Nämns i Bibeln vid namn
Uria

Tidsperiod:
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Orijah
Engelska namn: UriahRapportera ett problem

Användning i Bibeln


Orijah H0223a
אוּרִיָּה (Orijah)
36 ggr i GT
Totalt    36 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Referenser (4 st)

Filter:

Endast vid namn (4)
Endast nyckelverser (4)
Dölj genitiv (4)
På fjärde dagen vägdes silvret, guldet och kärlen upp i vår Guds (Elohims) hus, i handen på Meremot, son till Uria, prästen, och med honom var Elazar, son till Pinchas, och med dem var Jozavad, son till Jeshoa, och Noadja, son till Binnoj, leviten.
Bredvid dem reparerade Meremot, son till Uria, son till Hakots, och bredvid dem reparerade Meshullam, son till Berecha, son till Meshezavel, och bredvid dem reparerade Zadok, son till Baana.
Efter honom reparerade Meremot, son till Uria, son till Hakots, en annan del av muren från dörren på översteprästen Eljashivs hus ända till slutet på Eljashivs hus.
Esra, den skriftlärde, stod på en upphöjd plattform av trä [2 Krön 6:13] som de hade tillverkat för ändamålet. [Denna plattform (ordagrant: torn av trä) måste ha varit så pass stor så Esra och hans 13 medhjälpare fick plats att stå där.] Bredvid honom stod [6 personer:] Mattitja och Shema och Ananja och Orija och Chilkijaho (Hilkia) och Maaseja vid hans högra hand, och vid hans vänstra hand stod [7 personer:] Pedaja och Mishael och Malkkija och Chashum och Chashbaddana, Zecharja och Meshullam.