Asher
Nämns i Bibeln vid namn

Jakobs åttonde son. Hans mor var Zilpa

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Aser
Engelska namn: Aser, Asher
Far: Jakob/Israel
Mor: Zilpa
Syskon: Gad
Halvsyskon: Ruben, Simon, Levi, Juda, Dina, Dan, Naftali, Isaskar, Sebulon, Josef, Benjamin
barn (5): Imna, Ishva, Ishvi, Beria, Serach

  Visa Asher i stora familjeträdet

Rapportera ett problem

Användning i Bibeln


Asher H0836
אָשֵׁר (Asher)
43 ggr i GT
Aser G0768
Ἀσήρ (Aser)
2 ggr i NT
Totalt    45 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Ashers föräldrar, barn och barnbarn. Visa Asher i stora familjeträdet

 • Jakob/Israel

  Zilpa

  Extra: Var en av kristi förfäder.

  Jakob/Israel
  Zilpa
  • Asher

   barn nr: 9

   • Imna

    Ashers förstfödde

    Imna
   • Ishva

    Ashers barn nr: 2

    Ishva
   • Ishvi

    Ashers barn nr: 3

    Ishvi
   • Beria

    Ashers barn nr: 4

    Beria
   • Serach

    Ashers barn nr: 5

    Serach

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (43 st)

Filter:

