Teman
Nämns i Bibeln vid namn

Tidsperiod: Abraham-Mose (2000 – 1400 f.kr.)
Ålder: -
Alt. namn/stavningar: Tejman
Engelska namn: Teman
Far: Elifaz
Syskon: Omar, Sefo, Gatam, Kenas, Amalek

  Visa Teman i stora familjeträdet

Användning i Bibeln


Tejman H8487
תֵּימָן (Tejman)
Betyder: söderut
19 ggr i GT
Totalt    19 ggr

Persondatabas BETA

Databasen med alla personer är under uppbyggnad. Hittar du något fel, hör gärna av dig info(@)karnbibeln.se.

Familjeträd

Släktträdet visar Temans föräldrar, barn och barnbarn. Visa Teman i stora familjeträdet

 • Elifaz
  • Teman

   förstfödd

De symboler som används är:

 • Man

  hustru

 • Kvinna
 • Ingår i Jesu släktled
 • Härskare/ledare
 • flera personer
Referenser (19 st)

Filter:

Endast vid namn (19)
Endast nyckelverser (5)
Dölj genitiv (5)
Och Elifaz söner:
Teman, Omar, Tsefo och Gatam och Kenaz.
Dessa är furstarna för Esaus söner, Elifaz söner, Esaus förstfödde: fursten för Teman, fursten för Omar, fursten för Tsefo, fursten för Kenaz,
När Jobab dog blev Husham från Temaneernas land kung efter honom.
Kenas, Teman, Mibsar,
Elifas söner var
Teman och Omar, Sefi och Gatam, Kenas, Timna och Amalek.
När Jobab dog blev Husham från Temaneernas land kung efter honom.
fursten Kenas, fursten Teman, fursten Mibsar,
När tre av Jobs bekanta (grannar – hebr. rea) fick höra om alla olyckor som hade drabbat honom, kom de överens om att gå och visa medkänsla och trösta honom. De tre var:
Elifaz – Temaniten [Teman var en stad i Edom sydöst om Döda havet, känd för vishet, se Jer49:7] och
Bildad – shoaiten [Shoa betyder troligtvis "rikedom"] och
Tsofar – naamaiten [Naama betyder "vacker"].
[Dessa var tre av Jobs bekanta eller grannar. Den äldste och mest framträdande brukar alltid nämnas först i uppräkningar, vilket då är Elifaz. De övriga två namnen är ovanliga och platserna inte kända, men Shoa och Naama låg troligtvis någonstans i nuvarande Jordanien. Bildad har god kunskap om papyrusplantan (Job8:11) och kan ha haft kontakt med Egypten. Namnet Elifaz betyder: "min Gud är guld". Etymologin kring namnet Bildad är inte helt klar men namnet består av två delar: Bel eller Baal (herre) följt av verbet jadad (att älska). betydelsen kan vara "Herren är älskad" eller "Bel har älskat". En del ser en koppling till Guden Baal här. Den tredje bekantas namn är Tsofar som har betydelsen trumpet, alarm eller siren.]
[Efter en veckas tystnad tar nu Jobs bekanta till orda. Elifaz teologi är att Gud straffar ondska omedelbart. Lider någon så beror det på att det finns synd i den personens liv. Gud gör inga misstag. Eftersom Job nu har blivit straffad, så måste han ha förtjänat det. Elifaz uppmanar Job att ödmjuka sig och bekänna sin hemliga synd. Samma tankesätt finns även i vår tid. Uttryck som "ingen rök utan eld" eller "synden straffar sig själv" bygger på samma teologi. I Jobs tre bekantas teologi finns även inslag av monism. Det innebär att man tror att det bara finns en makt där allt gott och ont kommer från Gud, se Job4:18. Tendenser till detta synsätt anas även hos Job själv, se Job2:10. Job, hans familj och de tillresta bekanta männen känner inte till dialogen i de första två kapitlen mellan Gud och Satan. Jesus är också tydlig med att det finns en fiende, se Matt13:38.]
Sedan tog Elifaz – Temaniten [Job2:11], till orda och sa [svarade Job]:
Sedan tog Elifaz – Temaniten [Job2:11], till orda och sa [svarade Job]:
Sedan tog Elifaz – Temaniten [Job2:11], till orda och sa [svarade Job]:
Sedan Herren (Jahve) hade talat detta med Job, sa han till Elifaz – Temaniten [den äldste av Jobs tre bekanta, som inledde dialogen och tog till orda först, se Job4:1]:
"Min vrede är upptänd mot dig och dina två bekanta [Bildad och Tsofar]. Ni har inte talat det som är rätt (sant) om mig, som min tjänare Job har gjort.
Elifaz – Temaniten, Bildad – shoaiten och Tsofar – naamaiten, gjorde som Herren (Jahve) hade talat till dem, och Herren (Jahve) tog emot Jobs bön (lyfte upp sitt ansikte mot Job i favör).
Till Edom. Så säger Härskarornas Herre (Jahve Sebaot): Finns inte längre vishet i Teman? Har [goda] råd lämnat (vandrat bort från) de kloka? Har visheten tynat bort?
Därför lyssna på Herrens (Jahves) råd som han har gett till Edom och hans syften som han har utlovat till Temans invånare, säkerligen ska den minste i flocken dra iväg honom, säkerligen ska deras boning bli förskräckt över dem.
Därför säger Herrarnas Herre (Adonaj Jahve) så: Jag ska sträcka ut min hand över Edom och jag ska hugga bort människa och djur från det, och jag ska göra det öde. Från Teman ända till Dedan ska de falla för svärdet.
Jag ska sända en eld över Teman [en stad i norra Edom, uppkallad efter Esaus barnbarn, se 1Mos36:11]
och den ska sluka Botsras [stad i södra Edom, se Jes63:1] palats."
[Städerna Selah och Petra nämns inte, eftersom de redan hade blivit intagna av Amatsjaho, se 2Kung14:7.]
Dina mäktiga män, Teman [staden som fått namnet från Esaus barnbarn, se 1Mos36:11], ska bli förfärade (bestörta, modfällda, nedslagna),
för att varenda en ska huggas av från Esaus berg genom slakt.
Gud (Eloha) [singular för Elohim – den ende Guden] kommer från Teman
[öster om Israel – där solen går upp; dvs. en ny dag/tid]
och den Helige från berget Paran [på Sinaihalvön; språket speglar uppenbarelsen på Sinai berg, se 5Mos33:2].
Sela. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]
Hans härlighet täcker himlarna
och jorden är full av hans lovprisning.