent] och Jerobeam [Nordrikets 1:a kung] låg i krig med varandra.
Avijam började kriget med en här av tappra krigsmän, 400000 utvalda män. Men Jerobeam ställde upp till strid mot honom med 800000 utvalda tappra stridsmän.
Avijam steg upp på berget Semarajim i Efraims bergsbygd och sa: "Hör mig, Jerobeam och hela Israel!
Därefter höjde Juda män ett härskri, och när de gjorde så lät Gud (Elohim) Jerobeam [Nordrikets 1:a kung] och hela Israel bli slagna av Avijam och Juda.
Sedan vållade Avijam och hans folk ett stort manfall bland dem, så att 500000 av Israels unga män blev slagna.
Avijam förföljde Jerobeam och erövrade dessa städer från honom: Betel med underlydande orter, Jeshana med underlydande orter och Efron med underlydande orter.
Sedan förmådde Jerobeam ingenting mer så länge Avijam levde. Och Herren (Jahve) slog honom så att han dog.
Men Avijam stärkte sin makt. Han tog sig 14 hustrur och blev far till 22 söner och 16 döttrar.
Vad som mer finns att säga om Avijam, om hans bedrifter och annat som rör honom, det är skrivet i profeten Iddos utläggning.
[Asa regerade 41 år (911-817 f.Kr.). Om Rehabeam (1 Kung 12:8) inte var mer än 21 år gammal vid sitt trontillträde, måste Asa, när han besteg tronen, bara ha varit en pojke, inte mer än 10 eller 11 år gammal.]
Avijam gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Davids stad. Hans son Asa blev kung efter honom. Under hans tid hade landet ro i tio år [fram till ca 900 f.Kr.].
Salomo födde Rehabeam (Rechavam),
Rehabeam födde Avia (Avijam),
Avia födde Asa,