Endast vid namn (43)
Endast nyckelverser (3)
Dölj genitiv (6)
Och Leah sa: "Jag är glad (välsignad – hebr. Asher) för döttrarna ska kalla mig lycklig." Och hon gav (kallade) honom namnet Asher. [Asher betyder glad och att känna sig välsignad, men även att vara ärlig och gå rakt fram.]
Leahs [två] söner via tjänstekvinnan Zilpa:
Gad och Asher. Dessa är Jakobs söner som föddes åt honom i Paddan-Aram.
Ashers söner:
Imna och Ishva och Ishvi och Beria.
Deras syster var Serach.
Berias söner: Chever och Malchiel.
Från Asher [betyder "lycklig"] kommer rikliga (överflödande, mättande) rätter
och han ska ge mat till kungliga nöjen (rikligt uppdukade festbord).
Dan och Naftali; Gad och Asher.
Från Asher: Pagiel, son till Ochran.
Ashers söner, deras generationer, efter deras familjer efter deras fäders hus, enligt antalet namn, varje man var för sig, varje man från 20 års ålder och uppåt, alla som är skickade att gå ut i krig,
detta var antalet av dem av Ashers stam, de var 41500.
Och de som slår läger näst efter honom ska vara Ashers stam.
Ledaren för Ashers söner är Pagiel, Ochrans son.
På den 11:e dagen offrade Pagiel, son till Ochran, ledare för Ashers söner.
Och över hären av Ashers söners stam var Pagiel, son till Ochran.
Av Ashers stam Setor, Michaels son.
Ashers söner efter deras familjer:
Av Imna, imnaiternas familj,
av Ishvi, ishviternas familj,
av Berija, berijaiternas familj.
Och namnet på Ashers dotter var Sarach (Serach).
[Serach namn vokaliseras här med "a" (Sarach) istället för "e", se 1 Mos 46:17 och 1 Krön 7:30. Vokalmarkeringarna lades till 600-900 e.Kr. av masoreterna. Hon nämns bland dem som kom med Jakob ner till Egypten (1 Mos 46:3) och hennes namn finns med bland de familjer som lämnade, se vers 3.]
Dessa är Ashers söners familjer, de som var räknade bland dem 53400.
[Första räkningen: 41500, en ökning på 11900.]
Och av Ashers söners stam en ledare,
Achihod, Shelomis son.
Och dessa [sex stammar] ska stå på berget Ejval [Ebal – nuvarande Imad-el-Deen, åt norr] för förbannelsen:
Ruben (Reoven) [den äldste; Leahs förstfödde];
Gad och Asher [vars mor var Zilpa – Leahs tjänstekvinna] och
Zevolun (Sebulon);
Dan och Naftali [vars mor var Bilhah – Rakels tjänstekvinna].
Och till Asher sa han: "Mest välsignad är Asher bland sönerna, låt honom finna nåd (villkorad nåd, favör, välbehag) hos sina bröder och doppa sin fot i olja.
Och Manasses gräns började från Asher, Michmetat som är framför Shechem [nuvarande Nabulus i Samarien, se 1 Mos 12:6] och gränsen gick till höger till Ein-Tappoach.
Söderut är Efraims och norrut är Manasses och havet är hans gräns och den sträcker sig till Asher i norr och till Isaskar i öster.
På Isaskars och Ashers områden fick Manasse:
Beit-Shean med omkringliggande orter (ordagrant: hennes döttrar),
Jivleam med omkringliggande orter (ordagrant: hennes döttrar),
invånarna i Dor med omkringliggande städer,
invånarna i Ein-Dor med omkringliggande städer,
invånarna i Tanak med omkringliggande städer,
invånarna i Megiddo med omkringliggande orter (ordagrant: hennes döttrar),
tre (den tredje) Naphot (höjd, bergsbygd).
[De två sista orden i versen är ordagrant "tre Naphot". Naphot är hebreiska för "kulle" eller "bergsbygd". Det är en kommentar som antingen kan syfta på Dor (den tredje staden i listan) och att den har ett alternativt namn "Naphot Dor", som t.ex. i Jos 11:2. Eller så syftar det på geografin på de tre sista städerna som ligger i bergsbygden, "de tre bergsstäderna", och är då bara en avslutande kommentar.]
Och den femte lotten föll på Ashers söners stam efter deras familjer.
Detta är Ashers söners stams arv efter deras familjer, städerna med sina byar.
Och gränsen vände västerut till Aznot-Tavor
och gick därifrån till Chokoka
och nådde till Zevolun i söder
och nådde till Asher i väster
och till Juda vid Jordan mot soluppgången.
Och Gershons söner fick genom lotten till sina familjer från Isaskars stam och från Ashers stam och från Naftali stam och från halva Manasse stam i Bashan – tretton städer.
Och från Ashers stam, Mishal med den öppna marken runtom, Avdon med den öppna marken runtom,
[Även här finns en uppställning med sju städer som inte intogs.]
Asher drev inte ut
Akkos invånare,
och Sidons invånare [Kanaans ättlingar från Tsidon, se 1 Mos 10:15],
och Achlavs [invånare]
och Achzivs [invånare]
och Chelbas [invånare]
och Afiks [invånare]
och Rechovs [invånare],
Gilead hade sin hemvist på andra sidan Jordan,
och Dan, varför uppehåller han sig med skeppen?
Asher bor vid havets strand
och har sin hemvist vid dess bukt.
[Asher har sitt område runt Haifabukten och norrut utefter kusten upp mot Libanon.]
Och han sände budbärare över hela Manasse och även de samlades efter (bakom) honom, och han sände budbärare till Asher och till Zevolun och till Naftali och de kom upp och mötte honom.
Och Israels män samlades från Naftali och från Asher och från Manasse och jagade efter midjaniterna.
Baana, Choshajs son – i Asher och Bealot;
Dan, Josef och Benjamin, Naftali, Gad och Asher.
Gershoms ättlingar fick genom lottkastning släkt för släkt tretton städer från Isaskars stam, Ashers stam, Naftalis stam och Manasses stam i Bashan.
från Ashers stam Mashal med betesmarker, Avdon med betesmarker,
Ashers söner var Jimnah, Jishvah, Jishvi och Beriah. Deras syster var Serach. [1 Mos 46:17]
Alla dessa var Ashers söner, huvudmän för sina familjer, utvalda tappra stridsmän, huvudmän bland furstarna. De som var uppskrivna i deras släktregister som dugliga till krigstjänst utgjorde ett antal av 26000 man.
av Asher, stridsberedda män rustade till strid, 40000,
Men det fanns några i Asher, Manasse och Zevolun som ödmjukade sig och kom till Jerusalem.

Närmast Dans område ska Asher ha en lott från östra sidan till västra.
Närmast Ashers område ska Naftali ha en lott från östra sidan till västra.
Västra sidan ska mäta 4500 alnar [2,4 km] och ha tre portar: Den första är Gads port, den andra Ashers port, den tredje Naftalis port.
Där fanns även en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Ashers stam. Hon var mycket gammal. Hon hade levt sju år med sin man efter sitt giftermål
av Ashers stam 12000 [1 Mos 30:13],
av Naftalis stam 12000 [1 Mos 30:8],
av Manasses stam 12000 [Josefs ena son, se Jos 14:4; 1 Mos 41:51],